Udostępnij ten artykuł.

Podróżowanie z psem w Unii Europejskiej

Podróżowanie z psem w Unii Europejskiej - zadajemy sobie mnóstwo pytań: czy można podróżować z psem, co trzeba posiadać aby przewieźć naszego psa, jakie trzeba mieć dokumenty dla psa itd. Ten artykuł po krótce opisze istniejący problem.

Zbliża się czas urlopów, wyjazdów i wymarzonych wakacji, dzięki tak zwanemu układowi z Schengen, jeśli chcemy wybrać się do jakiegokolwiek kraju z Unii Europejskiej nie musi już wyrabiać dla siebie paszportu, bo na dowodzie również możemy przekroczyć granicę, ale co zrobić, jeśli posiadamy psa i nie chcemy go nigdzie zostawiać tylko zabrać ze sobą? Takiemu psu musimy wyrobić paszport, ale nie tylko, ponieważ niektóre kraje Unii Europejskiej mają swoje przepisy i zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 26 maja 2003 roku muszą być spełnione następujące warunki:

Podróżowanie z psem w Austrii – psy i inne zwierzęta muszą posiadać czytelny tatuaż i mikrochip, muszą posiadać ważne szczepienia przede wszystkim przeciwko wściekliźnie. Jeśli szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonywane jest pierwszy raz to jego ważność uzyskuje się dopiero po trzech tygodniach. Natomiast przy kolejnych szczepieniach na wściekliznę ważne jest już w dniu jego podania. Pies musi także posiadać ważny paszport, który jest wystawiany przez weterynarza i w którym znajduje się wpis o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Belgia – pies musi zostać zidentyfikowany przy pomocy czytelnego tatuażu albo mikrochipu, które powinny być zgodne z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785. Jeżeli taki mikrochip nie spełnia wymagań tej wyżej wymienionej normy to właściciel takiego psa musi mieć przy sobie odpowiedni czytnik, który umożliwi zidentyfikowanie zwierzęcia. Musi mieć ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, a także paszport z wpisaną informacją o ważnym szczepieniu.

Cypr – identyfikacja za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipa oraz posiadanie paszportu z ważnym wpisem o przeprowadzonym szczepieniu przeciwko wściekliźnie tylko te spełnione warunki pozwolą na wwiezienie naszego pupila na teren Cypru.

Czechy – zwierzę musi w pierwszej kolejności zostać zidentyfikowane za pomocą tatuażu lub wszczepionego mikrochipa oraz posiadać paszport, a w nim wpis poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Dania – zwierzę muszę posiadać czytelny tatuaż lub mikroczip, który musi być zgodny z normami ISO lub właściciel pupila musi posiadać odpowiedni czytnik umożliwiający jego identyfikację. Oczywiście musi posiadać paszport, w którym umieszczona jest informacja o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Estonia – zwierzę obojętnie czy to pies czy kot musi posiadać ważny paszport, w którym będą umieszczone informacje o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, a także muszą zostać zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipa.

Finlandia – zwierze może podróżować tylko w obecności swojego właściciela, a także posiadać czytelny tatuaż lub mikrochip. Pies musi mieć paszport z wpisem o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, odrobaczeniu oraz z danymi dotyczącymi identyfikacji. Młode psy, które nie były szczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wwożone na teren Finlandii.

Francja – pies musi zostać zidentyfikowany za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipu. Koniecznie musi być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i posiadać ważny paszport.

Podróżowanie z psem w Grecji – wszystkie zwierzęta przewożone do Grecji muszą posiadać ważny paszport wraz z wpisem o wykonaniu szczepienia na wściekliznę, a także posiadać mikrochipa lub tatuaż.

Hiszpania – zwierzęta typu kot, pies czy fretka muszą zostać zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipa, posiadać paszport z ważnym wpisem o przeprowadzeniu szczepienia na wściekliznę.

Holandia – pies czy inne zwierzę musi posiadać ważny paszport, w którym będzie poświadczona ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie, a także muszą być czytelnie oznakowane za pomocą tatuażu lub mikrochipa.

Irlandia – na samym początku takie zwierzęta wjeżdżające do Irlandii są identyfikowane za pomocą wszczepionego mikrochipa lub czytelnego tatuażu. Jeśli pies został najpierw zaczopowany, a dopiero potem zaszczepiony przeciwko wściekliźnie to jest wymagane powtórzenie takiego szczepienia, ale nie wcześniej niż po trzech tygodniach od poprzedniego szczepienia. Po miesiącu czasu takie zwierzę musi zostać przebadane, a więc pobiera mu się krew i wysyłana ona jest do laboratorium, które musi być zatwierdzone przez Unię Europejską, gdyż w ten sposób sprawdza się efektywność takiego szczepienia. Dopiero wtedy taki psiak może otrzymać paszport. Oprócz tego przed wyjazdem na około 24 – 48 godzin musi zostać odrobaczone, a także poddane profilaktyce przeciw kleszczowej i ten wpis również musi się znaleźć w paszporcie naszego pupila.

Podróżowanie z psem na Litwie – do wyjazdu do tego kraju psu również potrzebny jest paszport z poświadczonym wpisem o ważności wykonanego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz musi zostać zidentyfikowany za pomocą mikrochipu lub czytelnego tatuażu.

Luksemburg – potrzebny jest paszport psa z adnotacją o ważności wykonanego szczepienia przeciwko wściekliźnie, a także identyfikacja za pomocą mikrochipa lub tatuażu.

Łotwa – do tego kraju również potrzebny jest paszport zwierzęcia, w którym musi się znajdować informacja o wykonaniu ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie i pies musi posiadać mikrochip lub tatuaż.

Niemcy – do tego kraju tak samo jak do wszystkich z Unii Europejskiej również, aby przewieźć psa potrzebny jest paszport, ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz posiadanie mikrochipa lub czytelnego tatuażu.

Portugalia – identyfikacja za pomocą czytelnego tatuażu lub wszczepionego mikrochipa, ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz paszport.

Słowacja – muszą zostać zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785, posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz paszport.

Słowenia – identyfikacja za pomocą tatuażu lub mikrochipu, musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, to kolejne szczepienie jest wtedy traktowane, jako pierwsze szczepienie i nabywa ono ważności dopiero po trzech tygodniach od jego wykonania, pies również musi posiadać ważny paszport.

Podróżowanie z psem w Szwecji – na samym początku zwierzęta muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań tej normy, to właściciel zwierzęcia czy osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi posiadać przy sobie odpowiedni czytnik). Jeśli zwierzę zostało najpierw zaszczepione a potem dopiero zaczipowane, to takie szczepienie powinno być powtórzone po zaczipowaniu psa, jednak ze względów zdrowotnych nie może to być wcześniej niż trzech tygodniach po ostatnim szczepieniu.
Po upływie, co najmniej 120 dni, jednakże nie więcej niż 365 dni, po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie należy pobrać krew od zwierzęcia i wysłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium (na terenie Polski zatwierdzonym laboratorium jest Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach). Dopiero po uzyskaniu wyniku badania należy udać się do upoważnionego do wystawiania paszportów lekarza weterynarii w celu wydania paszportu dla zwierzęcia i wprowadzenia do niego informacji na temat wszystkich czynności, które były wykonywane. Dodatkowo w ciągu 10 dni przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone preparatem zawierającym praziquantel lub epsiprantel i te informacje również muszą być wpisane do paszportu. Zwierzę zostanie wpuszczone na terytorium Królestwa Szwecji tylko wtedy, jeśli bezwzględnie będzie zachowana kolejność powyższych działań. Wwożenie młodych zwierząt do Szwecji, w wieku poniżej 3 miesiąca życia, które nie były szczepione przeciwko wściekliźnie jest całkowicie zabronione.

Wielka Brytania – zwierzęta na samym początku są identyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipa i muszą posiadać paszport wraz z ważną informacja o wykonaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie. Pies musi być odrobaczony i poddany profilaktyce przeciw kleszczowej na 24 – 48 godzin przed wyjazdem i te informacje także muszą znaleźć się w paszporcie. Psu podczas jego podróży musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba, która jest odpowiedzialna za zwierzę. Zwierzę możemy wwieźć na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Północnej Irlandii jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą i trzeba skorzystać z usług zatwierdzonego przewoźnika.

Włochy – zwierzęta muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikrochipu lub czytelnego tatuażu, posiadać paszport z ważną informacją o przeprowadzonym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Węgry – zwierzęta wjeżdżające na teren Węgier muszą zostać zidentyfikowane za pomocą wszczepionego mikrochipu lub czytelnego tatuażu, posiadać ważny paszport wraz z informacją o ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Oczywiście także dużo zależy od tego, jaki środkiem transportu będziemy naszego psa przewozić, bo potrzebne by było również zakupienie specjalnego transportera do przewożenia psa, który musi być odpowiednio przystosowany do jego wagi oraz rozmiarów. Pies w takiej klatce musi mieć swobodę ruchów, czyli tak, żeby mógł wstać, wygodnie siąść czy leżeć, w żadnym wypadku nie może być w niej wciśnięty. Natomiast, jeśli chodzi o koszty transportowania psa mogą się różnić w zależności od kraju, do jakiego się wybieramy oraz dużo zależy od środka transportu. Na pewno będzie trzeba pokryć koszty związane z wydaniem paszportu, a jest to koszt przeważnie około pięćdziesięciu złotych, a także potrzebnych szczepień, odrobaczeń itp. zabiegów.

Tagi artykułu: