Udostępnij ten artykuł.

Hybrydowe rasy psów

Nazwy wszystkich psów hybryd powstały w wyniku połączenie dwóch lub większej liczby sylab od nazw rasowych obojga rodziców. Tym sposobem otrzymaliśmy czworonoga o wdzięcznej nazwie Schnoodle (SCHNauzer i pOODLEe).

To tylko jedna z wielu propozycji, które przedstawiają nam hodowcy. Krzyżować można niemalże wszystkie psy – nie ma w tym względzie ograniczeń. Do najchętniej wybieranych ras należą oczywiście: Labradory, Pudle, Beagle, Husky czy też Mopsy. Innymi słowy wszystkie rasy, które mają coś ciekawego do zaoferowania i które mogą stworzyć ciekawy „projekt” z innymi rasami. Doskonałym tego przykładem jest Labradoodle, czyli połączenie Pudla z Labradorem. Pudle występują w kilku odmianach, niemniej do krzyżowania z Labradorem wybiera się odmianę standardową. Owocem tego „związku” jest – a przynajmniej zakładamy, że będzie – niewielkich rozmiarów pies o wesołym i łagodnym usposobieniu. Niektórzy hodowcy posuwają się o kilka kroków dalej i próbują krzyżować nawet trzy rasy! Doskonałym tego przykładem jest niemiecki Husky, który powstał na skutek połączenia Owczarka niemieckiego, Husky’ego i Chow Chow. Nie ulega jednak wątpliwości, że prym w konkurencji „psów hybryd” wiodą Labradory i Golden Retrivery, które są nie tylko towarzyskie i łatwe w prowadzeniu, ale także szalenie inteligentne i wszechstronne. Duże psy łączy się najczęściej z przedstawicielami ras małych i średnich, gdyż głównym zamiarem hodowców jest uzyskania psa o niewielkich rozmiarach, który szybko zaadaptuje się do życia w mieście.

Czy hybrydowe rasy psów mogą zostać zarejestrowane jako odrębna rasa?

Jeżeli hodowla hybryd jest dobrze udokumentowana, hodowcy mogą ubiegać się o uznanie rasy (przypadek Cesky’ego Terriera). Każdy klub hodowlany ma indywidualne zasady dotyczące sposobu dokumentowania historii nowej rasy, a także psów przodków, które dały jej początek.

Poniżej prezentujemy pełną listę ras psów hybryd.

Lista psów hybryd:

Afador (Afghan Hound x LabradorRetriever)

Afaird (Afghan Hound x Briard)

Affen Spaniel (Affenpinscher x Cocker Spaniel)

Affen Terrier (Affenpinscher x Border Terrier)

Affen Tzu (Affenpinscher x Shih- Tzu)

Affengriffon (Affenpinscher x BrusselsGriffon)

Affenhuahua  (Affenpinscher x Chihuahua)

Affenpoo (Affenpinscher x Poodle)

Affenwich (Affenpinscher x NorwichTerrier)

Afghan Collie (Affenpinscher x Border Collie)

Afghan Retriever (Afghan Hound x Golden Retriever )

Afghan Sheepdog (Afghan Hound x Belgian Sheepdog)

Afghan Spaniel (Afghan Hound x Cocker Spaniel)

Afollie (Afghan Hound x Collie)

Airedoodle (Airedale Terrier x Poodle)

Akita Chow (Akita x Chow Chow)

AkitaShepherd (Akitax German Shepherd)

Alaskan Malador (Alaskan Malamute x LabradorRetriever)

Alaskan Shepherd (Alaskan Malamute x German Shepherd Dog)

Alusky (Alaskan Malamute x Siberian Husky)

American Bandogge (American Bulldog x Mastiff )

American BostonBull Terrier (American Pitbull Terrier x BostonTerrier)

American Bull-Aussie (American Bulldog x Australian Shepherd)

American Bull Dogue De Bordeaux (American Bulldog x Dogue De Bordeaux)

American Bullador (Labrador Retriever x American Bulldog)

American Bull Dane (American Bulldog x Great Dane)

American Bullnese Hybrid (French Bulldog x Pekingese)

American Bullweiler  (American Bulldog x Rottweiler)

American Eagle Dog  (American Eskimo x Beagle )

American French Bull Terrier (American Pit Bull Terrier x French Bulldog)

Psia hybryda Aussiedoodle

Aussiedoodle to krzyżówka owczarka australijskiego aussie i pudla

American French Bulldog (American Bulldog x French Bulldog)

American Gointer  (English Pointer x Golden Retriever)

American Neo Bull (American Bulldog x Neopolitan Mastiff)

American Pit Corso (American Pit Bull Terrier x Cane Corso)

American Rat Pinscher (American Rat Terrier x Miniature Pinscher)

Anatolian Pyrenees (Anatolian Shepherd x Great Pyrenees)

Ausky (Australian Cattle Dog x Siberian Husky)

Auss-Tzu  (Miniature Australian Shepherd x Shih Tzu)

Aussalier (Australian Shepherd x Cavalier King Charles Spaniel)

Aussie-Corgi (Australian Shepherd or Miniature Australian Shepherd x Pembroke Welch Corgi )

Aussie-Flat (Australian Shepherd x Flat Coated Retriever )

Aussie Siberian (Australian Shepherd x Siberian Husky )

Aussiedoodle (Australian Shepherd x Poodle)

Aussiedor (Labradorx Australian Shepherd)

Australian Boxherd (Australian Shepherd x Boxer)

Australian Eskimo (American Eskimo x Australian Shepherd)

Australian Retriever (Australian Shepherd x Golden Retriever)

Australian Silky Terrier (Australian Terrier x Silky Terrier)

 

 

Australian Yorkshire Terrier (Australian Terrier x YorkshireTerrier)

Ba-Shar (Basset Hound x Shar-Pei)

Bagle Hound (Basset Hound x Beagle)

Bascottie (Basset Hound x Scottish Terrier)

Baskimo (American Eskimo x Basset Hound)

Bassador (Basset Hound x LabradorRetriever)

Basschshund (Basset Hound x Dachshund)

Basselier (Cavalier King Charles Spaniel  x Basset Hound)

Basset Foxhound (Basset Hound / Foxhound)

Basset Retriever (Basset Hound x Golden Retriever)

Bassetoodle (Basset Hound x Poodle)

Basston (Basset Hound x BostonTerrier)

Bassugg (Basset Hound x Pug)

Be-Apso (Beagle x LhasaApso)

Bea Griffon (Beagle x BrusselsGriffon)

Bea-Tzu (Beagle x Shih Tzu)

Beabull (Beagle x Bulldog)

Beagi (Beagle x Pembroke or Cardigan Welsh Corgi)

Beagleman (Beagle /  Doberman Pinscher)

Beagle Chin (Beagle x Japanese Chin)

Beaglier  (Beagle x Cavalier King Charles)

Beago  (Beagle x Golden Retriever)

Bernedoodle  (BerneseMountainDog x Poodle)

Cavachon psia hybryda

Cavachon to krzyżówka psów Bichon frise i Cavalier king charles spaniel

Bernefie  (BerneseMountainDog x Newfoundland)

Bernese Rottie (BerneseMountainDog x Rottweiler)

Bich-poo  (Bichon Frise x Poodle)

Bichomo (American Eskimo x Bichon Frise)

Bichon-A-Ranian (Bichon Frise x Pomeranian)

Bichon/Yorkie (Bichon Frise x YorkshireTerrier)

Biton (Bichon Frise x Coton de Tulear)

Blue Spaniel  (Australian Cattle Dog x Cocker Spaniel)

Bluetick Coonhound Harrier (Bluetick Coonhound x Harrier)

Bo-Dach  (Boston Terrier x Dachshund)

Bo-Jack (Boston Terrier x Jack Russell Terrier)

Bocker (Beagle x Cocker Spaniel)

Bodacion (Border Collie x Dalmatian)

Boglen Terrier  (Beagle x BostonTerrier)

Bogle (Beagle x Boxer)

Bologco (Bolognese x Cocker Spaniel)

Bolonoodle (Bolognese x Poodle)

Borador  (Border Collie x Labrador Retriever)

Border-Aussie  (Australian Shepherd x Border Collie)

Border Collie Pit (Border Collie x Pitbull Terrier)

Border Collie Pyrenees(Border Collie x Great Pyrenees)

Border Beagle (Border Collie x Beagle)

Border Jack (Border Collie x Jack Russell Terrier)

Border Sheepdog (Border Collie x Shetland Sheepdog)

Border Springer (Border Collie x English Springer Spaniel)

Border Stack (Border Collieed with Jack Russell Terrier x Staffordshire Bull Terrier)

Bordernese (Bernese Mountain Dog x Border Collie)

Bordoodle (Border Collie x Poodle)

Borgi (Border Collie x Pembroke Welsh Corgi)

Bosapso  (Boston Terrier x LhasaApso)

BoShih (Boston Terrier x Shih Tzu)

Boskimo (American Eskimo x BostonTerrier)

Bospin  (Boston Terrier x Miniature Pinscher)

Bossi-Poo (Boston Terrier x Poodle)

Bostalian  (BostonTerriers x Italian Greyhound)

Bostchon (Boston Terrier x Bichon Frise)

Bostie  (BostonTerriers x West HighlandWhite Terrier)

Bostillon (Boston Terrier x Papillon)

Bostinese (Boston Terrier x Pekingese)

BostonCattle Dog (Australian Cattle Dog x Boston Terrier)

BostonChin (Boston Terrier x Japanese Chin)

BostonHuahua (Boston Terrier x Chihuahua)

BostonLab  (Boston Terrier x LabradorRetriever)

BostonSpaniel  (Boston Terrier x Cocker Spaniel)

BostonYorkie  (Boston Terrier x YorkshireTerrier)

Boweimar (Boxer x Weimaraner)

Bowzer (Basset Hound x Miniature Schnauzer)

Box-a-Shar Boxer x Shar-Pei)

Boxador (Boxer x LabradorRetriever)

Boxane (Boxer x Great Dane)

Boxapoint ) (Boxer x German Shorthaired Pointer)

Boxer Basset (Boxer x Basset Hound)

Boxerdoodle (Boxer x Poodle)

Boxerman (Boxer x Doberman Pinscher)

Boxer Chow (Boxer x Chow Chow)

Boxita (Akitax Boxer)

Boxollie (Boxer x Collie)

Boxspring (Boxer x English Springer Spaniel)

Boxweiler (Rottweiler x Boxer)

Brat (Boston Terrier x Rat Terrier)

Brittany Bourbonnais (Brittany Spaniel x Braque du Bourbonnais)

Broodle Griffon (Brussels Griffon x Poodle)

Brottweiler (Brussels Griffon x Rottweiler)

Brug (Brussels Griffon x Pug)

Brussalier (Brussels Griffon x Cavalier King Charles Spaniel)

Brusselranian (Brussels Griffon x Pomeranian)

BT Walker (Boxer x Treeing Walker Coonhound)

Buggs (Boston Terrier x Pug)

Bull-Aussie (English Bulldog x Australian Shepherd)

Bull-Boxer (English Bulldog x Boxer)

Bull Jack (Bulldog x Jack Russell Terrier)

Bull Mastweiler (Bullmastiff x Rottweiler)

Bull-Pei (Bulldog x Chinese Shar-Pei)

Bullador (English Bulldog x LabradorRetriever)

Bullboxer Pit (Boxer x American Pit Bull Terrier)

Bullboxer Staff (Boxer x American Staffordshire Terrier)

Bullboxer Staffy Bull (Boxer x Staffordshire Bull Terrier)

Bullmasador (Bullmastiff x LabradorRetriever)

Bullmatian (Bulldog x Dalmatian)

Bulloxer (Boxer x American Bulldog)

Bullwhip (Bulldog x Whippet)

Bully Basset (Basset Hound x Bulldog)

Bully Bordeaux(Bullmastiff x Dogue de Bordeaux)

Bully Pitsky (American Bully x Siberian Husky or Alaskan Husky)

Bully Wheaten (Bulldog x Soft Coated Wheaten Terrier)

Bullypit (American Bulldog x American Pit Bull Terrier)

Bushland Terrier (Cairn Terrier x Scottish Terrier)

Cadoodle  (Collie x Poodle)

Cairanian (Cairn Terrier x Pomeranian)

Cairland Terrier (Cairn Terrier x Westie)

Cairmal (Cairn Terrier /  Maltese)

Cairn Corgi (Cairn Terrier x Welsh Corgi)

Cairnese (Cairn Terrier x Havanese)

Cairnoodle (Cairn Terrier x Poodle)

Cairnwich Terrier (Cairn Terrier x NorwichTerrier)

Cairoston (Cairn Terrier x BostonTerrier)

Care-Tzu (Cairn Terrier x Shih Tzu)

Carkie (Cairn Terrier /  Yorkshire Terrier)

Carnauzer (Cairn Terrier x Miniature Schnauzer)

Catahoula Bulldog (LouisianaCatahoula Leopard Dog x American Bulldog)

Cattle Collie Dog(Australian Cattle Dog x Collie)

Corgi Cattle Dog (Australian Cattle Dog x Pembroke Welsh Corgi)

Cav-A-Malt (Cavalier King Charles x Maltese)

Cav-A-Mo (American Eskimo x Cavalier King Charles Spaniel)

Cava-Chin (Cavalier King Charles x Japanese Chin)

Cava-Corgi (Cavalier King Charles Spaniel x Pembroke Welsh Corgi)

Cava-lon (Cavalier King Charles x Papillon)

Cava-Tzu (Cavalier King Charles x Shih Tzu)

Cavachon (Bichon Frise x Cavalier King Charles Spaniel)

Cavador (Cavalier King Charles Spaniel x LabradorRetriever)

Cavanese (Cavalier King Charles Spaniel x Havanese)

Cavapom (Cavalier King Charles Spaniel x Pomeranian)

Cavapoo (Cavalier King Charles Spaniel x Poodle)

Cavaton (Cavalier King Charles x Coton de Tulear)

Cava-Shell (Cavalier King Charles Spaniel x Shetland Sheepdog)

Cavestie (Cavalier King Charles Spaniel x West HighlandWhite Terrier)

Cavottish (Cavalier King Charles x Scottish Terrier)

Chabrador (Chow Chow x LabradorRetriever)

Chatham Hill Retriever (Flat Coated Retriever x Cocker Spaniel)

Cheagle (Chihuahuax Beagle)

Cheeks (Chihuahuax Pekingese)

Cheenese (Chihuahuax Havanese)

Cherokee Monarch (Papillon x Russian Toy Terrier)

Chesador (Chesapeake Bay Retriever x LabradorRetriever)

Chestie (Chihuahuax West HighlandWhite Terrier)

Chi Apso (Chihuahuax LhasaApso)

Chi-Chi (Chihuahuax Chinese Crested)

Chi-Chon (Bichon Frise x Chihuahua)

Chidale (Chihuahuax Airedale Terrier)

Chi-Poo (Chihuahuax Poodle)

Chi-Spaniel (Chihuahuax Cocker Spaniel)

Chi Staffy Bull (Chihuahuax Stffordshire Bull Terrier)

Chigi (Chihuahua/ Corgi)

Chilier (Cavalier King Charles x Chihuahua)

Chimation (Chihuahuax Dalmatian)

Chin-Ocker (Cocker Spaniel /Japanese Chin)

Chin-Pin (Miniature Pinscher x Japanese Chin)

Chin-wa  (Chihuahuax Japanese Chin)

ChinaJack (Chinese Crested x Jack Russell Terrier)

Chinaranian (Chinese Crested x Pomeranian)

Chineranian (Japanese Chin x Pomeranian)

Chinese Crestepoo(Chinese Crested x Poodle)

Chinese Crestese (Chinese Crested x Maltese)

Chinese Frise (Bichon Frise x Chinese Crested)

Chion (Chihuahuax Papillon)

Chipin (Chihuahuax Miniature Pinscher)

Chipit (Chihuahuax American Pit Bull Terrier)

Chiweenie (Chihuahuax Dachshund)

Chizer (Chihuahuax Miniature Schnauzer)

Chonzer (Bichon Frise x Miniature Schnauzer)

Chorkie (Chihuahua x YorkshireTerrier)

ChowPei (Chow Chow x Shar Pei)

Chow Shepherd (Chow Chow x Shepherd)

Chug (Chihuahuax Pug)

Chusky (Chow Chow x Siberian Husky)

Chussel (Brussels Griffon x Chihuahua)

Cluminger Spaniel (Clumber Spaniel x English Springer)

Cock-A-Chon (Bichon Frise x Cocker Spaniel)

Cock-A-Mo (American Eskimo x Cocker Spaniel)

Cock-A-Tzu (Cocker Spaniel x Shih Tzu)

Cockalier (Cavalier King Charles x Cocker Spaniel)

Cockapin  (Cocker Spaniel x Miniature Pinscher)

Cockapoo (Cocker Spaniel x Poodle)

Cocker Griffon (Cocker Spaniel x BrusselsGriffon)

Cocker Jack (Cocker Spaniel x Jack Russell Terrier)

Cocker-Pei (Cocker Spaniel x Chinese SharPei)

Cocker Pug (Cocker Spaniel x Pug)

Cocker Westie (Cocker Spaniel x West HighlandWhite Terrier)

Cockeranian (Cocker Spaniel x Pomeranian)

Cockinese (Cocker Spaniel x Pekingese)

Cojack (Jack Russell Terrier x Pembroke Welsh Corgi)

Colonial Cocker Spaniel (American Cocker Spaniel x English Cocker Spaniel)

Confetti Australian Shepherd (Australian Shepherd x Miniature Schnauzer)

Copica (Corgi x Cockapoo)

Corgi Basset (Basset Hound x Welsh Corgi)

Corgi Schip (Welsh Corgi / Schipperke)

Corgidor (Labrador Retriever x Corgi)

Corgipoo (Corgi x Poodle)

Corillon (Papillon x Pembroke Welsh Corgi)

Corkie (Cocker Spaniel x Yorkie)

Cosheltie (Collie x Shetland Sheepdog)

Coton Eskimo  (American Eskimo x Coton de Tulear)

Coton Tzu (Coton De Tulear x Shih Tzu)

Cotonese (Coton de Tulear x Maltese)

Cotralian (Cocker Spaniel x Miniature or Toy Australian Shepherd)

Coydog  (Domestic Dog  x Coyote)

Crested Beagle (Chinese Crested / Beagle)

Crested Cavalier (Chinese Crested x Cavalier King Charles Spaniel)

Crested Malt Malt (Chinese Crested x Maltese)

Crested Peke (Chinese Crested x Pekingese)

Crested Schnauzer (Chinese Crested x Miniature Schnauzer)

Crested Tzu (Chinese Crested x Shih Tzu)

Crestoxie (Chinese Crested x Dachshund)

Crustie (Chinese Crested x Yorkshire Terrier)

Dach-Griffon (Dachshund x BrusselsGriffon)

Dachsador  (Dachshund x LabradorRetriever)

Daisy Dog (Bichon  x Poodle x Shih-Tzu)

Dalmadoodle (Dalmatian / Poodle)

Dalmador (Labrador Retriever x Dalmatian)

Dalmatian Husky (Dalmatian x Siberian Husky)

Dameranian (Dachshund x Pomeranian)

Daniff (Great Dane x Mastiff)

Das (Danish Swedish Farm Dog x Miniature Pinscher)

Dashalier (Dachshund x Cavalier King Charles Spaniel)

Daug (Dachshund x Pug)

Doberman Shepherd (Doberman Pinscher x German Shepherd)

Dobie-Basset (Doberman Pinscher / Basset Hound)

Docker (Dachshund x Cocker Spaniel)

Dogue Brasileiro (Bull Terrier x Boxer)

Doodleman Pinscher (Doberman x Standard Poodle)

Dorgi (Dachshund x Corgi)

Dorkie (Dachshund x YorkshireTerrier)

Doubull-Mastiff (Bullmastiff x Mastiff)

Double Doodle (Goldendoodle x Labradoodle)

Doxie-Chin (Dachshund x Japanese Chin)

Doxie-Chon (Bichon Frise x Dachshund)

Doxie Scot (Dachshund x Scottish Terrier)

Doxie-Pin (Dachshund x Miniature Pinscher)

Doxiemo (Dachshund x American Eskimo)

Doxiepoo (Dachshund x Poodle)

Doxle (Beagle x Dachshund)

Elk-Kee (Keeshond x Norwegian Elkhound)

Eng-A-Poo (English Toy Spaniel x Poodle)

Enga-Apso (English Toy Spaniel x LhasaApso)

Engachon (Bichon Frise x English Toy Spaniel)

EngAm Bulldog x Olde Bulldog (American Bull Dog x English Bulldog)

Engatzu Spaniel (English Toy Spaniel x Shih Tzu)

Englian Mastiff (English Mastiff x Neapolitan Mastiff)

English Boodle (English Bulldog x Poodle)

English Boston-Bulldog (Boston Terrier x English Bulldog)

English Bull Springer (Bulldog x English Springer Spaniel)

English Bullweiler (English Bulldog x Rottweiler)

English King (Cavalier King Charles x English Toy Spaniel)

English Mastweiler (Mastiff x Rottweiler)

English Speagle (Beagle x English Toy Spaniel)

English Toy Cocker Spaniel (Cocker Spaniel x English Toy Spaniel)

Eskapoo (American Eskimo Dog / Poodle)

Eskifon (American Eskimo x Brussels Griffon)

Eskijack (American Eskimo x Jack Russell Terrier)

Eskimo Schnauzer (American Eskimo x Schnauzer)

Eskland (American Eskimo x Shetland Sheepdog)

EuroMountainSheparnese (Bernese Mountain Dog x German Shepherd)

Ewokian (Havanese x Pomeranian)

Faux Frenchbo Bulldog (Boston Terrier x French Bulldog)

Flandoodle (Bouvier des Flandres x Poodle)

Fo-Chon (Bichon Frise x Toy Fox Terrier)

Fo-Tzu (Shih Tzu x Toy Fox Terrier)

Foodle (Poodle x Toy Fox Terrier)

Fourche Terrier (Westie x Yorkshire Terrier)

Foxhoodle (Fox Hound x Poodle)

Foxingese (Pekingese x Toy Fox Terrier )

Foxton (Boston Terrier x Toy Fox Terrier)

Foxy Rat Terrier (American Rat Terrier x Toy Fox Terrier)

Foxy Russell (Jack Russell Terrier x Toy Fox Terrier)

Free-Lance Bulldog (French Bulldog x Bulldog)

French Bull Tzu (French Bulldog x Shih Tzu)

French Bull Weiner (French Bulldog x Dachshund)

French Bullhuahua (French Bulldog x Chihuahua)

French Bulloxer (Boxer x French Bulldog)

French Pin (French Bulldog x Miniature Pinscher)

Frenchie-Pei (French Bulldog x Chinese SharPei)

Frenchie Pug (French Bulldog x Pug)

Frengle (French Bulldog x Beagle)

Gerberian Shepsky (German Shepherd x Siberian Husky)

German Australian Shepherd (German Shepherd x Australian Shepherd)

German Malinois (Belgian Malinois x German Shepherd Dog)

German Sheprador (German Shepherd Dog x Labrador Retriever)

German Shorthaired Lab (German Shorthaired Pointer x LabradorRetriever)

Giant Schnoodle (Giant Schnauzer x Standard Poodle)

Glechon (Beagle x Bichon Frise)

Goberian (Golden Retriever x Siberian Husky)

Golden Border Retriever (Golden Retriever x Border Collie)

Golden Boxer (Golden Retriever x Boxer)

Golden Cocker Retriever (Cocker Spaniel x Golden Retriever)

Golden Dox (Golden Retriever x Dachshund)

Golden Irish (Golden Retriever x Irish Setter)

Golden Labrador (Golden Retriever x Labrador Retriever)

GoldenMountainDog  (Golden Retriever x BerneseMountainDog)

Golden Newfie  (Golden Retriever x Newfoundland)

Golden Pei (Chinese Shar Pei x Golden Retriever)

Golden Pyrenees (Golden Retriever x Great Pyrenees)

Golden Saint (Golden Retriever x Saint Bernard)

Golden Sammy (Golden Retriever x Samoyed)

Golden Sheltie (Golden Retriever x Sheltie)

Golden Shepherd (Golden Retriever x German Shepherd)

Goldendoodle (Golden Retriever x Poodle)

Goldmaraner (Golden Retriever x Weimaraner)

Goldmation (Golden Retriever x Dalmatian)

Gollie (Golden Retriever x Collie)

Great (Bernese Mountain dog x Great Pyrenees)

Great Danebull  (American Pit Bull Terrier x Great Dane)

Great Danoodle (Great Dane / Poodle)

Great Pyredane  (Great Dane x Great Pyrenees)

Great Wolfhound  (Great Pyrenees x Irish Wolfhound)

Griffichon (Bichon Frise x Brussels Griffon)

Griffonese (Brussels Griffon x Pekingese)

Griffonshire  (Brussels Griffon x YorkshireTerrier)

Hava-Apso (Havanese x Lhasa Apso)

Havachin (Havanese x Japanese Chin)

Havachon (Bichon Frise x Havanese)

Havallon (Havanese x Papillon)

Havamalt (Havanese x Maltese)

Havanestie (Havanese x West HighlandTerrier)

Havapeke (Havanese x Pekingese)

Havashire (Havanese x Yorkshire Terrier)

Havashu (Havanese x Shih Tzu)

Havaton (Coton de Tulear x Havanese)

HighlandMaltie (West Highland White Terrier (Westie) x Maltese)

Hug (Siberian Husky x Pug Hybrid)

Hush Basset (Basset Hound x Cocker Spaniel)

Huskimo (Siberian Husky / American Eskimo)

Huskita (Siberian Husky / Akita)

Husky Jack (Siberian Husky / Jack Russell Terrier)

Imo-Inu (American Eskimo x Shiba Inu)

Irish Dane (Irish Wolfhound x Great Dane)

Irish Doodle (Irish Setter x Poodle)

Irish Mastiff (Irish Wolfhound x Mastiff)

Irish Troodle (Irish Terrier x Poodle)

Italian-Bichon (Bichon Frise x Italian Greyhound)

Italian Bulldogge (Neapolitan Mastiff x Olde English Bulldogge)

Italian Grey Min Pin (Italian Greyhound x Miniature Pinscher)

Italian Greyhuahua (Chihuahua x Italian Greyhound)

Italian Papihound (Italian Greyhound x Papillon)

Italian Tzu (Italian Greyhound x Shih Tzu)

Ja-Chon (Bichon Frise x Japanese Chin)

Jacairn -  (Find a Jacairn  (Cairn Terrier x Jack Russell Terrier)

Jack-A-Bee  (Beagle x Jack Russell Terrier)

Jack-A-Poo (Jack Russell Terrier x Poodle)

Jack-A-Ranian (Jack Russell Terrier x Pomeranian)

Jack Chi (Chihuahua x Jack Russell Terrier)

Jack-Rat Terrier (Jack Russell Terrier x Rat Terrier)

Jack Tzu  (Jack Russell Terrier x Shih Tzu)

Jackie-Bichon (Bichon Frise x Jack Russell Terrier)

Jackshund (Jack Russell Terrier x Dachshund)

Jafox  (Japanese Chin x Toy Fox Terrier)

Jaland (Japanese Chin x West Highland White Terrier)

Japeke (Japanese Chin x Pekinese)

Japillon (Japanese Chin x Papillon)

Japug (Japanese Chin x Pug)

Jarkie (Japanese Chin x Yorkshire Terrier)

Jatese (Japanese Chin x Maltese)

Jatzu (Japanese Chin x Shih Tzu)

Jug (Jack Russell x Pug)

Kashon  (Bichon Frise x Cairn Terrier)

Kerry Wheaten  (Kerry Blue Terrier x Soft-Coated Wheaten)

Kimola (American Eskimo x Lhasa Apso)

King Cavrin (Cavalier King Charles x Cairn Terrier)

King Charles Yorkie (Cavalier King Charles Spaniel x Yorkshire Terrier)

King Schnauzer (Cavalier King Charles Spaniel x Miniature Schnauzer)

Kobetan (Cocker Spaniel x Tibetan Terrier)

La-Chon (Bichon Frise x Lhasa Apso)

La Pom (Pomeranian x Lhasa Apso)

Lab'Aire  (Airedale Terrier x LabradorRetriever)

Lab-Pointer (Labrador Retriever x Pointer)

Labahoula (Labrador Retriever x LouisianaCatahoula Leopard Dog)

Labany (Labrador Retriever x BrittanySpaniel)

Labbe (Beagle x Labrador Retriever)

Labernard (Labrador Retriever x Saint Bernard)

Labernese (Labrador x Bernese Mountain Dog)

Labloodhound (Bloodhound x Labrador Retriever)

Labmaraner (Labrador Retriever x Weimaraner)

Labrabull (Labrador Retriever x American Pit Bull Terrier)

Labradane (Labrador Retriever x Great Dane)

Labradinger (English Springer Spaniel x Lab)

Labradoodle (Labrador Retriever x Poodle)

Labradoodle Miniature  (Labrador Retriever x Toy or Miniature Poodle)

LabradorCorso (Labrador Retriever x Cane Corso Italiano)

Labraheeler (Labrador Retriever x Australian Cattle Dog)

Labralas (Labrador Retriever x Vizsla)

Labrottie (Labrador Retriever x Rottweiler)

Lacasapoo (Cock-A-Poo x Lhasa Apso)

Lha-Basset (Basset Hound x Lhasa Apso)

Lha-Cocker(Cocker Spaniel/ Lhasa Apso)

Lhasa-Coton (Coton de Tulear x Lhasa Apso)

Lhaffon (Brussels Griffon x LhasaApso)

Lhasalier (Cavalier King Charles x Lhasa Apso)

Lhasanese (Lhasa Apso x Pekingese)

Lhasapoo (Lhasa Apso x Poodle)

Lhatese (Lhasa Apso x Maltese)

Mal-Shi (Maltese x Shih Tzu)

Malchi (Chihuahua x Maltese)

Malinois (Belgian Malinois / German Shepherd Dog)

Mally Foxhound (Alaskan Malamute / Foxhound)

Malteagle (Beagle x Maltese)

Malti-Pin (Maltese x Miniature Pinscher)

Malti-Poo (Maltese x Poodle)

Malti-Pug (Maltese x Pug)

Maltichon (Maltese x Bichon)

Maltipom (Maltese/Pomeranian)

Malton (Cavachon x Maltese)

Mastador (Labrador Retriever x Mastiff)

Masti-Bull (Bulldog x Mastiff)

Mauxie (Dachshund x Maltese)

Mauzer (Maltese x Miniature Schnauzer)

Meagle (Beagle x Miniature Pinscher)

Mini Australian Shepterrier (Australian Terrier x Miniature Australian Shepherd)

Mini English Cocker (Dachshund x English Cocker Spaniel)

Mini St. Bernard  (Saint Bernard x Cocker Spaniel)

Miniature Aussiedoodle  (Miniature Australian Shepherd  x Miniature Poodle)

Miniature Boxer (Boston Terrier x Boxer)

Miniature Bulldog (Bulldog x Pug)

Miniature English Bulldach (Bulldog x Dachshund)

Miniature French Bull TerrierTerrier  (French Bulldog x Miniature Bull Terrier)

Miniature French Schnauzer (French Bulldog x Miniature Schnauzer)

Miniature Golden Retriever (Golden Retriever x Cocker Spaniel x Poodle)

Miniature Goldendoodle (Golden Retriever x Toy or Miniature Poodle)

Miniature Labradoodle  (Labrador Retriever x Toy or Miniature Poodle)

Miniature Schnaupin  (Miniature Schnauzer x Min Pin)

Miniature Schnauzzie  (Miniature Schnauzer x Miniature Australian Shepherd)

Miniature Schnoxie (Dachshund x Miniature Schnauzer)

Miniboz (Boston Terrier x Miniature Schnauzer)

MiniCoonhound (Exact in this type of dog has not be disclosed)

Minnie Jack (Jack Russell Terrier x Miniature Pinscher)

Mountain Bulldog (Bernese Mountain Dog x Bulldog)

Mountain Mastiff (Bernese Mountain Dog x Mastiff)

Muggin (Miniature Pinscher x Pug)

Muscle Mastiff (Dogue de Bordeaux x Mastiff)

NativeAmericanVillageDog (German Shepherd x Native American Indian Dog)

Newfypoo (Newfoundland x Poodle)

Nortese (Norwich Terrier x Maltese x)

Old Anglican Bulldogge  (American Pit Bull Terrier or American Staffordshire Terrier x Bulldog)

Old Deerhound Sheepdog  (Old English Sheepdog / Scottish Deerhound)

Olde Pit Bulldogge  (American Pit Bull Terrier x Olde English Bulldogge)

Olde Staff Bulldogge (American Staffordshire Terrier x Olde English Bulldogge)

OriPei  (Pug x Shar-Pei)

Papastzu (Papillon x Shih Tzu)

Paperanian (Papillon x Pomeranian)

Papi-poo (Papillon x Poodle)

Papichon (Papillon x Bichon)

Papigriffon (Brussels Griffon x Papillon)

Papijack (Papillon x Jack Russell Terrier)

Papimo (American Eskimo x Papillon)

Papitese (Maltese x Papillon)

Papshund (Dachshund x Papillon)

Patterdale Shepherd (Patterdale Terrier x German Shepherd)

Patterjack (Patterdale Terrier x Jack Russell)

Patterland (Patterdale Terrier x Lakeland Terrier)

Patton Terrier (Patterdale Terrier x Boston Terrier)

Peagle (Beagle x Pekingese)

Peek-A-Pom (Pekingese/Pomeranian)

Pekalier (Cavalier King Charles x Pekingese)

Pekarin (Cairn Terrier x Pekingese)

Peke-A-Chon (Bichon Frise x Pekingese)

Peke-A-Pap (Papillon x Pekingese)

Peke-A-Pin (Miniature Pinscher x Pekingese)

Peke-A-Tese  (Maltese x Pekingese)

Peka-A-West (Pekingnese x West Highland White Terrier)

Peke-Italian (Pekingnese x Italian Greyhound)

Pekehund (Pekingese x Dachshund)

Pekepoo (Pekingese x Poodle)

Petite Goldendoodle (Golden Retriever x Cocker Spaniel x Poodle)

Petite Labradoodle (Labrador Retriever x Cocker Spaniel x Poodle)

Pembroke Cocker (Pembroke Welsh Corgi x American Cocker Spaniel)

Pembroke Sheltie (Shetland Sheepdog x Pembroke Welsh Corgi)

Plica (Basset Hound x Ori Pei)

Pin-Tzu (Miniature Pinscher x Shih Tzu)

Pineranian (Miniature Pinscher x Pomeranian)

Pinny-Poo (Miniature Pinscher x Poodle)

Pit Heeler(American Pitbull Terrier x Blue Heeler)

Pitsky (American Pitbull Terrier x Siberian Husky or Alaskan Husky)

Pitweiler (American Pit Bull Terrier x Rottweiler)

Pocket Pitbull (American Pit Bull Terrier x Patterdale Terrier)

PointerBay (German Shorthaired Pointer x Chesapeake BayRetriever)

Pom-A-Nauze (Miniature Schnauzer x Pomeranian)

Pom-A-Pug (Pomeranian x Pug)

Pom-Coton (Coton De Tulear x Pomeranian)

Pom-Shi (Pomeranian x Shiba Inu)

Pom-Silk (Pomeranian x Silky Terrier)

Pom Terrier (Pomeranian x Toy Fox Terrier)

Pomapoo (Pomeranian x Poodle)

Pomchi (Pomeranian x Chihuahua)

Pomeagle (Beagle x Pomeranian)

Pomerat (Pomeranian x American Rat Terrier)

Pomimo (American Eskimo x Pomeranian)

Pomsky ( Pomeranian / Husky)

Pomston (Boston Terrier x Pomeranian)

Poo-Shi (Poodle x Shiba Inu)

Poo-Ton (Coton De Tulear x Poodle)

Poochin (Japanese Chin x Poodle)

Poogle (Beagle x Poodle)

Poolky (Poodle x Silky Terrier)

Pootalian (Italian Greyhound x Poodle)

Poovanese (Havanese x Poodle)

Poshies (Pomeranian x Shetland Sheepdog)

Powderpap (Papillon x Chinese Crested)

Prague Farm Dog (Danish Swedish Farm Dog x Prazsky Krysarik)

Pug-A-Mo (Pug x American Eskimo Dog)

Pug-Coton (Pug x Coton de Tulear)

Pug-Zu (Pug x Shih Tzu)

Pugairn (Pug x Cairn Terrier)

Pugalier (Cavalier King Charles x Pug)

Pugapoo (Pug x Poodle)

Pugese (Pug x Chinese Crested)

Puggat (Pug x American Rat Terrier)

Puggit (Pug x Italian Greyhound)

Puggle (Pug x Beagle)

Pughasa  (Pug x LhasaApso)

Puginese (Pug x Pekingese)

Pugland (Pug x Westie)

Pugottie (Pug x Scottish Terrier)

Pugshire (Pug x Yorkshire Terrier)

Pugwich (Pug x Norwich Terrier)

Pushon (Pug x Bichon Frise)

Pyredoodle (Great Pyrenees x Poodle)

Pyrador (Great Pyrenees x Labrador Retriever)

Raggle (American Rat Terrier x Beagle)

Rashon (Rat Terrier x Bichon Frise)

Rat-A-Pap (American Rat Terrier x Papillon)

Rat-Cha (Chihuahua x Rat Terrier)

Ratese (American Rat Terrier x Maltese)

Ratshi Terrier (American Rat Terrier x Shih Tzu)

Ratshire Terrier (Yorkshire Terrier x American Rat Terrier)

Rattle (American Rat Terrier x Poodle)

Rattle Griffon (Brussels Griffon x Rat Terrier)

Reagle (Rottweiler x Beagle)

Rhodesian Boxer (Rhodesian Ridgeback / Boxer)

Rhodesian Labrador (Rhodesian Ridgeback / Labrador Retriever)

Rott Pei (Rottweiler x Shar Pei)

Rottaf (Afghan Hound x Rottweiler) 

Rotterman (Doberman Pinscher x Rottweiler)

Rottle (Rottweiler x Poodle)

Rus-A-Pei (Jack Russell Terrier x Chinese Shar Pei)

Rustralian Terrier (Australian Terrier x Jack Russell Terrier)

Saint Bernese (Saint Bernard x Bernese Mountain Dog)

Saint Berdoodle (Saint Bernard x Poodle)

Saint Bermastiff (Mastiff x Saint Bernard)

Saint Bernewfie (Saint Bernard x Newfoundland)

Saint Dane (Great Dane x Saint Bernard)

Saint Pyrenees (Saint Bernard x Great Pyrenees)

Sceagle (Beagle x Scottish Terrier)

Schapso (Lhasa Apso x Miniature Schnauzer)

Schip-A-(Pomeranian x Schipperke)

Schipese  (Maltese x Schipperke)

Schipper-Poo (Poodle x Schipperke)

Schnau-Tzu (Miniature Schnauzer x Shih Tzu)

Schneagle (Beagle x Schnauzer)

Schnekingese (Miniature Schnauzer x Pekingese)

Schnese  (Havanese x Miniature Schnauzer)

Schnocker (Miniature Schnauzer x Cocker Spaniel)

Schnoodle (Schnauzer x Poodle)

Schnug (Miniature Schnauzer x Pug)

Schweenie (Dachshund x Shih Tzu)

Sco-Shi (Scottish Terrier x Shih Tzu)

Scobo Terrier (Boston Terrier x Scottish Terrier)

Scoland Terrier (Scottish Terrier x Westie)

Scolden Terrier (Scottish Terrier x Golden Retriever)

Scorkie (Scottish Terrier x YorkshireTerrier)

Scotchi (Scottish Terrier x Chihuahua)

Scotchon (Bichon Frise x Scottish Terrier)

Scotti Apso (Lhasa Apso x Scottish Terrier)

Scottish Cocker (Cocker Spaniel x Scottish Terrier)

Scottish-Skye Terrier (Scottish Terrier x Skye Terrier)

Scoodle (Scottish Terrier x Poodle)

Sharberian Husky (Chinese Shar-pei x Siberian Husky)

Sharbo (Boston Terrier x Chinese Shar-Pei)

Shar-Poo (Shar-Pei x Poodle)

Sharmatian  (Chinese Shar-Pei x Dalmatian)

Sharp Eagle (Beagle x Chinese Shar Pei)

Sheepadoodle  (Old English Sheepdog x Standard Poodle)

Shel-Aussie   (Australian Shepherd or Miniature Australian Shepherd x Shetland Sheepdog)

Shelchon  (Bichon Frise x Shetland Sheepdog)

Shelestie (Shetland Sheepdog x West HighlandWhite Terrier)

Shelillon (Papillon x Shetland Sheepdog)

Sheltidoodle (Sheltie x Poodle)

Sheltie Inu (Shetland Sheepdog x Shiba Inu)

Sheltie Pin (Shetland Sheepdog x Miniature Pinscher)

Sheltie Pug (Shetland Sheepdog x Pug)

Sheltie Shepherd (German Shepherd x Shetland Sheepdog)

Sheltie Tzu (Shetland Sheepdog x Shih Tzu)

Shepadoodle (German Shepherd x Standard Poodle)

Shepherd Pit (German Shepherd x American Pitbull Terrier)

Sheprador (Australian Shepherd x Labrador Retriever)

Shibos (Boston Terrier x Shiba Inu)

ShiChi  (Chihuahuax Shih Tzu)

Shichon  (Bichon Frise x Shih Tzu)

Shiffon (Brussels Griffon x Shih Tzu)

Shih Apso (Lhasa Apso x Shih Tzu)

Shih-Mo (American Eskimo x Shih Tzu)

Shih-Poo (Shih-Tzu x Poodle)

Shinese (Shih Tzu x Pekingese)

Shiranian (Pomeranian x Shih Tzu)

Shocker (Cocker Spaniel x Shiba Inu)

Shockerd (English Shepherd x Cocker Spaniel)

Shollie (German Shepherd x Collie)

Shorgi (Corgi x Shih-Tzu)

Shorkie Tzu (Shih Tzu x Yorkie)

Shug (German Shepherd Dog x Pug)

Sibercaan (Siberian Husky or Native American Indian Dog x CanaanDog)

Siberian Boston (Siberian Husky x BostonTerrier)

Siberian Cocker (Cocker Spaniel x Siberian Husky)

Siberian Indian Dog (Siberian Husky x Native American Indian Dog)

Siberian Retriever (Siberian Husky x LabradorRetriever)

Siberian Shiba (Siberian Husky x Shiba Inu)

Siberpoo (Siberian Husky x Poodle)

Silkchon (Bichon Frise x Silky Terrier)

Silkese  (Maltese x Silky Terrier)

Silkin (Japanese Chin x Silky Terrier)

Silkinese (Pekingese x Silky Terrier)

Silkland Terrier (Silky Terrier x Westie)

Silkshund (Dachshund x Silky Terrier)

Silky-Pin (Miniature Pinscher x Silky Terrier)

Silky Pug (Pug x Silky Terrier)

Silky Cocker (Maltese x Cocker Spaniel)

Silky Coton (Coton de Tulear x Silky Terrier)

Silky Jack (Jack Russell Terrier x Silky Terrier)

Silky-Lhasa (Lhasa Apso x Silky Terrier)

Silky Tzu (Silky Terrier x Shih-Tzu)

Silkyhuahua (Chihuahua x Silky Terrier)

Silkzer (Miniature Schnauzer x Silky Terrier)

Skilky Terrier (Scottish Terrier x Silky Terrier)

Skip-Shzu (Schipperke x Shih Tzu)

Skypoo (Poodle x Skye Terrier)

Sniffon (Miniature Schnauzer x Brussels Griffon)

Snorkie (Miniature Schnauzer x Yorkshire Terrier)

Soft Coated Golden (Golden Retriever x Soft Coated Wheaten)

Soft Coated Wheatzer (Miniature Schnauzer x Soft Coated Wheaten Terrier)

Soft Coated Woxer (Boxer x Soft Coated Wheaten)

Spanador (Labrador Retriever x American Cocker Spaniel)

Spangold Retriever (English Springer Spaniel x Golden Retriever)

Spreagle (English Springer Spaniel x Beagle)

Springer Pit (English Springer Spaniel x American Pitbull Terrier)

Springerdoodle (English Springer Spaniel x Poodle)

Sprocker Spaniel (English Springer Spaniel x Cocker Spaniel)

St. Weiler (Rottweiler x St. Bernard)

Staffy Bull Pit (Staffordshire Bull Terrier x Pitbull Terrier)

Standard Schnoodle (Poodle x Standard Schnauzer)

Swissy Saint (Greater Swiss Mountain Dog x Saint Bernard)

Swissneese (Great Swiss Mountain Dog x Great Pyrenees)

Taco Terrier (Chihuahua x Toy Fox Terrier)

Texas Heeler (Australian Cattle Dog x Australian Shepherd Dog)

Tibalier (Cavalier King Charles Spaniel x Tibetan Spaniel)

Tibetan Chin (Tibetan Spaniel x Japanese Chin)

Tibetan Pug (Pug x Tibetan Spaniel)

Tibetan Wolfhound (Tibetan Mastiff x Irish Wolfhound)

Torkie (Toy Fox Terrier x Yorkie)

Toxirn (Cairn Terrier x Chihuahua)

Toy Fox Beagle (Toy Fox Terrier x Beagle)

Toy Fox Pinscher (Miniature Pinscher x Toy Fox Terrier)

Toy Foxillon (Papillon x Toy Fox Terrier)

Toy Poxer (Pug x Toy Fox Terrier)

Toy Rat Doxie (Dachshund x American Rat Terrier)

Ttoodle (Poodle x Tibetan Terrier)

Tzu Basset (Basset Hound x Shih Tzu)

Ultimate Mastiff (Dogue de Bordeau x Neapolitan Mastiff)

Vizmaraner (Vizsla x Weimaraner)

Wauzer (Miniature Schnauzer x Westie)

Wee-Chon (Bichon Frise x Westie)

Weeranian (Pomeranian x Westie)

Weim-Pei (Weimaraner x Shar Pei)

Weimardoodle Wel-Chon (Bichon Frise x Welsh Terrier)

Weshi  (Shih Tzu x Westie)

West Highland Doxie (Dachshund x West Highland White Terrier)

West of Argyll Terrier  (Beagle x West HighlandWhite Terrier)

Westeke (West Highland White Terrier x Schipperke)

Westie-Laso (Lhasa Apso x West HighlandWhite Terrier)

Westie Staff (West Highland White Terrier x American Staffordshire Terrier)

Westiepoo (Westie x Poodle)

Westillon (Westie x Papillon)

Weston (West Highland White Terrier x Coton de Tulear)

Whoodle (Soft Coated Wheaten Terrier x Poodle)

Wire Fox Pinscher (Wire Fox Terrier x Miniature Pinscher)

Wire Hair Snauzer (Miniature Schnauzer x Wire Fox Terrier)

Wire-Poo (Wirehaired Fox Terrier x Poodle)

Wirelsh Terrier (Welsh Terrier x Wire Fox Terrier)

Wolador  (Timber Wolf x LabradorRetriever)

Wolamute (Alaskan Malamute x Timber Wolf)

Wolfdog (Wolf / Domestic Dog)

Woodle (Welsh Terrier x Poodle)

Wowauzer (Miniature Schnauzer x Welsh Terrier)

Yoranian  (Pomeranian x YorkshireTerrier)

Yorkie-Apso (Lhasa Apso x YorkshireTerrier)

Yorkie Pin (Miniature Pinscher x Yorkshire Terrier)

Yorkie Russell (Yorkshire Terrier x Jack Russell Terrier)

Yorkie-ton (Coton de Tulear x Yorkshire Terrier)

Yorkillon (Papillon x Yorkshire Terrier)

Yorkipoo (Yorkie x Poodle)

Yorkinese (Pekingese x Yorkie)

Yorktese (Yorkshire Terrier x Maltese)

Yorwich (Yorkshire Terrier x NorwichTerrier)

Zuchon (Bichon Frise x Shih Tzu)

Tagi artykułu: