Udostępnij ten artykuł.

Prawa zwierząt

Nie tylko my ludzie mamy swe prawa i obowiązki, także nasi czworonożni przyjaciele mają swe prawa i przywileje. Prawa zwierząt zostały spisane i uchwalone przez UNESCO, a tekst deklaracji brzmi:

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

Uchwalona 21 września 1977 w Londynie przez Międzynarodowa Federacje Praw Zwierzęcia oraz uchwalona przez UNESCO w dniu 15 września 1978 w Paryżu.

„Z uwagi na to, że każde zwierze ma pewne prawa; że nieznajomość i lekceważenie tych praw sprowadziły człowieka i prowadza go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznania przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek popełnia zbrodnie ludobójstwa; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi miedzy sobą i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta. Niniejszym obwieszcza się:

Art.1.

Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i maja te same prawa do egzystencji.

Art.2.

a) Każde zwierzę ma prawo do szacunku
b) człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt lub do ich wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy w służbie zwierząt
c) każde zwierze ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.

Art.3.

a) Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa
b) jeśli okaże się, ze zwierzę musi być zabite, należy je uśmiercić szybko, nie narażając je na ból i trwogę.

Art.4.

Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu, ziemskim, powietrznym lub wodnym oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych, jest z tym prawem sprzeczne.

Art.5.

a) Każde zwierzę należące do gatunku, które żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swego gatunku
b) każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych jest z tym prawem sprzeczne.

Art.6.

a) Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak długo pozwala na to jego gatunkowa natura
b) porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.

Art.7.

Każde zwierze pracujące ma prawo do pewnych ograniczeń czasu i intensywności tej pracy, do odpowiedniego wyżywienia i odpoczynku.

Art.8.

a) Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym niezgodne są z literą prawa zwierząt, zarówno w wypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych, jak i wszystkich innych
b) należy rozwijać i stosować w tym celu zastępcze metody techniczne.

Art.9.

Jeśli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i zabijać, nie narażając go na niepokój i ból.

Art.10.

a) Żadne zwierze nie może służyć rozrywce człowieka
b) wystawianie zwierząt na pokaz oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia.

Art.11.

Każdy akt prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej przyczyny jest mordem, czyli zbrodnią przeciwko życiu.

Art.12.

a) Każdy akt prowadzący do uśmiercenia dużej ilości zwierząt dzikich jest masowym morderstwem, czyli zbrodnią przeciwko gatunkowi
b) zanieczyszczenie i niszczenie środowiska naturalnego sieje śmierć.

Art.13.

a) Zwierzę martwe należy traktować z poszanowaniem
b) sceny przemocy, której ofiarą padają zwierzęta, nie powinny mięć wstępu na ekrany kin i telewizji, chyba, ze maja inny cel poza samym tylko pokazywaniem, jak gwałci się prawa zwierząt.

Art.14.

a) Stowarzyszenia ochrony i opieki zwierząt powinny mieć reprezentantów na szczeblu rządowym
b) prawa zwierząt powinny być rozpowszechniane na równi z prawami człowieka.”

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wszystkie zwierzęta mają także swego patrona, patrona, którym jest święty Franciszek z Asyżu, jest on także patronem ekologii i ekologów. Zwierzęta mają również swój Światowy Dzień(Word Animal Day), który po ustanowieniu w 1931 roku jest obchodzony w dniu 04.X.

Tagi artykułu: