Udostępnij ten artykuł.

Jak znaleźć odpowiedniego psa reproduktora?

Szukam psa do pokrycia jak znaleźć odpowiedniego psa reproduktora?

Znalezienie odpowiedniego psa do reprodukcji wymaga wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez Polski Związek Kynologiczny psami reproduktorami mogą być jedynie osobniki, które spełniają niżej wymienione wymogi: 

1. Do kryć dopuszcza się psa, na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej „REPRODUKTOR”, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny wymogów, stanowiących załącznik (zał. nr 10) do niniejszego regulaminu:

a) jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW),

b) ukończył 18 miesięcy,

c) uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej, Pies użytkowy, posiadający certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej, może być dopuszczony do hodowli z trzema ocenami co najmniej bardzo dobrymi od co najmniej dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.

d) pies zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi hodowlane, może być użyty przez członków ZKwP bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywa w Polsce.

e) reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI jest umieszczany na liście reproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi.

Reproduktor Owczarka niemieckiego

Jak znaleźć odpowiedniego psa reproduktora? – na co zwracać uwagę

Samiec reproduktor powinien być trzymany w godnych warunków. W grę wchodzę zarówno warunki higieniczne, jak i lokalowe. W przypadku suk wymogi są znacznie bardziej restrykcyjne aniżeli w przypadku samców. Właściciel psa reproduktora powinien zapewnić mu odpowiednią ilość ruchu i pożywienie najlepszej jakości. Ważne, aby dbać o jego rozwój psychiczny i fizyczny i stale stymulować. Pies reproduktor musi pozostawać w kondycji wystawowej, zatem właściciel nie może zapominać o zachowaniu optymalnej diety i odbywaniu regularnych wizyt u weterynarza.

Uwaga! Psy przekarmione i niedożywione mogą mieć obniżoną płodność. Otłuszczony organizm czworonoga może nie pracować prawidłowo. Istnieje ponadto obawa, że pies zbyt szybko się zmęczy i nie będzie miał siły, żeby pokryć sukę. Z drugiej strony suka może mieć problemy, aby utrzymać ciężkiego partnera.
Niedożywienie i hipowitaminoza są równie groźne. Pies może cierpieć z powodu obniżonej jakości nasienia, a co za tym idzie zmniejszoną płodność. Jeżeli właściciel nie jest pewny, czy jego zwierzę jest płodne, powinien wykonać odpowiednie badanie w lecznicy weterynaryjnej. Jednokrotnie przeprowadzony test nie jest jednak miarodajny. Aby uzyskać pewność co do płodności czworonoga, badanie należy powtórzyć co najmniej dwukrotnie.

Szukam psa do pokrycia – oby pies reproduktor był zdrowy!

Pies przeznaczony do reprodukcji musi być przede wszystkim zdrowy i posiadać aktualne szczepienia. Warto przy tym zauważyć, że niektóre choroby, np. nosówka, parwowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, herpeswiroza, mogą doprowadzić do całkowitej niepłodności psa. Bezpośrednio przed kryciem zalecane jest także przeprowadzenie odrobaczenia, które ma uchronić sukę przed pasożytami wewnętrznymi. Nieodrobaczenie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Pasożyty, po zapłodnieniu suki, często przedostają się do łożyska i atakują szczenięta. Szczególną opieką należy otoczyć jądra i prostatę psa. Jeżeli na narządach rodnych rozwinie się stan zapalny, produkowane nasienie może całkowicie stracić swoją wartość.

Częstym błędem popełnianym przez hodowców – na poły z chciwości, na poły z niewiedzy – jest kilkakrotne krycie suk przez jednego reproduktora w ciągu dnia. Oczywistym jest, że każde kolejne krycie wiąże się z produkcją nasienia gorszej jakości. Komórka plemnikowa od momentu produkcji w jądrze aż do osiągnięcia dojrzałości potrzebuje ponad dwóch miesięcy. Jako, że najądrza nie mają zbyt dużej objętości, a przy tym pojemności, każdy kolejny wytrysk wiąże się z pewnymi stratami.

Reproduktor Hawańczyk

Zanim zaczniemy poważnie zastanawiać się nad przysposobieniem naszego zwierzęcia do reprodukcji, powinniśmy zasięgnąć porady od doświadczonych hodowców. W innym przypadku możemy ponieść porażkę. Nie wszystkie psy nadają się niestety do reprodukcji!

Tagi artykułu: