Udostępnij ten artykuł.

Hodowla psów biznes czy hobby

Czy hodowla psów może okazać się dobrym pomysłem na biznes, czy można na nim zyskać czy też jest on z góry skazany na niepowodzenie?

Jedno jest pewne, podejmując decyzję o prowadzeniu hodowli psów musimy być ich oddanymi przyjaciółmi. Nie ma mowy o rozpoczęciu hodowli przez osoby, które do tych zwierząt nie czują nic więcej poza chęcią zdobycia gotówki w oparciu o sprzedaż szczeniaków popularnych ras. Warto także zdać sobie w pełni sprawę z faktu, iż rozpoczynając hodowlę psów będziemy zmuszeni do oddania tym zwierzętom całego naszego wolnego czasu i znaczną część serca. Zobligowani jesteśmy także do zapewnienia odpowiednich warunków, które będą najbardziej optymalnymi, zwłaszcza dla młodych szczeniąt przychodzących na świat w naszej hodowli.

Hodowla psów to nie tylko możliwość osiągnięcia zysku finansowego, to także dosyć znaczna odpowiedzialność za wszystkie zwierzęta znajdujące się w psiej hodowli. Zdarzyć się może, że nie zawsze zostaną sprzedane wszystkie szczeniaki z gniazda, wówczas każdy odpowiedzialny hodowca zmuszony będzie do zapewnienia im opieki pod dachem, pod którym przyszły na świat.

Nierzadko też, zwłaszcza w początkowym okresie hodowli psów rasowych, uzyskane sumy ze sprzedaży szczeniaków mogą okazać się niewspółmiernymi do założonych oczekiwań. W znacznej mierze zależały będą one bez wątpienia od wielkości i wybrania rasy odnośnie, której nastawiona zostanie dana hodowla. Zrozumiałym będzie, że największe zyski przyniesie hodowla psów, które w bieżącym czasie są najbardziej popularnymi, dosyć często pod tym względem decydujące znaczenie ma opinia i wizerunek gwiazd filmowych i ich psów niż praktyczne przesłanki posiadania psa. Smutną prawdą jest, że po przejściu fali mody, również psy popadają w zapomnienie ze strony swych nabywców i nierzadko lądują w schroniskach.

Hodowla psów to nie tylko możliwość zysku to także:

  • wydatki związane z pokarmem,
  • wyposażeniem dla psa oraz
  • badaniami weterynaryjnymi i
  • licznymi szczepieniami w celu zapewnienia właściwego stanu zdrowia osobnikom dającym początek hodowli jak i tym przychodzącym w niej na świat.
  • to także rejestracja w PZK(Polski Związek Kynologiczny) i
  • przestrzeganie obowiązujących zasad i procedur dotyczących hodowli psów wybranej przez nas rasy.

Warto w tym miejscu nadmienić, że zapewnienie od pierwszej chwili naszej hodowli psów odpowiedniej jakości przyczyni się do zwiększenia jej renomy a co za tym idzie wzrostu cen szczeniaków z niej pochodzących.

Zapewnienie rodowodowej metryki będzie świadczyło o naszym profesjonalizmie i niechybnie przełoży się na zwiększone zainteresowanie szczeniakami pochodzącymi z gniazda wywodzącego się z naszej hodowli. Ceny możliwe do uzyskania za szczeniaka pochodzącego z dobrej hodowli psów będą zależne zatem od nas samych i naszych starań w kierunku zapewnienia jej jak najwyższego poziomu. Ceny te mogą wahać się od kilkuset do kilku tysięcy złoty.

Tagi artykułu: