Udostępnij ten artykuł.

Kliker skuteczne szkolenie psa

Złote zasady szkolenia z wykorzystaniem klikera:

1)      Kliker to umowna nazwa sprzętu wydającego specyficzny dźwięk. Pies nie powinien go skojarzyć z żadnym innym sygnałem bądź dźwiękiem właściwym dla życia codziennego.

2)      Kliker to małe pudełeczko z zamocowaną weń metalową taśmą.

3)      Zasygnalizowanie pozytywnego zachowania klikerem jest o wiele wyraźniejsze dla psa aniżeli słowna pochwała.

4)      Niektóre zwierzęta wymagają łagodnej stymulacji i źle reagują na dźwięk klikera. W takich sytuacjach należy stopniowo przyzwyczajając psa do ‘sprzętu’ i rozpocząć szkolenie od komend głosowych.

5)      Kliker jest jedynie środkiem w osiągnięciu celu. Powodzenie szkolenia zależy od naszej determinacji i odpowiedniego podejścia do czworonoga.

Kliker skuteczne szkolenie psa

Szkolenie psów metodą klikerową zdaje się stosunkowo proste i niewymagającego dużych nakładów pracy. Nawet początkujący właściciel poradzi sobie ze szkoleniem psa, o ile zastosuje się do kilku porad i zrozumie sens przeprowadzania szkolenia. Niniejszy artykuł dedykowany jest wszystkim osobom, które nie miały wcześniej do czynienia z metodą klikerową i chcą poznać jej najważniejsze założenia.
Na początek warto zadać sobie pytanie, czy małe pudełko z zamocowaną sprężynką rzeczywiście może zdziałać cuda? W czym tkwi fenomen klikera?


Klikerem może być każdy przedmiot, wydający unikalny dźwięk: kapsel z wypukłym denkiem, „klikający” długopis, zszywacz, kołatka etc. Możliwości jest naprawdę wiele, a jedynym ograniczeniem nasza wyobraźnia. Wybór sprzętu treningowego zdeterminowany jest dwoma, podstawowymi czynnikami: szybkością wydania dźwięku oraz jego efektywnością. Kliknięcie winno następować tuż po wyegzekwowaniu komendy i właściwym wykonaniu zadania. Precyzyjność w nagradzaniu zachowań stanowi kluczowe założenie szkolenia. Kliker daje możliwość zaakcentowania pożądanego zachowania i zwiastuje pojawienie się  nagrody. Skojarzenie dźwięku z nagrodą nie jest trudne, dlatego psy bardzo szybko wdrażają się w cykl szkoleniowy i chętnie współpracują ze swoimi właścicielami.

Kliker skuteczne szkolenie psa. Psie myślenie – o czym myśli pies?

Wielokrotnie wspominaliśmy, że psy nie mają zdolności do refleksji i wyższej moralności. Nie oznacza to jednak, że nie potrafią odczytywać pewnych bodźców i prawidłowo ich interpretować. Przykładem takiego impulsu jest dźwięk klikera. Sygnał kliknięcia odczytywany jest przez psa na kilku poziomach:

  • czynność, która została przed chwilą wykonana, wywołała sygnał dźwiękowy;
  • sygnał dźwiękowy oznacza pojawienie się nagrody;
  • nagroda i wykonana czynność pozostają ze sobą w ścisłej łączności;
  • istnieje szansa otrzymania jeszcze jednej nagrody

Nagrodą może być cokolwiek: smakołyk, wspólna zabawa, rzut piłką, wyścigi z właścicielem, skok do wody etc.). Jeżeli zaś chodzi o smakołyk, to warto zawczasu sporządzić listę przysmaków, stanowiących nagrodę za pozytywnie wykonane polecenia.

Kliker program - Od czego zacząć? Tresura psów metodami pozytywnymi.

Najważniejszym zadaniem jest oswojenie psa z dźwiękiem klikera i jego „mocą sprawczą”. Zwierzę musi zrozumieć, że sygnał dźwiękowy wiążę się w bezpośredni sposób z pojawieniem się smakołyku. Klikamy raz, po czym podajemy psu przysmak. Smakołyki muszą być małe i nieprzystające do codziennego jadłospisu. Powtarzamy zachowanie 10 razy, w kilku sesjach. Jeżeli pies zacznie reagować na dźwięk urządzenia i rozglądać się za przysmakiem, możemy przejść do szkolenia.
Niektórzy behawioryści utożsamiają kliker z aparatem fotograficznym, co zdaje się bardzo słusznym spostrzeżeniem. Zarówno jeden, jak i drugi przyrząd mają za zadanie uchwycenie właściwej chwili, zatrzymanie w kadrze pożądanego zachowania. Zbyt późne zaakcentowanie pozytywnej reakcji niszczy całą ideę szkolenia. Ważna jest zatem precyzja i całkowite skupienie na psie. Kliknięcie musi zatem nastąpić w czasie wykonywania danego polecenia, ale jednocześnie na tyle późno, aby nie rozproszyć psa. Nagrodę winniśmy podać jak najszybciej.

zdjęcie klikera dla psa

Kliker skuteczne szkolenie psa. Nagroda nagrodzie nierówna.


Pies wykonujący swoje zadania niedbale i niekonsekwentnie nie powinien otrzymywać nagrody. W przypadku kiedy zwierzę wykona komendę jedynie połowicznie, powinno otrzymać jedynie część nagrody np. jeden kawałek kurczaka zamiast dwóch. Przysmaki należy porcjować i podawać psu w małych kawałeczkach – inaczej zbyt szybko się nimi nasyci i przestanie uważać trening za atrakcyjny.

Jeżeli widzimy, że pies wykonuje daną czynność bez zawahania, możemy odstawić nagrody i zrezygnować z klikera. Warto jednak co jakiś czas wzmacniać pozytywne zachowania i od czasu do czasu podawać pieskowi przysmaki.

Wiek psów. Czy wszystkie psy mogą brać udział w szkoleniu?

Zwierzęta starsze oraz te, które uczestniczyły wcześniej w innego rodzaju treningach, mogą sprawiać pewne problemy szkoleniowe. W takiej sytuacji warto uciec się do niestandardowych rozwiązań i w początkowym etapie wyrażać komendy werbalnie. Zwerbalizowane komendy nie są jednak pożądane w szkoleniu kliperowym, zatem zalecane jest, aby dość szybko przejść do wyrażania komend gestem, którego specyfika podpowiada psu typ wymaganego zachowania.
W przypadku szkolenia metodą klikerową nie istnieją ograniczenia wiekowe, mentalne czy rasowe. Każdy pies – niezależnie od temperamentu i doświadczeń życiowych – może wziąć udział w szkoleniu.

I na koniec: Ile kosztuje kliker dla psa?

Cena clikera to koszt od 4,94 złotych do 39 złotych wraz z płytą CD.

Tagi artykułu: