Udostępnij ten artykuł.

Skróty stosowane na wystawach psów rasowych w Polsce

W niniejszym artykule przedstawimy Państwu najważniejsze skróty stosowane na wystawach psów rasowych w Polsce, dzięki którym łatwo rozeznacie się w standardach wystawowych obowiązujących opiekunów i ich podopiecznych. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie okaże się przydatne zarówno dla początkujących, jak i średnio-zaawansowanych właścicieli. Życzymy miłej lektury.

Skróty stosowane na wystawach psów rasowych w Polsce – związki hodowlane

FCI (FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE) – Międzynarodowa Federacja Kynologiczna

Federacja zrzesza krajowe kluby kynologiczne z całego świata i jest odpowiedzialna za standaryzację międzynarodowej hodowli psa rasowego. Do głównych obowiązków FCI należą: ogłaszanie standardów ras, wytyczanie kierunku rozwoju hodowli psów rasowych, patronat nad międzynarodowymi wystawami oraz przeprowadzanie zawodów kynologicznych. 

ZKwP - ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE

Głównymi zadaniami wypełnianymi przez związek są: promocja "kultury posiadania psa rasowego", doradztwo w kwestiach prawidłowego żywienia, wychowania oraz hodowli, a także dbałość o zachowanie czystości ras. 

KW - KSIĘGA WSTĘPNA

Spis ras prowadzony przez ZKwP, które nie zostały uznane przez FCI.

Skróty stosowane na wystawach psów rasowych w Polsce

objaśnienia skrótów i tytułów używanych na wystawach psów w Polsce

PKR - POLSKA KSIĘGA RODOWODOWA

Spis psów rasowych należących do członków ZKwP, który uwzględnia przodków czworonogów do piątego pokolenia. Wszystkie psy zgłoszone do PKR są zaklasyfikowane według właściwej grupy FCI oraz kolejnego numeru, w taki sposób że każdy pies ma swój własny numer PKR. 

NR REJ.- NUMER REJESTRACYJNY

Numer rejestracyjny przyznawany psom przez właściwy Oddział ZKwP nadawany w momencie rejestracji psa w danym Oddziale ZKwP.

HOD.- hodowca

WŁ.- właściciel

Skróty stosowane na wystawach psów rasowych w Polsce – dyplomy

IPO-I, II, III - Pies Obrończy I-II lub III stopnia

KN-I , II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Norowania

KD-I, II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Dzikarzy

KT-I, II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Tropowców

KP-I, II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Posokowców

Skróty stosowane na wystawach psów rasowych w Polsce – czempionaty

Mł.Ch. - Młodzieżowy Champion Wystawowy

 Ch. - Champion Wystawowy

 Ch.Wet. - Champion Weteranów

Skróty stosowane na wystawach psów rasowych w Polsce – ogon

D - długi, K - krótki, S - szczątkowy

Skróty stosowane na wystawach psów rasowych w Polsce – szczenięta

Noty przyznawane w klasach szczeniąt: WYBITNIE OBIECUJĄCY (WO), OBIECUJĄCY (OB), MAŁO OBIECUJĄCY (MO)

Pozostałe noty dla dorosłych psów: DOSKONAŁY (DOSK.), BARDZO DOBRY (BDB), DOBRY (DB), DOSTATECZNY (DOST.), DYSKWALIFIKUJĄCY (DSKW.), NIE DO OCENY (NDO).

Skróty stosowane na wystawach psów rasowych w Polsce – certyfikaty

CWC - CERTYFIKAT NA KRAJOWEGO CHAMPIONA WYSTAWOWEGO

CACIB - CERTYFIKAT NA MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI 

RES. CACIB - RESERVE CACIB - REZERWOWY CERTYFIKAT NA MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI

Skróty stosowane na wystawach psów rasowych

objaśnienia skrótów i tytułów używanych na wystawach psów w Polsce

Tytuły, które może uzyskać każdy pies i każda suka w ramach wystawy psów rasowych:

 ZW. MŁ. - ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY

NDP - NAJLEPSZY DOROSŁY PIES

NDS – NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA

ZWYCIĘZCA WETERAN (ZW. WET.)

Tytuły uzyskane w porównaniu zwycięzców psa i suki w obrębie rasy w odpowiedniej klasie:

NMSZCZwR - NAJLEPSZE MŁODSZE SZCZENIĘ W RASIE

NSZCZwR - NAJLEPSZE SZCZENIĘ W RASIE

NJwR – NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE

NWwR - NAJLEPSZY WETERAN W RASIE

ZR - ZWYCIĘZCA RASY – o tytuł konkurują czworonogi, które uzyskały tytuły ZW.MŁ, NDP, NDS, ZW. WET. Tytuł ZR jest przyznawany jednoosobowo przez sędziego, który ocenia w ringu psy danej rasy.

Tytuły uzyskane bez uwzględnienia rasy psa:

BOS - NAJLEPSZY PRZEDSTAWICIEL PŁCI PRZECIWNEJ

ZG - NAJLEPSZY PRZEDSTAWICIEL GRUPY

BABY BIS - NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ MŁODSZE WYSTAWY

PUPPY BIS - NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ WYSTAWY

NJW - NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR WYSTAWY

BIS VETERAN - NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN WYSTAWY

NPW - NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY

MŁ. ZW. KL. - MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU

ZW. KL. - ZWYCIĘZCA KLUBU

ZW. KL. WET. - ZWYCIĘZCA KLUBU WETERANÓW

MŁ. ZW. PL. - MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA POLSKI

ZW. PL. - ZWYCIĘZCA POLSKI

Tagi artykułu: