Udostępnij ten artykuł.

Przegląd hodowlany szczeniąt

Przegląd hodowlany to kontrola wykonywana przez fachowców, którzy zostają wyznaczeni przez Związek Kynologiczny. Wszystkie zdrowe szczeniaki i bez żadnych wad otrzymują rodowody, nie ma tu znaczenia ich ilość w miocie. Kiedyś rodowody otrzymywały tylko trzy szczenięta, ale później zostały te zasady zmienione. Posiadanie rodowodu jest bardzo ważne nie tylko ze względu na hodowlę, możliwość uczestniczenia w wystawach, ale również przy nabyciu pieska tylko, jako zwykłego przyjaciela, naszego pupila.

Wielu ludzi twierdzi, że jeśli nie zależy im właśnie na żadnych wystawach itd. To wcale nie potrzebny jest im pies z rodowodem tym bardziej, że takie psy są dosyć drogie. Niestety po pewnym czasie może przyjść duże rozczarowanie. Przy psach rodowodowych mamy pewność, że z naszego szczeniaczka wyrośnie właśnie pies takiej rasy, jaką sobie wybraliśmy. Szczenięta z danego miotu, żeby dostały metryki, które upoważniają do wystawienia im rodowodów muszą spełniać kilka warunków.

Rodzice tych szczeniąt muszą być oceniane na wystawach. Sędziowie takie psy oceniają nie tylko pod względem ich wyglądu, nie mogą mieć żadnych zewnętrznych wad, ale również oceniany jest ich temperament. Psy, które posiadają widoczne wady genetyczne oraz są zbyt agresywne nie są dopuszczane do rozrodu. Kolejnym etapem kontroli jest właśnie przegląd hodowlany. Przeglądy odbywają się w macierzystym oddziale psa czy suki, tylko w niektórych, uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą Oddziałowej Komisji Hodowlanej, a także po otrzymaniu zgody organizatora przeglądu hodowlanego mogą być przeprowadzone w innym oddziale Związku Kynologicznego w Polsce. Przegląd hodowlany to ostatni etap dopuszczenia psów lub suk do hodowli, to znaczy, że mogą się odbyć tylko i wyłącznie po spełnieniu innych hodowlanych wymogów. Żeby przystąpić do przeglądu hodowlanego konieczne jest posiadanie niezbędnych dokumentów takich jak:

 • oryginał rodowodu z wpisem „stawy biodrowe normalne A” albo „stawy biodrowe prawie normalne B”, który był dokonany przez upoważnioną przez Związek Kynologiczny lub tak samo zgodną zagraniczną uznaną przez ZK lecznicę;
 • karty ocen z wystaw, uzyskane po skończeniu minimum 15 miesięcy dla psów muszą to być otrzymane przynajmniej trzy doskonałe oceny od minimum dwóch sędziów, w tym jedna powinna być z wystawy międzynarodowej albo klubowej, czyli Klubu Komisji. Jeśli chodzi o suki to one powinny uzyskać minimum trzy oceny bardzo dobre od minimum dwóch sędziów z wystaw, również po skończeniu 15 miesiąca życia, w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej;
 • oryginał dokumentu stwierdzającego pozytywną ocenę z zaliczonego egzaminu min. IPO – I albo równorzędnego zagranicznego, który uznawany jest przez WUSV to dotyczy tylko psów;
 • dokument, który potwierdza uiszczenie opłaty za przegląd hodowlany;
 • członkowską legitymację z potwierdzoną opłatą składek członkowskich za rok bieżący.

Jeśli przegląd hodowlany nie zostanie zaliczony to ponowne tak zwane poprawkowe przystąpienie do tego przeglądu może się odbyć dopiero po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego nie zaliczenia przeglądu, wtedy tylko i wyłącznie na terenie macierzystego oddziału. Przegląd hodowlany odbywa się jednego dnia i koniecznie muszą być spełnione odpowiednie warunki do jego przeprowadzenia:

1. Teren musi być ogólnodostępny o wystarczających rozmiarach, tak, aby można było wytyczyć tak zwany ring i musi być on ogrodzony taśmą, gdzie będą przebywać tylko i wyłącznie:

 • sędzia, który przeprowadza test;
 • asystent;
 • właściciel/opiekun psa/suki;
 • przy przeglądzie psów większych ras przeznaczonych do pracy także będzie się znajdować pozorant, który posiada licencję i jest odpowiednio ubrany.

2. Potrzebne pomoce:

 •  namiot albo dosyć duży, stacjonarny parasol;
 •  stolik oraz krzesła;
 • miarka służąca do pomiaru psa lub suki;
 • chorągiewki służące do oznaczenia odległości;
 • dwa pistolety startowe wraz z odpowiednią ilością naboi.

3. W przeglądzie poza sędzią i asystentem, czasem pozoranta musi uczestniczyć także sekretarz wyznaczony przez Kierownika Sekcji ON.

4. Przed rozpoczęciem każdego przeglądu hodowlanego sędzia oraz asystent sprawdzają zgodność numeru tatuażu z oryginałem zawartym w rodowodzie. Te, a także inne warunki w dużej mierze zależne od rasy, jaka mieć wykonany przegląd hodowlany muszą być spełnione. Po zakończeniu takiego przeglądu sędzia go przeprowadzający podpisuje protokół przeglądu.

Tagi artykułu: