Udostępnij ten artykuł.

Atrakcje turystyczne przyjazne psom - czworonóg w Europie


Jeżeli szukamy ogólnych informacji, warto zapoznać się z "Ogólnymi zasadami przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE".

Oto kilka najważniejszych zasad:

  • zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU.
  • każdy czworonóg musi zostać obowiązkowo zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, przy czym szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia.
  • właściciel musi posiadać paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

W każdym kraju obowiązują ponadto dodatkowe wymogi. Dokładne informacje znajdą Państwo tu: http://www.milw.pl/upload/files/20120114_unia_europejska.pdf


Tagi artykułu: