Udostępnij ten artykuł.

Rodowód psa do czego służy i jakie ma znaczenie przy zakupie

Mając na uwadze, aby w naszym mieszkaniu zaczął się znajdować pies, o którym marzyliśmy od dziecka, nieposiadający odchyleń od wzorca rasy, która najbardziej przypadła nam do gustu warto jest zatroszczyć się o fakt żeby nasz przyszły podopieczny posiadał w pełni udokumentowany rodowód. 

Nasza decyzja odnośnie wyboru rasy jak najbardziej odpowiedniej naszym oczekiwaniom wiąże się zazwyczaj z długim okresem zastanowienia i poznania zarówno plusów jak i minusów danej rasy.

Czasami jednak decyzja ta związana jest z impulsem chwili lub jest wynikiem nacisku ze strony dziecka widzącego małego szczeniaka. Zbyt pochopnie podjęta decyzja nie będzie jednak najlepszym rozwiązaniem zarówno dla nas jak i dla naszego przyszłego podopiecznego. Wraz z rozwojem i wzrostem szczeniaka dosyć często wiele osób dochodzi do utwierdzenia się w tym przekonaniu.

Jak już sama nazwa może na to wskazywać samo znaczenie słowa:

 • rodowód psa będzie oznaczało jego pochodzenie i potwierdzoną przynależność do danej psiej rasy. Rodowód psa rasowego jest, a niejako powinien przynajmniej być, odzwierciedleniem specyficznego dowodu osobistego z zachowaniem wyłączności każdego psa, dlatego też jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który powinien otrzymać każdy kupujący. Rodowód psa to niejako gwarancja, iż wybrany przez nas czworonożny przyjaciel pochodzi właśnie z tej a nie z innej odmiany psa.

Nabywając psa z rodowodem zyskujemy niemalże stu procentową pewność, iż wyrośnie z niego zdrowy, właściwych rozmiarów i z zachowaniem prawidłowego wzorca pies.

W rodowodzie zakupionego przez nas psa powinniśmy móc odnaleźć:

 • dane przodków do okresu czwartego pokolenia, czyli prapradziadkowie, pradziadkowie, dziadkowie i oczywiście rodzice naszego podopiecznego.

Poza tym w dokumencie powinna znaleźć się:

 • data narodzin psa,
 • jego rasa,
 • kolor ubarwienia zwany maścią psa,
 • numer rodowodu i
 • numer tatuażu psa.
 • obowiązkowo powinna znajdować się tam również nazwa psa, czyli jego imię jak i
 • przydomek hodowlany.

Rodowód psa zostaje wystawiony przez zarząd główny Związku Kynologicznego w naszym kraju w oparciu o metrykę narodzin psa. Raz wystawiony rodowód psa jest dokumentem nigdy nietracącym swej ważności. W szczególnych wypadkach np. gdy hodowca zostaje usunięty ze Związku, następuje również wykreślenie z list Związku psów posiadanych przez danego hodowcę.

Dokumentem, który poświadcza pochodzenie szczeniaka jest jego metryka, taką metrykę powinno otrzymać każde szczenię pochodzące z miotu hodowlanego posiadające niezbędne uprawnienia hodowlane, metryka powinna być wydawana w chwili dokonania zakupu szczeniaka. W przypadku widocznej niechęci sprzedającego do wystawienia metryki lub zapewnieniach, że zostanie dosłana w późniejszym okresie zrezygnujmy z zakupu szczeniaka.

Tatuaż psa jest specyficznego rodzaju identyfikatorem psa, w oparciu o zarządzenie Związku Kynologicznego w naszym kraju wszystkie szczenięta pochodzące z rejestrowanej hodowli powinny posiadać tego rodzaju oznakowanie. Oznakowanie to składa się z charakterystycznego kodu literowego typowego dla oddziału znajdującego się w danym mieście, z którego pochodzi hodowla. Kod literowy składa się przeważnie z jednej dużej litery i trzech cyfr. Tatuaż wykonywany jest przez pracownika Związku Kynologicznego w trakcie przeglądu miotu siedmio tygodniowych szczeniąt, miejscem, w którym się on znajduje jest zazwyczaj pachwina lub lewe ucho psa. W przypadku braku tatuażu Zarząd Główny ZKwP odmówi wydania rodowodu psa.

Zgodnie z zarządzeniem odnoszącym się do nowelizacji ustawy dotyczącej ochrony zwierząt od dnia 01.01.2012 wprowadzony został zakaz rozmnażania psów i kotów przeznaczonych do celów typowo handlowych, zakaz ten nie obowiązuje hodowli zarejestrowanej, czyli tej, która umożliwia zakup zwierząt posiadających rodowód. W oparciu o ustawę dokonywanie zarówno sprzedaży jak i zakupu zwierząt wywodzących z hodowli niebędącej w stanie wystawić rodowodu jest prawnie zabroniona.


 • Cavalier king Charles spaniel

 • Cavalier king Charles spaniel

 • Cavalier king Charles spaniel

Dokonując zakupu psa nie pozwólmy, zatem się zwieść tego rodzaju sugestiom mówiącym, że pies ten jest kolejnym, którymś z rzędu osobnikiem i nie przysługuje mu niejako wystawienie rodowodu. Wraz z nadejściem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku fakt posiadania metryki przysługuje wszystkim zdrowym szczeniakom urodzonym w danym miocie. Tego jak i innego rodzaju wymówki zostały wymyślone na potrzeby sprzedaży oferowanej przez pseudo hodowców nastawiających się osiągniecie jak najwyższego wyniku zysku. Biorąc udział w zakupie zwierząt oferowanych w ten sposób przyczyniamy się sami do niekontrolowanej liczby narodzin psów.

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek w późniejszym okresie rozwoju wybranego przez nas psa warto jest poddać osobistemu sprawdzeniu hodowlę i warunki, w jakich żyją znajdujące się w niej psy. Odpowiedzialny hodowca nie robi zazwyczaj najmniejszych problemów, gdy ktoś chce poznać hodowlę, a wręcz przeciwnie, z chęcią i entuzjazmem opowiada o swych podopiecznych pokazując ich osiągnięcia i szczeniaki wywodzące się spod jego ręki.

Jest jeszcze jeden atut przemawiający za wyborem psa z rodowodem pochodzącego z legalnej hodowli. Otóż hodowle te są kontrolowane przez Związek Kynologiczny. Hodowcy zrzeszeni w Związku Kynologicznym winni przestrzegać cały szereg rożnego rodzaju nakazów i wytycznych odnoszących się do tego stanu rzeczy, aby szczenięta pochodzące z ich miotu okazały się jak najbardziej wartościowymi potomkami swych rodziców. Potomkami posiadającymi określone cechy swej rasy i będącymi w stanie zapewnić jej czystość. Dokonując zakupu psa rasowego pamiętajmy, że nie istnieje tego rodzaju zjawisko jak pies rasowy bez rodowodu.

Tagi artykułu: