Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Udostępnij ten artykuł.

Kojec i buda dla psa przepisy prawne i budowlane

Kojec i buda dla psa przepisy prawne i budowlane

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

W Rozdziale 2 art. 9.1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 03.106.1002) czytamy, że „kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.”
Niedopełnienie wymogów zawartych w ustawie grozi wymierzeniem kary grzywny, aresztem lub mandatem do wysokości 1000 zł bądź w szczególnych przypadkach nawiązki w wysokości od 25 do 2500 zł na TOZ. Możliwą karą jest również nieodpłatne przekazanie zwierząt osobie trzeciej bądź przepadek zwierzęcia.

Kojec i buda dla psa przepisy prawne

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

kojec i buda dla dwóch psów ze stali i drewna

Solidny i trwały kojec i buda dla psów

W myśl rozporządzenia zwierzęta należy utrzymywać stosownie do potrzeb biologii w warunkach, które: uwzględniają ich zachowania, zapewniają eliminację drażliwego sąsiedztwa gatunkowego, separują samców od samic nie przeznaczonych do reprodukcji w okresie ich rui, samice ciężarne lub z młodymi, osobniki agresywne oraz zapewniają swobodę ruchu i wypoczynek. W artykule 3.1. czytamy, że „zwierząt nie utrzymuje się w mogącym wywołać stres sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego lub pieszego, obiektów przemysłowych lub gospodarczych, agregatów prądotwórczych oraz stacji”. Minimalne warunki życiowe obejmują natomiast:

„1) urządzenia i wyposażenie miejsc przebywania umożliwiających wszystkie zachowania życiowe i socjalne zwierząt, w tym możliwość ukrycia się i wypoczynku;
2) utrzymywanie temperatury otoczenia zwierzęcia, wilgotności powietrza, wentylacji, oświetlenia światłem dziennym lub sztucznym, wynikające z potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy, płci i stanu fizjologicznego;
3) pomieszczenia i ich wyposażenie wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz umożliwiające dokładne czyszczenie i dezynfekcję;
4) urządzenia do karmienia i pojenia zwierząt oraz inne elementy wyposażenia, do których zwierzęta mają bezpośredni dostęp, wykonane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała zwierząt;
5) elementy wyposażenia technicznego, oświetlenie, ogrzewanie, wentylację, kanalizację, instalację wodną, umieszczone poza dostępem zwierząt albo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zwierzęta;
[...]
10) twarde, równe, stabilne podłoże pomieszczeń, przeciwdziałające poślizgowi, także wówczas, gdy jest wilgotne;
11) zamki, zasuwy i inne urządzenia zabezpieczające przed wydostaniem się zwierząt, zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem zwierząt.”

Właściciel jest ponadto zobowiązany: utrzymywać w czystości zwierzęta oraz ich wyposażenie, dezynfekować miejsca pobytu, zapewnić nieograniczony dostęp zwierząt do czystej wody oraz regularnie podawać karmę.

Kojec i buda dla psa przepisy budowlane

W kojcu pies jest trzymany luzem. Podstawa, długość, szerokość i wysokość kojca powinny wynosić odpowiednio 2,5 metra. Minimalna temperatura otoczenia to 0 stopni Celsjusza.  W kojcu zawsze powinny znajdować się dwa pojemniki – na wodę i jedzenie – oraz kratki ściekowe. Dach musi być natomiast pokryty tworzywem odpornym na korozję. Opiekun zwierzęcia powinien mieć łatwy dostęp do wnętrza kojca, aby co jakiś czas wietrzyć i myć budę wewnątrz. Przedsionek budy stanowi 30%, a miejsce do spania 70% powierzchni budy. Furtka otwiera się do wewnątrz.

Buda dla psa owczarka niemieckiego z przedsionkiem

Buda dla psa owczarka niemieckiego z przedsionkiem

Budowa budy i wybiegu

Buda ma konstrukcję podwójnej skrzyni, co pozwala ogrzać budę przy pomocy styropianu o grubości co najmniej 5 cm. Otwory budy posiadają ponadto próg o wysokości 5 cm, który chroni przed wodą oraz śniegiem. Wnętrze musi być obite folią, która przepuszcza parę, i być złożone z desek o gładkim wyheblowaniu, założonych na pióro. W przypadku gdy kojec nie posiada zadaszenia, okap dachu musi być wysunięty na odległość co najmniej 20 cm.  Aby dach budy nie przegnił w krótkim czasie, wskazane jest stosownie blachy ocynkowanej zamiast papy. Ściany zewnętrzne muszą być ponadto zaimpregnowane farbą emulsyjną lub olejną. Do uszczelnienia połączenia dach-ściana budynku zwyczajowo montowana jest kantówka o wymiarach 5 na 5 cm, która posiada przerwę, w którą wchodzi ściana działowa. Kojec i buda dla psa przepisy prawne i budowlane

Wybieg

Powierzchnia wybiegu dla psa musi wynosić co najmniej 15 m2. Wybieg powinien być w całości ogrodzony siatką, w tak także od góry, o oczach 2 na 2 cm z drutu ocynkowanego, którego grubość wynosi 2,5 mm. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 2,5 metra. Szerokość drzwi otwieranych do wewnątrz wynosi minimum 70 cm, zaś wysokość jest równa wysokości ogrodzenia. Konstrukcja wybiegu jest oparta o 2 ramy boczne, przednią oraz strop, słupy pionowe ram stanowią kantówki o przekroju 10 x 10 cm a poprzeczki łata sosnowa o przekroju 4 x 8 cm. Wszelkie nieczystości są kierowane do kanału lub krytej studzienki. Utwardzony teren wybiegu musi być otoczony chodnikiem o szerokości 50 cm. Drewniane podesty o powierzchni 100 na 80 cm są osadzone na drewnianych progach o wymiarach 4 na 4 cm.  Stojaki na miski umieszczamy natomiast na ścianie frontowe, 25 cm nad posadzką, na osi ruchomej, która pozwala wykonać pełny obrót stojaka. To bardzo przydatna funkcjonalność, dzięki której możemy podawać psu jedzenie bez otwierania kojca. Aby pies nie otworzył stojaka, wystarczy wprowadzić zabezpieczenie z metalową zapadką.

To podstawowe wymogi stawiane przed kojcami i wybiegami dla naszych czworonożnych przyjaciół. Radzimy ich przestrzegać!

Tagi artykułu: