Udostępnij ten artykuł.

Przepisy prawne regulujące działanie lecznic dla psów

W dużych miastach i ośrodkach miejskich lecznice dla psów i innych zwierząt domowych powstają jak grzyby po deszczu. W samej Warszawie funkcjonuje przynajmniej kilkadziesiąt lecznic i gabinetów weterynaryjnych. Właściciele zazwyczaj nie zastanawiają się, jak wygląda praca lecznic dla psów i czy oddają swoje czworonogi w dobre ręce. Przybliżmy zatem pracę lecznic i wskażmy, jakie warunki muszą spełniać, aby mogły leczyć chore czworonogi.

Przepisy prawne regulujące działanie lecznic dla psów

1. Lecznica weterynaryjna powinna mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia lecznicy są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.

2. Pokój przyjęć, poczekalnia, sala zabiegowo-operacyjna i pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt powinny mieścić się:

1) na poziomie terenu lub

2) w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowane do rodzaju świadczonych usług.

3. Pozostałe pomieszczenia lecznicy weterynaryjnej mogą mieścić się na różnych kondygnacjach.

Wchodząc do lecznicy czy gabinetu weterynaryjnego, powinniśmy mieć pewność, że pozostajemy w miejscu sterylnym i czystym. Z czystością bywa niestety różnie, co jest szczególnie widoczne w lecznicach usytuowanych na terenach wiejskich i podmiejskich. 

§ 3. 1. Lecznica weterynaryjna powinna mieć:

1) odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń lecznicy dostosowane do gatunków leczonych zwierząt;

2) podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych;

3) miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

4) przy pokoju przyjęć poczekalnię z miejscami siedzącymi;

5) instalacje:

a) wodną,

b) elektryczną,

c) grzewczą,

d) kanalizacyjną;

6) urządzenia zapewniające wymianę powietrza.

Zarówno podłogi, jak i ściany w pokoju przyjęć muszą być wykonane z trwałych, a jednocześnie łatwo zmywalnych materiałów. Ściany i podłogi są codziennie poddawane działaniu środków czyszczących i dezynfekujących. W przypadku umywalki i okolic umywalki niezwykle istotna jest trwałość użytych materiałów. W myśl przepisów lecznice dla psów, a właściwie sale zabiegowo-operacyjne lecznic, winny posiadać odpowiednie wykończenie ścian do wysokości dwóch metrów. Przez pojęcie ‘właściwe wykończenie ścian’ rozumiemy   wykończenie je materiałami gładkimi, trwałymi i odpornymi na działanie wody i innych środków dezynfekujących. Aby zwierzęta mogły swobodnie poruszać się po podłodze, należy ją pokryć materiałami antypoślizgowymi, łatwymi do utrzymania w czystości.

5. W pokoju przyjęć, sali zabiegowo-operacyjnej, pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt, na zapleczu socjalnym i zapleczu sanitarnym powinny znajdować się umywalki z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.

6. Parapety w pomieszczeniach lecznicy weterynaryjnej powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i być łatwe do czyszczenia.

7. Grzejniki w pomieszczeniach lecznicy weterynaryjnej powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.

8. W pokoju przyjęć, sali zabiegowo-operacyjnej, poczekalni, pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt okna powinny być otwierane lub uchylne, chyba że w pomieszczeniach tych jest zainstalowana klimatyzacja.

Oczywiście trudno zwracać uwagę na wszystkie szczegóły w czasie odbywania wizyty weterynaryjnej, niemniej warto być wyczulonym na pewne nieprawidłowości działania kliniki.

Przepisy prawne regulujące działanie lecznic dla psów – wyposażenie lecznicy

§ 5. Lecznicę weterynaryjną wyposaża się w:

1) sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości;

2) pojemniki na odpady, w tym na odpady weterynaryjne.

§ 6. 1. Pokój przyjęć wyposaża się w:

1) stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych;

2) lampę bakteriobójczą;

3) stetoskop.

2. Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć powinny być wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

§ 7. Salę zabiegowo-operacyjną wyposaża się w:

1) sprzęt umożliwiający podawanie tlenu o pojemności co najmniej 250 litrów;

2) zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;

3) worek samorozprężny;

4) sprzęt do dożylnego podawania leków;

5) stetoskop;

6) źródło światła bezcieniowego;

7) armaturę bezdotykową;

8) autoklaw lub sterylizator na suche powietrze;

9) stół operacyjny dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych;

10) pojemnik na odpady medyczne;

11) lampę bakteriobójczą;

12) wentylację mechaniczną;

13) poskrom dla zwierząt w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla dużych zwierząt.

§ 8. Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposaża się w:

1) wentylację mechaniczną;

2) klatki do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji, wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych, dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt - w przypadku świadczenia usług dla małych zwierząt;

3) boksy do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt - w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla dużych zwierząt.

§ 9. Lecznicę weterynaryjną wyposaża się w:

1) przenośny sprzęt weterynaryjny,

2) pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu,

3) sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości

- w przypadku gdy usługi weterynaryjne są świadczone poza lecznicą weterynaryjną.

Jeżeli zauważymy jakiekolwiek uchybienie w działaniu lecznicy dla psów, nie powinniśmy tego lekceważyć. Pamiętajmy, że lecznice dla psów mają pomagać małym pacjentom, a nie im szkodzić. Nie możemy być obojętni wobec łamania prawa!

Tagi artykułu: