Udostępnij ten artykuł.

Alternatywa dla schroniska - dom tymczasowy dla psa

Los bezdomnych zwierząt jest naznaczony piętnem cierpienia i niepewności. Psy bardzo często umierają na ulicy, są pozostawione same sobie, głodne i chore. Życie zwierząt w schroniskach również nie należy do najszczęśliwszych; żyją w małych i ciasnych boksach, które zazwyczaj stają się ich grobowcami za życia.
Dom tymczasowy dla psa ma stanowić alternatywę dla życia na ulicy i wegetowania w przepełnionych klatkach zwierząt. Zwierzę zostaje oddane do adopcji i przez określony czas przebywa w domu tymczasowym dla psa.

Trudno przecenić znaczenie domów tymczasowych dla rozwoju zwierzęcia. Pies ma przede wszystkim możliwość stałego przebywania z ludźmi i tym samym zaszczepia się w nim prawidłowe zachowania społeczne. Zwierzę może przejść proces socjalizacji i nauczyć się funkcjonowania w rodzinnym „stadzie”.
Adopcja zwierząt pozostających w domach tymczasowych odbywa się zazwyczaj po okresie kilku miesięcy. Szczenięta i kocięta są zazwyczaj zabierane spod opieki tutora znacznie wcześniej z reguły po pierwszym miesiącu. Starsze psy mogą przebywać w domu tymczasowym nawet pół roku. Twierdzenie, jakoby zwierzę przywiązywało się do opiekuna, jest dość niechybne i niesie za sobą nutkę fałszu. Psy potrzebują dużo więcej czasu na zawiązanie prawdziwej więzi z człowiekiem, zaś wszelkie zmiany miejsca zamieszkania nie wpływają na ich dalsze funkcjonowanie. Możliwości adaptacyjne są bardzo duże pies szybko dostosowuje się do nowej sytuacji życiowej i nowych opiekunów.
Poszukiwanie nowego domu dla zwierzęcia może odbywać się w sposób wielotorowy: poprzez ogłaszanie się w Internecie, odpowiednie zabiegi ze strony fundacji, czy też poszukiwanie chętnych wśród zaprzyjaźnionych osób.

Potrzeba instytucjonalizacji domów tymczasowych dla psów jest niezwykle silna. Wiele zwierząt nie jest bowiem w stanie funkcjonować w zamkniętych schroniskach, w małych przestrzeniach, wśród wszechogarniającego zamętu i brudu. Wielkim dramatem zwierząt przebywających w schroniskach jest również brak jednego, stałego opiekuna, który sprawowałby nad nimi nadzór. Polityka schronisk jest w głównej mierze określana względami ekonomicznymi. Wiele zwierząt musi być poddanych uśpieniu w czasie znacznego przeładowania schroniska. Zwierzęta słabe, chore i nierokujące są z miejsca skreślane.
Wiele zwierząt w czasie pobytu w schronisku zupełnie traci radość życia. Pomimo, że pozostają w dobrym zdrowiu, potencjalni właściciele nie biorą pod uwagę możliwości ich adopcji.

Podczas wyboru zwierząt ludzie kierują się kilkoma, podstawowymi determinantami:

  1. wiekiem zwierzęcia,
  2. jego stanem zdrowia,
  3. osobowością i
  4. aparycją.

Wystraszone i zahukane psy mają niewielkie szanse na adopcję. Domy tymczasowe sprawiają, że zwierzę odżywa i staje się bardziej otwarte na ludzi.  Psy pozostające w kiepskiej kondycji zdrowotnej również mają większe szanse na przeżycie i znalezienie nowego domu. Wprawdzie schroniska zapewniają zwierzętom opiekę medyczną, jednakże wiadomo, że praktyka ma się nijak do teorii. Psy ze schronisk nierzadko są wychudzone i chore.

Czy każdy może zostać wolontariuszem?

Każda osoba posiadająca warunki do czasowej adopcji zwierzęcia może zostać wolontariuszem. Sam proces przechodzenia do rodziny zastępczej jest ściśle nadzorowany przez fundację, która sprawuje pieczę nad zwierzęciem przez cały okres jego pobytu w rodzinie zastępczej. Niezwykle istotna jest kwestia kosztów utrzymania zwierzęcia. „Rodzice zastępczy” psa nie powinni ponosić kosztów zakupu pożywienie i wizyt u weterynarza. Oczywiście wszystkie kwestie szczegółowe omawiane są w trybie indywidualnym.
Wtórna socjalizacja zwierzęcia nie wymaga zazwyczaj dużego zaangażowania ze strony właścicieli; psy mają już wpojone pewne zachowania, a ich utrwalenie nie rodzi zazwyczaj dużych problemów. Przez pewien okres właściciele zastępczy mogą mieć problemy z ponownym przyzwyczajeniem zwierzęcia do załatwiania się na dworze. Wynika to z kilku czynników, jednakże najpoważniejszym jest niepewność z bytowania na obcym terytorium.

Fundacja zajmująca się przekazywaniem zwierząt powinna podzielić się z zastępczym właścicielem wszystkimi informacjami odnoszącymi się do stanu zdrowia zwierzęcia i jego preferencji. Pożądane jest, aby wolontariusze posiadali minimalną wiedzę z zakresu kynologii i behawioryzmu. Początkujący psiarze mogą czuć się niepewnie i nie rozumieć potrzeb zwierzęcia. Psy przebywające w schronisku mogą mieć pewien uraz i przez pierwszy okres pobytu u nowego właściciela izolować się odeń. Ważne, aby nie wywoływać presji na zwierzęciu, nie podchodzić do niego zbyt blisko i pozwolić na wybadanie terenu.

Zalety bycia wolontariuszem

Każda osoba wyrażająca chęć czasowej adopcji psa musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji swojej decyzji. Zbytnie przywiązanie się do zwierzęcia prowadzi do niepotrzebnych łez i lamentów po jego stracie. Ważne aby zachować pewien dystans i nie angażować się zbytnio w relacje z czworonogiem. Każda osoba piastująca opiekę nad obcym zwierzęciem przyczynia się do zmniejszenia liczby bezdomnych czworonogów i ratuje żywą istotkę. Osoby samotne mogą poza tym znaleźć najlepszego przyjaciela i zdecydować się na jego stałą adopcję. Podjęcie części zobowiązań finansowych za utrzymanie zwierzęcia może być bardzo pomocne dla fundacji, które i tak cierpią z powodu braku funduszy.

Psy pozostające w domach tymczasowych dla psów mają zdecydowanie większe szanse na adopcję. Potencjalni właściciele są o wiele spokojniejsi wiedząc, że zwierzę nie było pozostawione samo sobie i jego relacje z ludźmi są jasno określone.

Tagi artykułu: