Udostępnij ten artykuł.

Pies w społeczeństwie nowe studia podyplomowe

Szanowni Państwo,
Psy to najbardziej popularne i najczęściej spotykane w naszych domach zwierzęta. Pełnią w naszym kraju przeróżne funkcje użytkowe, od pilnowania domów czy obiektów, poprzez ochronę stad, do wyszukiwania ludzi poszkodowanych w czasie katastrof czy zasypanych pod lawinami. Jednakże podstawowym zadaniem większości z nich jest funkcja zwierząt towarzyszących - przyjaciół ludzi. Stąd duże zainteresowanie pogłębieniem wiedzy o biologii, hodowli i behawiorze tego gatunku zarówno wśród miłośników psów, jak i osób, które z racji pełnionych funkcji mają do czynienia z ustawodawstwem regulującym postępowanie w przypadku problemów związanych z psami.

Dlatego też powstał pomysł zorganizowania przy Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW Podyplomowych Studiów "Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie" do uczestnictwa, w których serdecznie Państwa zapraszam!

Pies w społeczeństwie – nowe studia podyplomowe na SGGW – cele i założenia programowe

Czy wiedzą Państwo, że Polska zajmuje drugie miejsce (tuż za Stanami Zjednoczonymi) pod względem liczby psów przypadających na statystycznego mieszkańca? Zdecydowana większość to psy nierasowe; zaledwie 100 000 spośród nich to czworonogi o zweryfikowanym rodowodzie. Psy spełniają przeróżne funkcje użytkowe: pilnują domów, obiektów przemysłowych, chronią stad zwierząt hodowlanych, pomagają osobom chorym i upośledzonym, a także współpracują ze służbami porządkowymi, policją i strażą graniczną. Zdecydowana większość pełni jednak funkcje zwierząt towarzyszących człowiekowi.

Coraz więcej osób, miłośników czterech łap, zajmuje się amatorską lub zawodową hodowlą psów, ich szkoleniem i pielęgnacją. Podstawowe informacje na temat układania i rozmnażania można oczywiście znaleźć w Internecie, niemniej czy możemy mieć pewność, że jest to wiedza fachowa i przekazana w rzetelny sposób? Pies w społeczeństwie – nowe studia podyplomowe na SGGW – są dedykowane osobom, które szukają odpowiedzi na nurtujące pytania i marzą o tym, aby zawodowo zając się hodowlą psów, bądź też prowadzą własną hodowlę i jedynie chcą udoskonalić swój warsztat, i poszerzyć wiedzę. Uczestnicy studium to także pracownicy administracji samorządowej, lekarze weterynarii oraz nauczyciele szkół rolniczych.

Uczący się studenci  do egzaminów

Głównym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami wychowu, utrzymania i hodowli psów oraz przygotowania do rzetelnego określenia predyspozycji behawioralnych naszych przyjaciół.

„Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie” to studia podyplomowe podzielone na cztery bloki tematyczne.

  • Pierwszy blok: biologia psów oraz warunki utrzymania i podstawy hodowli.
  • Drugi blok: żywienie, pielęgnacja, pomieszczenia i zasady transportu, hodowla psów, charakterystyka grup rasowych pod względem specyfiki morfologicznej, rozwojowej i użytkowej.
  • Trzeci blok: zachowanie psów, wychowanie i podstawy szkolenia.
  • Czwarty blok: miejsce psa we współczesnym społeczeństwie użytkowanie psów w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka, ustawodawstwo dotyczące utrzymania, użytkowania i transportu psów, animacja działań lokalnych na rzecz prawidłowego utrzymania psów i kontaktów z nimi.

Pies w społeczeństwie nowe studia podyplomowe na SGGW

 

Absolwenci studium zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie hodowli, wychowania, ustawodawstwa i zasad postępowania z psami, a także przeprowadzana tekstów psychicznych dla ras psów, które zostały wprowadzone do wykazu ras agresywnych. Po dwóch semestrach intensywnej nauki uczestnicy studium zdobędą wiedzę umożliwiającą samodzielne prowadzenie licencjonowanej hodowli. Oprócz tego nauczą się właściwego reagowania w sytuacjach, gdy czworonogi staną się uciążliwe dla współmieszkańców. Celem wykładowców jest nie tylko przekazanie wiedzy książkowej, ale także uwrażliwienie słuchaczy na złą sytuację psów i tragiczne warunki chowu.
Znajomość psychiki psów i ich potrzeb umożliwi absolwentowi organizację własnego punktu konsultacyjnego i współpracę z organami administracji samorządowej.
Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów SGGW.

Tagi artykułu: