Udostępnij ten artykuł.

Nowotwory narządów ruchu u psów

Nowotwory kości i chrząstek występują u psów relatywnie rzadko – stanowią nie więcej niż 5 proc. wszystkich chorób nowotworowych. Warto jednak zauważyć, że w większości przypadków mają charakter złośliwy, łagodne guzy są stwierdzane nad wyraz rzadko. W odniesieniu do naszych czworonożnych przyjaciół częstotliwość występowania raka kośćca kończyn jest w dużej mierze zależna od rozmiarów i ciężaru ciała psa. Nowotwory kośćca kończyn dotyczą najczęściej psów ras olbrzymich m.in. dogów, wilczarzy irlandzkich, bernardynów, nowofundlandów etc. Zależność jest tak silna, że właściwie nie stwierdza się pierwotnych nowotworów u psów o mniejszej wadze działa.

Nowotwory narządów ruchu u psów – mięsaki

Mięsaki kości mogą rozwijać się m.in. w przynasadach kości długich. Istotnym czynnikiem predysponującym do rozwoju nowotworów kości jest szybki wzrost kości we wczesnym okresie życia u psów ras olbrzymich oraz oddziaływanie obciążenia na kość, co jest przypuszczalnie związane z mikrozłamaniami. Predyspozycje rodzinne zostały stwierdzone szczególnie u psów rasy rottweiler i bernardyn. Nowotwory mogą rozwijać się również w miejscach dawnych złamań oraz kościach, które znajdują się w miejscu napromieniania w czasie radioterapii. Pierwotne nowotwory rozwijają się z okostnej śródkostnej, czyli jamy szpikowej.

Łagodne nowotwory narządów ruchu u psów

Jednym z częściej występujących nowotworów łagodnych jest kostniakochrzęstniak, który rozwija się na skutek kostnienia na podłożu chrzęstnym. Wyrośla, pokryte chrząstką szklistą, stanowią zaburzenia rozwojowe u zwierząt dojrzewających i mają skłonność do powiększania się wraz ze wzrostem układu kostnego. Mogą dotyczyć wszystkich kości na podłożu chrzęstnym, chociaż najczęściej rozwijają się w: żebrach, miednicy, łopatkach oraz kręgach.

Nowotwory narządów ruchu u psów: chrzęstniak śródkostny

Kolejnym łagodnym nowotworem jest chrzęstniak śródkostny wywodzący się z tkanki chrzęstnej i wzrastajacy w jamie szpikowej. Poprzez ciągły wzrost nowotwór przenika istotę zbitą kości i jest wyczuwalny jako twardy twór. Na skutek powiększeń może powodować objawy bólowe oraz złamania patologiczne.

Innymi nowotworami narządów ruchu występującymi stosunkowo rzadko są: wielopłacikowy kostniak, kostanikochrzęstniakomięsak, torbiele kości czy dysplazja włóknista,

Nowotwory narządów ruchu u psów – nowotwory kości

Pierwotne nowotwory kości wywodzą się nie tylko z tkanki chrzęstnej i kostnej, ale także naczyń oraz pozostałych elementów mezenchymalnych. Najczęściej występującym jest kostniakomięsak, który stanowi niemal 90 proc. przypadków wszystkich zachorowań na raka kości. Na drugim miejscu pod względem częstotliwości zachorowań znajduje się chrzęstniakomięsak (ok. 10 proc. wszystkich przypadków). Co ciekawe kostniakomięsaki śródkostne są bardziej złośliwe pod kątem klinicznym niż te umiejscowione przy koście, które wzrastają z okostnej zewnętrznej powierzchni kości. istnieje także kostniakomięsak, który wzrasta na zewnątrz i jednocześnie nacieka kość – ten rodzaj nowotworu odznacza się bardzo wysokim stopniem złośliwości.

Najczęściej spotykanymi objawami towarzyszącymi kostniakomięsakowi są: kulawizna, bolesność obszaru zajętej kości, patologiczne złamania oraz obrzęk. Jeżeli zauważysz, że u twojego psa występuje którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, natychmiast skontaktuj się z weterynarzem. Wczesna diagnostyka daje większe szanse na wyleczenie!

Nowotwory narządów ruchu u psów – rozpoznanie

Lekarz weterynarii, zanim postawi ostateczną diagnozę, zleca serię badań klinicznych oraz histopatologiczne badanie kości i zdjęcie rtg kończyny psa. Jeżeli lekarz bierze pod uwagę przeprowadzenie zabiegu, który oszczędza chorą kończynę, wskazane jest wykonanie badania przy użyciu tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego. Jeżeli diagnoza się potwierdzi, lekarz – po analizie wszystkich za i przeciw – zaleca wdrożenie terapii, która może opierać się na: amputacji kończyny, podawaniu chemii lub radioterapii (zabieg niedostępny w Polsce i wzbudzający wiele kontrowersji).   

Nowotwory narządów ruchu u psów - pies po amputacji łapy przedniej

pies po amputacji chorej łapy

Największą skutecznością cieszą się metody łączone, czyli amputacja kończyny oraz chemioterapia lub radioterapia. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w przypadku chemii u psa mogą występować skutki uboczne takie jak wymioty, biegunka czy  utrata apetytu. Przed podjęciem kolejnych kroków terapii niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowych badań krwi u psa. Pamiętajmy, że zachowanie czworonoga przy życiu wymaga niekiedy dużo wyrzeczeń, ale zawsze warto podjąć tę walkę.

Tagi artykułu: