Udostępnij ten artykuł.

Pies pogryzł psa co robić, konsekwencje i odszkodowanie

Moj pies był ze mną na spacerze na działce prywatnej nieogrodzonej. Podczas spaceru grupa ludzi z psem na smyczy weszła na nasyp kolejowy i mój pies zaczął biec w stronę psa, mimo nawoływania nie wrócił. Zaczął obwąchiwać tego drugiego psa, który momentalnie sie na mojego rzucił. Podbiegłem, aby go odciągnąć, tamta grupa nie zrobiła nic. Po odciągnięciu swojego, tamten pies ponownie się rzucił, opiekunka go nie utrzymała. Oba psy ucierpiały w tym starciu. Pies autora nie był na smyczy.

Ustawa z dnia 16 września 2011r." o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. Co za tym idzie, właściciel jest zobowiązany do utrzymywania psa na smyczy nawet w miejscach rzadko uczęszczanych. Obowiązek jest regulowany przez art. 77 kodeksu wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zapobiegliwość obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Miasta. Nakazy co do sposobu trzymania psa na smyczy lub w kagańcu może ponadto wynikać z regulaminów wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości komunikacji miejskich i zbiorowych), obiektów sportowych czy centrów handlowych.

W Art. 431 kodeksu cywilnego czytamy natomiast:

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialny według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Co za tym idzie, mimo że to pies autora ucierpiał na skutek bezpośredniego kontaktu z drugim zwierzęciem, wina leży po stronie autora, który nie wywiązał się z obowiązku utrzymywania psa na smyczy i w bezpiecznej odległości od innych zwierząt.

pies pogryzł psa

Co zrobić jak pies pogryzł psa?

Tagi artykułu: