Udostępnij ten artykuł.

Nauka psa komendy zostań

Komenda ZOSTAŃ jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach. Wyobraźmy sobie, że chcemy udać się do innego pomieszczenia, a pies podążą w ślad za nami. Obecność czworonoga nie zawsze jest pożądana, zatem warto przeprowadzić podstawowe szkolenie i nauczyć psa reakcji na komendę ZOSTAŃ. Trudno przecenić to ćwiczenie, gdyż nie tylko uczy psa pozostawania w jednym miejscu, ale także panowania nad emocjami, a przede wszystkim respektowania poleceń opiekuna. No to zaczynamy!

CZY WARTO UŻYWAĆ SŁOWA ZOSTAŃ?
Zdarza się, że trenerzy zupełnie pomijają komendę ZOSTAŃ, która de facto ma stanowić wzmocnienie wydanej wcześniej komendy SIAD/WARUJ, i ćwiczą komendy SIAD i WARUJ w taki sposób, że nawet kiedy przewodnik oddala się od psa, ten nie wstaje z miejsca. Wówczas wprowadzanie kolejnej komendy wydaje się zbędne.

Nauka SIADU/WAROWANIA?

Pies może nauczyć się pozostawania w pozycji SIAD lub WARUJ, o ile jest nauczony utrzymywania tej pozycji do  chwili zwolnienia z komendy pojedynczym hasłem.  Zamieranie w tych pozycjach każdorazowo poprzedzamy kilkoma powtórzeniami ćwiczeniami, przedłużając czas w danej pozycji. Jeżeli pies jest w stanie utrzymać pozycję SIAD/WARUJ przez ok. 10-15 sekund, możemy rozpocząć pierwsze ćwiczenie z zostawania.
Wypowiadamy komendę SIAD lub WARUJ, po czym robimy wykrok w tył, przenosząc ciężar ciała na nogę z tyłu i błyskawicznym powrotem do psa. Jeżeli zdarzy się, że pies utrzyma pozycję, należy go nagrodzić. Ćwiczenie powtarzamy kilkukrotnie.

Aby pomóc czworonogowi w utrzymaniu pozycji możemy w czasie wykonywania kroku chwalić go i wykonywać gest oznaczający daną pozycję, np. dłoń uniesiona w górę oznacza siad, a dłoń skierowana w stronę podłogi – waruj.

Kiedy pies utrzymuje już pozycję SIAD/WARUJ, wystarczy wykonać jeden krok w tył i rozpocząć przerabianie ćwiczenia ze zmienną liczbą kroków. Na początku wykonujemy powtórzenia z liczbą kroków od jednego do czterech, po czym bez zatrzymywania wracamy do psa. Pies nie może jednak przewidzieć liczby kroków, jakie wykonamy,

Nauka komend psa Buldoga

Buldog wykonujący komendę zostań

Etap II

Teraz musimy przećwiczyć oddalanie się od psa na większą liczbę kroków i wprowadzić dodatkowy element – zatrzymanie psa, kiedy pozostajemy w pewnej odległości. Jako że pies potrafi już na tym etapie utrzymać pozycję SIAD/WARUJ do momentu aż przewodnik zwolni go z pozycji, nie możemy zapominać o nagradzaniu go na różne sposoby – nie zawsze smakołykiem.

Jeżeli umiejętność pozostawania w określonym miejscu, z dala od opiekuna, jest opanowana, możemy rozpocząć ćwiczenia oddalania się od psa po wykonaniu zwrotu w tył. Zaczynamy od niewielkiej, zmiennej liczby kroków, wprowadzając oddalanie się od psa w ten sposób, że pozostaje za naszymi plecami i przy nodze, kiedy rozpoczynamy ćwiczenie od pozycji SIAD/WARUJ.

 W pierwszym etapie kończymy ćwiczenie w pozycji naprzeciwko psa. Jeśli jesteśmy w stanie oddalić się od psa na 10-15 kroków, możemy dołączyć kolejny element – obejść pupila na zakończenie ćwiczenia w ten sposób, aby zakończyć ćwiczenie mając czworonoga w pozycji SIAD/WARUJ przy lewej nodze.

Opisana wyżej komenda może być wykorzystywana we wszystkich opisywanych ćwiczeniach, w chwili kiedy przewodnik ma zamiar oddalić się od psa na większą odległość. Oczywiście, jeżeli dobrze przeszkolimy psa pod kątem wykonywania warowania i siadu, osobna komenda ZOSTAŃ nie będzie już potrzebna.

Tagi artykułu: