Udostępnij ten artykuł.

Beagle pies czy suka?

Planując posiadanie psa w swoim mieszkaniu niezależnie od faktu czy będzie on rasy Beagle czy też innej równie znanej rasy, którą to jest Labrador, już na samym wstępie naszych rozważań pojawia się jedno z odwiecznych pytań typu czy będzie to osobnik płci męskiej czy też żeńskiej, czyli najprościej mówiąc czy w naszym domu wspólnie z nami zamieszkiwać będzie pies Beagle czy też suczka.

Z pozoru wydawać by się mogło, iż jest to dosyć błahe pytanie, jednak mając na uwadze fakt nieco dłuższego zamieszkiwania wspólnie z naszym czworonożnym przyjacielem pod jednym dachem okazuje się ono mieć nieco większe i poważniejsze dla nas znaczenie. Zdania i poglądy odnośnie zagadnienia, co wybrać psa czy sukę Beagle są podzielone i oczywiście nie ma jak i nie będzie w tym względzie jednoznacznej odpowiedzi dającej nam potwierdzenie właściwego wyboru. Dla niektórych osób pies Beagle okaże się być bardziej wartościowym przedstawicielem swego gatunku dla innych natomiast będzie nim suka wywodząca się z tej rasy psów. Beagle cena w obu przypadkach kształtuje się z reguły na jednym poziomie.

Jednym z podstawowych kryteriów wyboru jest oczywiście fakt rozrodu tych psów i pojawiająca się w związku z tym okresowa cieczka u suk. Niezaprzeczalne jest, iż w okresie rui pies Beagle w dążeniu pokrycia suczki jest w stanie opuszczać miejsce swego pobytu nawet na kilka dni. Fakt tego zjawiska obejmuje oczywiście także wszystkie inne rasy psów i wiązać się to może z odniesieniem nawet dosyć poważnych ran przez naszego Beagle w przypadku napotkania innych psów znajdujących się w pobliżu terenu, na którym zamieszkuje suka. Czasami może się to również wiązać się z jego całkowitą utratą poprzez potraktowanie go jak bezpańskiego psa i umieszczeniem w schronisku dla zwierząt gdzie trafiają także inne samotnie włóczące się rasy psów. Tego rodzaju zjawisko nie dotyczy z reguły psów poddanych zabiegowi kastracji.

Suczka beagle

Suczka beagle

Oczywiście cały proces działa także w drugą stronę, kiedy to suczka dążąc do zaspokojenia instynktu natury jest w stanie pokonać znaczne trudności w celu wydostania się do adorujących ją kawalerów.

Tak samo jak u psów tak i u suczek fakt ten nie dotyczy suk poddanych sterylizacji. W przypadku chęci posiadania dwóch lub więcej osobników Beagel dobrze jest posiadać psy tej samej płci. Jeśli fakt posiadania psa lub suki zechcemy oprzeć na jego wierności lub nastawieniu do tresury i szkolenia nie ma ono raczej jakiegoś większego znaczenia. Zarówno pies jak i suka, bowiem doskonale spełniają pokładane w nich oczekiwania, a jakieś dodatkowego rodzaju zdolności wynikały będą z ich indywidualnych predyspozycji, wówczas to jednak Beagle cena może być nieco wyższa od tej standardowo obowiązującej. Faktem jednak jest, że zazwyczaj pies będzie przejawiał większe tendencję do dominacji. Suka natomiast okazuje się być łatwiejszym osobnikiem, zalecanym w szczególności dla świeżo początkujących hodowców i opiekunów. Pies też częściej będzie przejawiał tendencję do bójek i skłonność do nieposłuszeństwa jak i samowolnej chęci opuszczenia terenu, na którym przyszło mu zamieszkiwać. Także znaczenie terenu i niszczenie w ten sposób drzewek znajdujących się w naszym ogrodzie jest jedną z typowych cech każdego psa.

Oczywiście ani Beagle ani też Labrador nie robi tego specjalne a wynika to bezpośrednio z faktu potrzeby znaczenia terytorialnego swego rewiru. Tego rodzaju zachowanie Beagel może być widoczne także w pierwszych dniach u większości psów trafiających w progi naszego mieszkania. Instynkt terytorialny jest jedną z silniejszych potrzeb psa. W dawniejszym okresie, kiedy to Beagle były zdecydowanie częściej wykorzystywane w trakcie polowania zarówno pies jak i suka w jednakowym stopniu brały w nim udział.

 

Pies beagle

Pies beagle

Porównując poszczególne cechy tej rasy warto jest nadmienić, iż wzrost psów z niej się wywodzących wynosi 36-41cm. ich waga to zazwyczaj 10-14kg. W przypadku suki natomiast wzrost będzie wynosił 33-38cm. waga natomiast 9-10kg. Nawiązując do zdrowia osobników wywodzących się spośród tej rasy to większość Beagle odznacza się na ogół dość dobrym stanem zdrowia. Dzięki odpowiednio dobranej diecie i zapewnieniu właściwych warunków nie pozwalających na uzyskanie zbyt nadmiernej wagi przez naszego Beagle, przewidywany okres życia dla tych psów wynosi zazwyczaj 12-15 lat.

Wybór płci psa, który wspólnie z nami będzie zamieszkiwał pod jednym dachem jest bez wątpienia jedną z bardziej indywidualnych kwestii. Nie powinniśmy jednak pozwolić, aby Beagle cena była podstawą trafności dokonanego przez nas wyboru. O ile rozwiązanie w przypadku, gdy przychodzi nam zamieszkiwać samemu jest dosyć proste o tyle w przypadku wyboru czworonoga, którym będzie Bigel, Labrador lub jeszcze inna rasa dla całej rodziny, może okazać się już nieco trudniejszym zadaniem. W przypadku wyboru psa dla całej rodziny za nieco bardziej opiekuńcze i bardziej oddane uchodzą suki Beagle. W przypadku chęci posiadania oddanego psa najlepiej jest spojrzeć na niego pod kątem ułożenia i jego przyszłego charakteru. Na pewno równie dobrze pies jak i suka Beagle mogą okazać się niezastąpionymi towarzyszami wielu wspólnych zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.

Każdy z tych czworonogów może okazać się niezastąpionym przyjacielem dającym nam i naszej rodzinie wiele radości i niezapomnianych, wspólnie spędzonych chwil.

Tagi artykułu: