Udostępnij ten artykuł.

Pies pogryzł listonosza, konsekwencje pogryzienia człowieka przez psa

- Psy często naprawdę duże i groźne biegają sobie luzem wokół obejścia, mało które gospodarstwo ma ogrodzenie. Ludzie tak robili od lat i nie widzą w tym nic złego. Kończy się to tak, że żeby doręczyć pocztę niektórzy z listonoszy boją się nawet wyjść z samochodu. Nie zawsze udaje się dostarczyć przesyłkę, bo strach u listonosza zwycięża. Mało tego, potem ci sami gospodarze przychodzą do mnie na skargę, że nie dostali listu. Ich zdaniem mamy je doręczyć bez względu na zagrożeniu i już – opowiada naczelniczka oddziału Poczty Polskiej w Łososinie Dolnej

- Trzeba liczyć się z ryzykownym sprintem do drzwi domu i czekając odmawiać modlitwę, żeby ktoś szybko otworzył drzwi. Są jednak i tacy, których bawi to, że musimy odganiać się sami od ujadających burków. Ja do dzisiaj mam spore blizny na tylnej części ciała po ataku wilczura na jednym z sądeckich osiedli domków jednorodzinnych. Jego właściciel, osoba znana w mieście i zamożna, stwierdził beztrosko, że pies musi mieć swobodę – mówi listonosz z Nowego Sącza.

- W jednym z domów po ogrodzie biegają amstaffy. Kiedyś tak zdenerwowały się na mój widok, że zaczęły się gryźć nawzajem, bo nie mogły dopaść mnie przez ogrodzenie. Nie mogłem nic wrzucić do zawieszonej na płocie skrzynki, bo te bestie dosięgały tam zębami. Skończyło się typowo: skarga, że list nie dostarczony. A co miałem za te parę złotych życie stracić? – relacjonuje kolejny listonosz.

Praca listonosza jak widać nie jest ani łatwa, ani przyjemna. Powyższe przykłady ilustrują typowe zachowania nieodpowiedzialnych właścicieli i totalny brak wyobraźni. Co jednak zrobić jeżeli nasz pies naprawdę rzuci się na listonosza, albo jakąkolwiek obcą osobę, i wyrządzi poważną krzywdę? To nie żarty! Pilnujmy swoich psiaków i nie zaniedbujmy szkoleń z zakresu posłuszeństwa!

Pies pogryzł listonosza co dalej?

Jeżeli dojdzie już do ugryzienia, a poszkodowany nie zechce puścić sprawy w niepamięć, musimy liczyć się z pewnymi konsekwencjami prawnymi. Sprawą zupełnie kluczową jest ustalenie stanu zdrowia zwierzęcia. Jeżeli pies był chory na wściekliznę, właścicielowi grozi nawet kara pozbawienia wolności. Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Jeżeli listonosz wszedł na teren posesji za przyzwoleniem właściciela i został wówczas pogryziony przez psa, może ubiegać się o odszkodowanie na mocy kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność cywilna, za wyrządzoną przez zwierzę szkodę, została uregulowana w art. 431 Kodeksu cywilnego:

Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Pies pogryzł listonosza

Miejsce ugryzienia przez psa

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Ponadto pies, mimo przysługujących mu praw, jest traktowany w prawie jako przedmiot, który ma właściciela. W związku z czym właściciel może odpowiadać jeszcze z poszczególnych artykułów kodeksu karnego:

art. 157

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.

§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek. Przy czym za czyn popełniony przez własne zwierzę odpowiada Pan na pełnych zasadach tak, jakby to Pan go popełnił. Dodatkowo z kodeksu wykroczeń też można:

art. 77

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Tagi artykułu: