Udostępnij ten artykuł.

Co to jest rasa?

Warto czasami powrócić do fundamentów kynologii i zadać sobie pytanie, czym właściwie jest rasa? Według ogólnej definicji rasa jest to „pewna ilość osobników występujących w obrębie jednego gatunku, które charakteryzują się wspólnym pochodzeniem, podobnymi cechami, a także rozmnażają się w warunkach naturalnych”.

Pojęcie rasy ma powszechne zastosowanie kynologii, czyli nauce o psach. Rasa psa powstaje wówczas, gdy pewna ilość osobników reprodukuje się, wciąż zachowując te same cechy. Rasy psów wyodrębnia się ze względu na określone wartości użytkowe. Organizacje kynologiczne i hodowcy dosyć restrykcyjnie ustalają wzorce ras psów. Oznacza to, że by pies mógł zostać uznany za przedstawiciela danej rasy, musi charakteryzować się określonymi cechami wyglądu zewnętrznego. Bierze się pod uwagę m.in. wygląd sierści, ułożenie ciała, wygląd głowy, łap, ogona.

co to jest rasa

Wilk szary, wilk (Canis lupus)

Początki ras psów

Psy prawdopodobnie są potomkami udomowionego wilka szarego – drapieżnego ssaka. Ludzie w okresie epoki kamienia dla swoich korzyści zaczęli oswajać wilki i traktować je jak psy domowe. Rasy psów powstawały znacznie później, jednak prawdopodobnie już w epoce kamienia ludzie zaczęli ingerować w wygląd i cechy psów. Z biegiem czasu ludzie zaczęli selekcjonować określone psy, tak by mogły przeżyć w danych warunkach i dostosować się do nowego, osiadłego trybu życia. Wszystko zależało od tego, gdzie ludzie uprawiali swoje ziemie, a także w jakim klimacie żyli. Przykładowo, niektórzy potrzebowali psów, które dostosowywały się do mieszkania na podmokłych terenach.

Prawdopodobnie pierwsze wyspecjalizowane hodowle psów rasowych prowadzili myśliwi w średniowieczu, gdyż chcieli, by kolejni potomkowie psów posiadali określone umiejętności, przydatne podczas polowań na zwierzynę. Pojęcia „rasa” i czystość rasy zaczęły odgrywać kluczowe znaczenie. Psy posiadające pewne cechy były niezwykle cenne, dlatego dążono do tego, by rozmnażały się tylko w obrębie swoich ras.

rasy psów domowych

Rasy psów można podzielić na trzy podstawowe grupy:

> psy użytkowe (np.: pasterskie, pociągowe, opiekuńcze);

> psy myśliwskie;

> psy ozdobne i do towarzystwa.

Obecnie na świecie istnieje co najmniej kilkaset ras psów. Niektóre są zagrożone wyginięciem. Dzięki pracy hodowcom z całego świata, powstają także nowe rasy psów. Wiele nowych ras jest lepiej dostosowanych do współżycia z ludźmi, lepiej adaptują się do współczesnych warunków środowiska, przez co odznaczają się dobrym zdrowiem i odpornością.

Tagi artykułu: