Udostępnij ten artykuł.

Próby pracy psów pasterskich

Współpraca psa z człowiekiem przy zaganianiu zwierząt gospodarskich wydaje się jedną z najwyższych możliwych form wzajemnego rozumienia się i zaufania psa do opiekuna oraz opiekuna do psa. Pasterstwo to bodaj jedyna dziedzina kynologii użytkowej, w której człowiek bazuje na najsilniejszym popędzie swojego czworonoga, a jednocześnie może nad nim zapanować.
Większość zaganiaczy – bez względu na to z którego kraju pochodzą  i z jakimi zwierzętami pracują – jest bardzo zaangażowana w swoją pracę. Setki lat specjalizacji i przyuczania psów do spełniania określonych funkcji nie poszły na marne. Warto jednak pamiętać, że starania pasterzy nie miałyby najmniejszego sensu, gdyby nie przekazywany z pokolenia na pokolenie instynkt, który podpowiada psu jak się zachowywać w określonych sytuacjach i jakie funkcje wykonywać.
Psy zaganiające mają wiele cech, które sprawiają, że mogą efektywnie pracować ze zwierzętami gospodarskimi. Jedną z nich jest bardzo duża chęć do współpracy z człowiekiem i wykonywania swoich zadań. Wiele ras psów pasterskich i zaganiających w rzeczywistości nie zasługuje na to miano, gdyż jedynie eksterierem przypomina do jakiej grupy przynależy. Psiarze często zapominają, że predyspozycje do pracy i charakter psów pasterskich stanowi nieodłącznym element ich piękna. Niestety, rewolucja przemysłowa spowodowała drastyczne zmniejszenie liczby stad owiec. Skutkiem tego większość ras psów pasterskich i zaganiających straciła pracę i stała się bezużyteczna.
Brak zajęcia i realnej możliwości wykazania się powoduje, że próby pracy psów pasterskich są tak istotne dla podtrzymania instynktów. Wykonując zadania pastuch wie, do czego został powołany i może naprawdę poczuć się sobą. Wobec pracy w charakterze pasterza wszystkie pozostałe zajęcia tracą wówczas dla psa sens. Pies u boku swojego przewodnika nie potrzebuje do szczęścia niczego więcej poza swoją pracą. To właśnie w czasie prób wykazuje się niezwykłą i niespotykaną dotąd zręcznością, pomysłowością i odwagą. Sama praca jest dla niego wystarczającą nagrodą.

próby pracy psów pasterskich obejmują naukę od małego szczeniaka

Instynkt pasterski u szczeniaka border collie

Próby pracy psów pasterskich – Na czym polega praca psa pasterskiego?

Praca psa pasterskiego opiera się na naturalnych instynktach i zachowaniach, które są przekazywane  z pokolenia na pokolenia. Zadaniem hodowców jest umiejętne wyłapywanie pożądanych cech i planowanie dalszej hodowli w taki sposób, aby jak najwięcej cech typowo pasterskich było przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Pies rodzi się już z predyspozycjami, które powinny być umiejętnie wykorzystywane przez człowieka. Z drugiej strony hodowca musi także ograniczyć popędy, które w jego mniemaniu są nieprzydatne i jedynie psują psa. Zadanie jest niestety bardzo trudne, dlatego tak istotne jest doświadczenie w pracy ze zwierzętami i odpowiednie przygotowanie.

Konkurencje sportowe

Zawody pasterskie mają swoją wielowiekową tradycję i wywodzą się z Wysp Brytyjskich. Do najważniejszych rozgrywanych w Wielkiej Brytanii zawodów zalicza się Narodowe Mistrzostwa Psów Pasterskich, w czasie których wybiera się kilkanaście psów tworzących reprezentację na mistrzostwa międzynarodowe. Trials Collecting Style są rozgrywane w trzech klasach różniących się od siebie stopniem trudności. Psy mierzą się na rozległym terenie, najczęściej łące. Stado owiec składa się zazwyczaj z kilku osobników (od 4 do 7); zapanowanie nad tak małą liczbą zwierząt jest bardzo trudne, gdyż owce są o wiele bardziej nerwowe i słabiej przewidywalne niż miałoby to miejsce przy wypasie większej liczby. Od psa wymagana jest duża samodzielność w działaniu. Do jego zadań należy przyprowadzenie owiec stojących na środku łąki prosto do pasterza oddalonego o kilkadziesiąt do kilkuset metrów. W dalszej kolejności pies przeprowadza stado przez kolejno ustawione bramy. W zawodach I klasy pasterz pomaga psu i uczestniczy w prowadzeniu stada, w klasach wyższych jedynie nim dyryguje. Przedostatnim zadaniem jest uspokojenie stada bądź jego rozdzielenie, a następnie wprowadzenie owiec do koszaru.

zawody trials psów pasterskich

Zaganianie owiec w zawodach Trials Collecting Style

Innymi popularnymi zawodami są zawody w stylu tradycyjnym tzw. farmerskie, które mają możliwie jak najdokładniej odzwierciedlać zadania i warunki z jakimi na co dzień mierzy się pies pracujący ze zwierzętami. Zawody także są podzielone na trzy klasy, przy czym stado owiec jest większe i składa się przynajmniej z dziesięciu sztuk. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do współpracy psa i człowieka.

Zarówno w zawodach staroangielskich, jak i farmerskich, najczęściej występującą rasą jest border collie, która wyparła z czołówki pozostałe rasy.

Tagi artykułu: