Udostępnij ten artykuł.

Szkolenie psów agresywnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, które rasy są uznawane w Polsce za agresywne i muszą być objęte specjalną kontrolą administracyjną. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt każdy pies rasy agresywnej musi być w Polsce zarejestrowany, a właściciel powinien posiadać stosowne zezwolenie ośrodka gminnego na trzymanie pod swoim dachem psa rasy groźnej. Pomimo, że kwestia posiadania zwierząt agresywnych jest w Polsce uregulowana prawnie, brakuje bezpośrednich wytycznych odnoszących się do sposobu szkolenia zwierząt i opisu kondycji nominalnego właściciela czworonoga. Z tego też powodu dochodzi do licznych komplikacji i niedomówień na poziomie hodowli i zakupu zwierząt - ale o tym dalej.

Zalecenia prawne i funkcjonowanie w Polsce wykazu ras psów agresywnych wyraźnie determinują sposób patrzenia ludzi na psy ras groźnych. Częstokroć możemy być świadkami sytuacji, w których obce osoby oddalają się od psów agresywnych, a nawet celowo je podjudzają. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, że prawidłowo wychowywane psy nie różnią się sposobem zachowania i bycia od innych ras.

W rzeczywistości rottweilery, pit bulle czy akbash mogą być doskonałymi kompanami do zabaw i wielkimi przyjaciółmi człowieka. Nie zaleca się jednak, aby pozostawały w domu z małymi dziećmi. Powszechnie wiadomo, że zarówno małe dzieci jak i mniejsze zwierzęta wywołują u psa agresję i mogą stać się jego ofiarami. Nawet najbardziej potulny i spolegliwy pies może wyzwolić w sobie instynkt łowcy i zaatakować dzieko.

Aby osiągnąć optymalny poziom rozwoju zwierzęcia należy je socjalizować już od najmłodszych lat i uczyć zasad życia z ludźmi. Szkolenie psów agresywnych jest, zatem obowiązkiem każdego, rozsądnego właściciela.
Psy raz groźnych są zazwyczaj nakierowane na zdobycie przywództwa w stadzie. W związku z powyższym mogą rywalizować ze swoim właścicielem o pierwsze miejsce. Sądzimy, że jest to wystarczający dowód na to, że nowicjusze nie powinny decydować się na zakup psów agresywnych- mogą sobie, bowiem nie poradzić z kontrolą ich zachowania i mieć problemy z wymuszeniem posłuszeństwa. Trening posłuszeństwa jest nieodłącznym elementem szkolenia zwierzęcia i w związku z tym powinien rozpocząć się już we wczesnym etapie socjalizacji.

Szkolenia psów agresywnych w tradycyjny sposób polega na wymierzaniu kar za każde, najmniejsze przewinienie. Jeżeli pies nie wykona danej komendy, natychmiast zostanie za to surowo skarcony. Szkolenie psów agresywnych przy użyciu siły i elementu terroru jest przez właścicieli coraz rzadziej wykorzystywane. Efekty końcowe są zazwyczaj zgodne z oczekiwaniami właściciela, niemniej jednak pies wykonuje wszystkie polecania, gdyż boi się konsekwencji wynikających z nieposłuszeństwa. Właściciel nie tworzy ze zwierzęciem żadnej relacji przyjacielskiej, a jedynie programuje je na osiąganie wyznaczonych celów. Szkolenie psów powinno zawierać głęboki pierwiastek dydaktyczny.

Warto przypomnieć, że agresja rodzi agresję. Bity pies może kiedyś zemścić się na właścicielu i również dotkliwie go pogryźć. Nawet, jeżeli agresja nie będzie nakierowana na właściciela, może skoncentrować się na innych osobach, bądź członkach rodziny.

Jakimi cechami winien odznaczać się właściciel psa rasy agresywnej?

Na wstępie należy zaznaczyć, że psy ras agresywnych wymagają wprawnego właściciela, który miał już wcześniej do czynienia ze zwierzętami i nieobce mu są wszelkie zwyczaje i praktyki hodowlane. Osoba szkoląca i opiekująca się psem powinna być przede wszystkim zdecydowana i twarda, a zarazem spokojna i zrównoważona. Psy agresywne nie znoszą strofowania i bardzo źle sobie radzą z krytyką.
Przepisy obowiązujące na terenie Polski nie wyczerpują tematu hodowli i utrzymania zwierząt groźnych. Przyszli właściciele nie są objęci obowiązkiem poddawania się testom psychologicznym. Nie muszą również motywować chęci zakupu zwierzęcia. Nie trudno się domyślić, że część osób zakupuje zwierzęta tylko po to, aby wystawiać je później do walki. Regulacje prawne odnoszące się do psów agresywnych nie normują również kwestii szkoleń, w związku, z czym właściciele mogą kształtować zachowani psa w sposób dowolny i z użyciem niemalże wszystkich dostępnych środków. Pomimo, że szkolenie metodami pozytywnymi daje najlepsze efekty i stanowi gwarant prawidłowego zachowania zwierzęcia w przyszłości, właściciele nie są objęci obowiązkiem posyłania nań swojego czworonoga.

Co zrobić, jeśli nie radzimy sobie z wyszkoleniem psa?

Szkolenie psa wymaga od właściciela dużo cierpliwości i otwartego umysłu. Częstokroć jednak wiedza właściciela w zakresie wychowawstwa psów nie jest wystarczająca i niezbędne wydaje się skierowanie zwierzęcia na terapię, bądź szkolenie psa metodami behawiorystycznymi. Psi behawiorysta dobiera zestaw ćwiczeń, które są dla psa odpowiednie i mogą przynieść oczekiwane rezultaty. W Polsce funkcjonuje również wiele szkół tresury, które oferują wielopoziomowy system szkoleń.

Program Modyfikacji Agresji

Program Modyfikacji Agresji jest kompilowany przez zoopsychologów, behawiorystów oraz rzecz jasna samego właściciela. Specjaliści mają za zadanie przeanalizowanie i znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego pies zachowuje się agresywnie oraz jakie mogą być bezpośrednie powody tego stanu rzeczy. Niekiedy, przyczyny zachowań agresywnych mogą mieć bardzo prozaiczne i błahe podłoże np. złe prowadzenie na smyczy, nieprawidłowa dieta, zbytnie zaangażowanie właściciela etc. Wyeliminowanie pojedynczego czynnika może poskutkować zmniejszeniem zachowań agresywnych, bądź też kompleksową ich eliminacją.

Tagi artykułu: