Udostępnij ten artykuł.

Kwalifikowanie i szkolenia psów służbowych w Straży Granicznej

      Psy służbowe w Straży Granicznej służą do ochrony granicy państwowej oraz wykrywania przemycanego towaru i narkotyków już od 25 marca 1928 roku. Już w pierwszym miesiącu działania służb 8 funkcjonariuszy zostało skierowanych na kurs tresury do Zakładu Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu. To był początek historii najstarszego polskiego ośrodka tresury psów policyjnych.

Psy służbowe Straży Granicznej szkolone są do pomocy funkcjonariuszom w ochronie granicy państwa i wykorzystywane do pracy w granicznych placówkach kontrolnych, lokalnych strażnicach oraz do pomocy innym organom Straży Granicznej (SG) i Służby Celnej (SC) na terenie kraju.

Kwalifikowanie i wybór psów do pracy w Straży Granicznej

     Osoby odpowiedzialne za dobór psów do Straży Granicznej rozpoczynają swoją pracę od wyszukania odpowiednich psów, które spełniają określone warunki fizyczne i są podatne na szkolenia. Czynności te przeprowadzane są przez specjalistów do spraw kynologii służbowej pracujących w jednostkach organizacyjnych SG.Przewodnicy psów służbowych mogą liczyć na szerokie wsparcie merytoryczne, a przełożeni – rzetelne wykonanie powierzonych im zadań.

    Psy zakwalifikowane wstępnie do pracy w Służbie Granicznej są szczegółowo badane i ostatecznie kwalifikowane do zakupu przez komisję, która dokonuje oceny ich wieku, budowy i stanu zdrowia oraz przeprowadza testy predyspozycji psychicznych i fizycznych. Ostatecznie wybrane i zakupione psy są kierowane na odpowiednie szkolenia. Przyjmuje się, że pies służbowy powinien mieć od 12 do 18 miesięcy. Najzdatniejszymi rasami są owczarki niemieckie i belgijskie „malinois. Owczarki są wytrzymałe, szybkie i silne; mają bardzo dobry węch i słuch, są cięte i nieufne w stosunku obcych. Ponadto silnie przywiązują się do przewodnika i mają dobrą odporność na zmienne warunki atmosferyczne panujące w Polsce.

Malinois w Straży Granicznej

Owczarek belgijski Malinois pracujący w Straży Granicznej

     Do pracy w służbach granicznych wykorzystuje się także inne rasy m.in. labradory retrievery, golden retrievery, foxterriery, jagdterriery, terriery rosyjskie, rottweilery, sznaucery olbrzymie etc. Komisje dokonujące wyboru psa dopuszczają możliwość pewnych odchyleń od wzorca – szczególnie jeżeli psy okazują się bardzo wartościowe i przydatne do pracy w terenie. Bardzo istotne są również dodatkowe predyspozycje, dzięki którym komisja może skierować psa do wykonywania określonych typów zadań. Do szkolenia i służby w Straży Granicznej przyjmowane są również psy przekazywane przez opiekunów w formie darowizny. W przypadku odkupienia psa z hodowli czworonóg podlega rękojmi przez okres 30 dni od daty zakupu w razie ujawnienia jakichkolwiek wad ukrytych.

Przeznaczenie psów służbowych w Straży Granicznej

Psy służbowe w Straży Granicznej mogą być wykorzystywane do następujących celów:

·      Jako środek przymusu bezpośredniego zgodnie z art.23 ust. 1 Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, który mówi, że „W razie zagrożenia nienaruszalności granicy państwowej lub niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom oraz bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego lub innej osoby, funkcjonariusze mogą używać następujących środków przymusu bezpośredniego: psów służbowych pkt.3”.

·      W służbie patrolowej są wykorzystywane do przeszukiwania terenu luzem. Psy mogą pomagać w wyszukiwaniu przestępców i towarów.

·      Do pilnowania osób w czasie przeprowadzania zewnętrznego obszukania (rewizji osobistej).

·      Do eskortowania (doprowadzania) osób.

·      Do pracy węchowej na śladach, w celu wytropienia osoby lub przedmiotów przez nią ukrytych.

·      Do przeszukiwania środków transportu, pomieszczeń, terenu itp. w celu wykrycia miejsc, w których mogą być ukryte osoby, materiały wybuchowe i broń, narkotyki itp.

·      Do pełnienia służby w składzie grup granicznych (patrole graniczne).

·     Do udzielania pomocy innym organom państwowym (np. Policja, Straż Więzienna) w poszukiwaniu zaginionych osób lub ściganiu przestępców kryminalnych.

Szkolenie psów służbowych Straży Granicznej

     Za zorganizowanie transportu psów do Ośrodka Treningowego Psów Służbowych Straży Granicznej odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Oddziału Straży Granicznej. Po przybyciu do OTPS SG psy odbywają obowiązkową 30-dniową kwarantannę, w czasie której są badane przez weterynarzy i behawiorystów. Wszystkie wykonane zabiegi wpisuje się do książeczki zdrowia psa. W OTPS SG każdemu psu nadaje się nazwę i odpowiedni numer ewidencyjny, a następnie wystawia „Książeczkę psa służbowego”. Dane psa zostają również zarejestrowane w książce ewidencji psów służbowych.

    W kolejnym etapie pies zostaje przydzielony konkretnemu kandydatowi na przewodnika skierowanego z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Przewodnik powinien spełniać kilka kryteriów i odznaczać się dobrym stanem zdrowia, wytrzymałością, zamiłowaniem do pracy ze zwierzętami, zdolnością szybkiego uczenia się, cierpliwością. Oprócz wymogów czysto praktycznych niezbędne jest także spełnienie warunków formalnych m.in. otrzymanie pozytywnej opinii od przełożonych, zatrudnienie w służbie stałej w Straży Granicznej, pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci na kurs chorążych przewodników psów służbowych, muszą ponadto, pozytywnie przejść II etap kwalifikacji. Ostatecznego wyboru przyszłego psiego towarzysza w służbie SG, dokonuje kandydat na przewodnika przy pomocy instruktora tresury.

Psy służące w Straży Granicznej

Owczarek niemiecki pracujący w Straży Granicznej

      Zasadniczym etapem w przygotowaniu psa do służby w Straży Granicznej jest szkolenie z przewodnikiem, w czasie którego wdraża się podstawowe komendy oraz hasła nakierowane na pracę w konkretnej dziedzinie. Szkolenie przewodników i psów w odpowiednich grupach docelowych jest organizowane na podstawie szczegółowych programów. Komendant OTPS SG teoretycznie może zakwalifikować jako psy służbowe również psy wytresowane poza Polską Strażą Graniczną. Podobne zdarzenia miały miejsce m.in. w 1997 r. i 2000 r. i dotyczyły pierwszych w Polsce psów do wyszukiwania narkotyków, broni i materiałów wybuchowych. Czworonogi zostały wyszkolone na Węgrzech i w USA – stamtąd sprowadzone je do Polski. Psy szkolone obecnie w OTPS SG w niczym nie ustępują swoim zagranicznym kolegom, a nawet przy ocenie karności i odwagi znacząco je przewyższają.

     Poza statutową działalnością w OTPS realizowane są również szkolenia przewodników i psów z zewnątrz, np. z Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), Marynarki Wojennej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), Służby Więziennej (SW), Nadwiślańskiej Jednostki Wojskowej GROM, Urzędu Celnego, GOPR-u, Portów Lotniczych (lotnisk), Straży Miejskich, Policji.

  Po zakończonym szkoleniu zespoły podlegają egzaminom: z teorii i techniki tresury, zasad szkolenia, wykorzystania przewodników i psów służbowych Straży Granicznej, podstaw weterynarii, praktycznej tresury psów. Do służby kwalifikuje się psy, które ukończyły kurs tresury otrzymały atest.  Przewodnikiem psa służbowego zostaje funkcjonariusz, który ukończył kurs i egzamin z oceną pozytywną.

Kwalifikowanie i szkolenia psów służbowych i ich przewodników w Straży Granicznej reguluje obecnie Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1090 r. (Dz. U. 2011 nr 116 poz. 675).

straż graniczna wybór psów,psy służące w straży granicznej,jak się szkoli psy przeznaczone do służby w straży granicznej,czworonogi w straży granicznej, do czego są szkolone psy służbowe straży granicznej, dobór psów do straży granicznej, gdzie szkoli się psy służbowe, jak przebiega nabór psów do straży granicznej, jak się szkoli psy służbowe, jak wybiera się psy do straży granicznej, kwalifikowanie i szkolenia psów służbowych w straży granicznej, kwalifikowanie psów służbowych do staży granicznej, pies służbowy, psy w strazy granicznej,pies w strazy granicznej, przewodnik dla psa służbowego, przewodnik psa służbowego, przeznaczenie psów służbowych w straży granicznej, psy służbowe straży granicznej, psy służbowe w straży granicznej, psy straży granicznej, psy w straży granicznej, rasy psów w straży granicznej, rola psów służbowych, służba psów w straży granicznej, straz graniczna psy, straż graniczna i psy, wybór przewodnika dla psa służbowego w straży granicznej, wybór psa do pracy w straży granicznej, wybór psów do straży granicznej, zadania psów służbowych w straży granicznej, zakup psów do celów służbowych, zakup psów do służby

Tagi artykułu: