Udostępnij ten artykuł.

Kiedy możemy uśpić psa?

     Uśpienie to ostateczne rozwiązanie w przypadku psów, które cierpią na nieuleczalne schorzenia bądź doznały bardzo poważnych urazów na skutek wypadku. Psy zdrowe z natury rzeczy nie mogą zostać uśpione, chyba że stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia innych zwierząt i osób. Eutanazja ma ukrócić cierpienie, ale nie może stanowić wygodnego wyjścia z sytuacji dla osób, którym zależy na pozbyciu  się zwierzęcia. To karygodny i nie znajdujący żadnego usprawiedliwienia czyn.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 9

Procedury doświadczalne z udziałem zwierząt

Art.30

4.Zwierzę poddane doświadczeniu, w wyniku którego nastąpiła rozległa interwencja chirurgiczna, a natura doświadczenia nie wymaga utrzymania go przy życiu i poddania leczeniu, uśmierca się przed przebudzeniem z narkozy.

Rozdział 10

Uśmiercanie zwierząt

Art. 33.1.Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:

1)potrzebą gospodarczą,

2)względami humanitarnymi,

3)koniecznością sanitarną,

4)nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,

5)potrzebami nauki, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 9.

2.Jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, zwierzę może być uśmiercone za zgodą właściciela, a w braku jego zgody, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. Ustalenie właściciela i uzyskanie jego zgody nie dotyczy zwierząt chorych na choroby zwalczane z urzędu.

3.W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji o podobnym statutowym celu działania, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.

4.W sytuacji, o której mowa w ust. 3, dopuszczalne jest użycie broni palnej przez osobę uprawnioną.

Rozdział 11

Przepisy karne

Art. 35.1.Kto zabija zwierzę z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 albo znęca się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2,

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.

2.Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnych okrucieństwem,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

3.W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia

- jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

4.W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

5.W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce albo na inny cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

 

Kiedy możemy uśpić psa?

      Leczenie czworonogów jest bardzo kosztowne i bywa wykańczające dla właściciela. Podawanie leków, wykonywanie badań i regularne odwiedzanie gabinetów weterynaryjnych, nierzadko ogałacają opiekunów ze wszystkich oszczędności. Dość powszechną praktyką jest zaniechanie leczenia i zgłoszenie się do weterynarza w celu przeprowadzenia zabiegu eutanazji, kiedy stan zwierzęcia jest już bardzo poważny. Za takim rozwiązaniem przemawiają również ceny zabiegów i badań.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najdroższych usług oferowanych przez kliniki weterynaryjne:

BADANIE KLINICZNE  50,00  zł                              

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA  100,00  zł      

BADANIE RTG 60,00 zł                                     

BIOPSJA KOŚCI 100,00 zł                          

BIOPSJA POD KONTROLĄ USG 100,00 zł           

EKG-HOLTER  100,00 zł                       

ENDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA 200,00 zł                        

PŁUKANIE ŻOŁĄDKA 100,00 zł                                  

POBRANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO 100,00 zł                            

SZCZEPIENIE CH. ZAKAŹ.+WŚCIEKLIZNA 100,00 zł                                  

TESTY ALERGICZNE 200,00  zł                  

USG SERCA 100,00 zł     

ENDOSKOPIA- DIAGNOSTYCZNA 200,00 zł

ENDOSKOPIA ZABIEG 300,00 zł         

ANGIOGRAFIA SERCA 600,00 zł                     

ZAŁOŻENIE ROZRUSZNIKA 3.000,00 - 4.000,00  zł                

BALONOPLASTYKA ZASTAWEK  3.000,00 zł                                    

BADANIA ELEKTRODIAGNOSTYCZNE 500,00  zł                                                                                                                    

Jeżeli te ceny nas przerażają, zastanówmy się, czy stać nas na zakup psa, i czy będziemy przygotowani na jego ewentualne leczenie.

Cena za zabieg uśpienia psa waha się w granicach 50 - 70 zł. Jeśli dojdzie utylizacja - za 10l odpadów medycznych trzeba zapłacić 40 zł.

Kiedy możemy uśpić psa, Kiedy możemy uśpić psa, Kiedy możemy uśpić psa

Tagi artykułu: