Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Udostępnij ten artykuł.

Przydomek hodowlany

Przydomek hodowlany w odniesieniu do naszych czworonożnych przyjaciół jest jakby specyficznego rodzaju nazwiskiem pozwalającym na wydawanie metryk szczeniętom rodzącym się w miocie wywodzącym się od suki hodowlanej, która to posiada prawa i wspomniany przydomek hodowlany.

Okres potrzebny na zarejestrowanie przydomka hodowlanego wynosi około 90 dni.

W oparciu o rozdział II Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, który wszedł w życie w dniu 01.IV.2006 roku zawierającego datępublikacji 01.IV.2006r. i po uprzednim unieważnieniu Regulaminu z dnia 31.XII.2002 roku mowa jest o;

 Przydomki hodowlane

§7

  1. Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu Oddziału na formularzu w dwóch egzemplarzach, z których po zatwierdzeniu jeden otrzymuje hodowca, drugi pozostaje w aktach Oddziału. Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków w FCI.
  2.  Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
  3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
  4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
  5. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany małymi. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.
  6.  Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.

§8

  •  Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach np. jeżeli w zatwierdzonej wersji nie może być zarejestrowany w FCI.
  • Przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie zlikwidowany, jeśli okaże się identyczny z przydomkiem uznanym przez FCI.
  • Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku, jednak dysponentem przydomka pozostaje osoba, której przydomek przyznano.
  • Nowy właściciel, po przejęciu hodowli, może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzoną przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego.

Tyle w tym temacie mówią ścisłe wymagania regulaminowe. Może się zdarzyć, że wybrana przez nas nazwa zostanie odrzucona. Jednym z najczęstszych przypadków odmowy zarejestrowania przydomka i odrzucenia wysuniętych przez nas propozycji jest możliwość istnienia podawanej przez nas nazwy. Warto również pamiętać, iż chcąc być w zgodzie z wymaganiami FCI typowo polskie znaki będą nieco inaczej czytane np.; ł/l, ą/a etc.etc. fakt ten dotyczy również znaków interpunkcji. W celu zaoszczędzenia czasu i uniknięcia pomyłki w nadawaniu nazwy przydomka warto jest zapoznać się z listą przydomków hodowlanych zarejestrowanych we wcześniejszym okresie, listę taką znajdziemy na oficjalnej stronie FCI (Federation Cynologique Internationale). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrowanie przydomka hodowlanego jest odpłatne, gdzie opłata zostaje ustalona przez Związek.

Tagi artykułu: