Udostępnij ten artykuł.

Badanie krwi psa

Badanie krwi psa pozwala na zdiagnozowanie szeregu chorób i przypadłości, na które cierpi nasze zwierzę.

Badanie krwi psa powinno być wykonywane przynajmniej raz do roku - dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasze zwierzę jest zdrowe, a w jego organizmie nie rozwija się ukryta infekcja. Diagnozowanie hematologiczne pozwala wykryć nieprawidłowe funkcjonowanie trzustki, wątroby, tarczycy, nerek etc. Jako, że większość właścicieli ma problem z prawidłowym odczytaniem wyników badań, poniżej zamieszczamy wypisy odnoszące się do zawartości poszczególnych parametrów we krwi zwierzęcia. Cena to koszt od 10 do 15 złotych. Badanie krwi psa uwzględnia wszystkie poniższe składniki:

Czerwone krwinki (RBC) - Odpowiedzialne za przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla. Duża ilość czerwonych krwinek może wskazywać na odwodnienie organizmu jak i również rozwój rzadkich chorób, które powodują nadmierne ich wytwarzanie w szpiku kostnym. Niedobór czerwonych krwinek świadczy o krwotoku, obecności pasożytów, chorobach szpiku kostnego, niedoborze witaminy B-12, niedoborze kwasu foliowego bądź miedzi, a także chorobie immunologicznej.

Hematokryt (HCT) lub hematokryt (PCV)- dostarcza informacji o ilości czerwonych krwinek obecnych we krwi. Daje podobne informacje, co wskaźnik czerwonych krwinek, ale jego wartość jest wyrażona w procentach.

Hemoglobina (Hb) - niezbędny nośnik tlenu w krwi. Obniżony poziom hemoglobiny wskazuje na obecność krwawienia, niedokrwistość, niedobór żelaza.

MCV - jest to średnia wielkość krwinek czerwonych. Wysokie MCV zwykle wskazuje braki pewnych witaminy. Niskie MCV wskazuje na niedobory żelaza.

 MCH- jest to średnia masa hemoglobiny w każdej czerwonej krwince. Wysokie MCH wskazuje na słabo natlenioną krew. Niskie MCH może oznaczać niedobór żelaza.

MCHC - jest to średni odsetek hemoglobiny w poszczególnych krwinkach. Wysokie MCHC wskazuje, że istnieje zbyt wiele hemoglobiny w czerwonych krwinkach, co skutkuje wysokim poziomem żelaza. Nadmiar żelaza jest tak samo szkodliwy dla organizmu jak jego niedobór. Niskie MCHC wskazuje na niedokrwistość.

Retykulocyty - Niedojrzałe krwinki czerwone. Zmniejszona liczba retykulocytów jest zwykle związana z niedokrwistością. Zwiększona liczba wiąże się z przewlekłym krwawieniem lub niedokrwistością hemolityczną.

Płytki krwi (PLT) - odgrywają ważną rolę w krzepliwości krwi. Spadek liczby płytek powoduje przede wszystkim niedokrwistość autoimmunologiczną, toczeń systemowy, krwawienie ciężkie lub wykrzepianie wewnątrznaczyniowe. Większa liczba może wskazywać nawet na rozwój nowotworu.

Krwinki białe (WBC) - podwyższona liczba białych krwinek wskazuje ne infekcję, stan zapalny i niektóre formy raka lub białaczkę. Niski poziom białych krwinek może wskazywać na infekcje wirusowe, nieprawidłowości szpiku, infekcje lub posocznicę (zakażenie krwi). W tej sytuacji białe krwinki są skoncentrowane w obszarze infekcji i nie krążą we krwi.

Segmentowe Neutrofile (segs) - Są to podstawowe białe krwinki odpowiedzialne za zwalczanie infekcji. Wysoki poziom neutrofili wskazuje infekcję. Niski poziom może wskazywać na sepsę.

Limfocyty (l / m) - gładkie, okrągłe białe krwinki są odpowiedzialne za zwalczanie infekcji, a także za wytwarzanie przeciwciał, które chronią organizm przed przyszłymi atakami. Wysoki poziom limfocytów może wskazywać na zakażenie, chorobę wirusową lub niektóre nowotwory, takie jak mięsak limfatyczny. Niski poziom wskazuje zazwyczaj na infekcje wirusowe dotyczące szpiku kostnego lub posocznicy.

Eosynofile (EOS) – Wysoki poziom eozynofili wskazuje na alergię lub obecność pasożyta.

Wapń (Ca) - Obniżony poziom wapnia świadczyć może o ostrym uszkodzeniu trzustki. Podwyższony poziom może wskazywać na rozwój pewnych typów nowotworów, przytarczycy lub choroby nerek.

Fosfor (PHOS) - Obniżony poziom mówi o nadczynności przytarczycy, nowotworach, niedożywieniu oraz zaburzeniu wchłaniania.

Elektrolity (sód, potas, chlorki) – prawidłowy bilans tych substancji chemicznych jest niezbędny dla utrzymania zdrowia. Nieprawidłowe poziomy mogą zagrażać życiu.

Cholesterol (Chol) - Obniżony poziom występuje przy nadczynności tarczycy. Podwyższony poziom cholesterolu jest widoczny w różnych schorzeniach: niedoczynności tarczycy, chorobach wątroby, nerek, układu krążenia i cukrzycy.

Fosfatazy alkaliczne (ALKP) - enzymy produkowane w drogach żółciowych (wątroba). Wysoki poziom wskazuje na chorobę kości, choroby wątroby lub zablokowanie przepływu żółci.

Bilirubina całkowita (TBIL) - składnik żółci. Bilirubina jest wydzielana przez wątrobę w przewodzie pokarmowym. Wysoki poziom może prowadzić do żółtaczki i wskazywać na zniszczenia wątroby i dróg żółciowych.

Białko całkowite (TP) – Zwiększony poziom mówi o odwodnieniu i  raku szpiku kostnego. Spadki wskazują niedożywienie, złe trawienie, choroby wątroby lub nerek, krwawienie lub oparzenia.

Globulina (GLOB) - Obniżony poziom: obecność wirusów lub zagrożenie chorobami zakaźnymi. Podwyższony poziom może wskazywać na raka, odwodnienie, alergie, choroby wątroby, choroby serca, zapalenie stawów i cukrzycę.

Albumina (ALB) - produkowana przez wątrobę; obniżony poziom tego białka może wskazywać na przewlekłe choroby wątroby lub nerek lub infekcje pasożytnicze. Wysoki poziom wskazuje na odwodnienie i utratę białka.

Azot mocznikowy (BUN) - BUN jest produkowany w wątrobie i wydalany przez nerki. Obniżony poziom obserwuje się u zwierząt, które przeszły na dietę niskobiałkową.

Kreatynina (CREA) - Kreatynina jest produktem ubocznym metabolizmu mięśni i jest wydalana przez nerki. Podwyższony poziom może wskazywać na chorobę nerek lub niedrożność dróg moczowych, chorobę mięśni, stawów, nadczynność tarczycy i cukrzycę. Zwiększone stężenie kreatyniny i zwiększenie BUN z podwyższonym fosforem wskazują na przewlekłą chorobę nerek.

Glukoza we krwi (GLU) - Wysoki poziom może świadczyć o cukrzycy. Niski poziom może wskazywać na chorobę wątroby, nowotwory czy zaburzenia rozwoju trzustki.

Amylaza – produkowana przez trzustkę. Podwyższone stężenie we krwi może wskazywać na schorzenia trzustki bądź nerek.

Tagi artykułu: