Udostępnij ten artykuł.

Testy psychiczne psów obronnych w celu kwalifikacji hodowlanej

Ocena cech psychicznych i charakteru u psa na użytek własny

     Aby móc ocenić cechy psychiczne i ewentualny przyszły charakter szczeniaka, powinniśmy przeprowadzić najlepiej kilka prostych testów behawioralnych. Zanim wykonamy test, musimy pamiętać, by szczeniaki nie były głodne lub tuż po jedzeniu, bo to będzie je zbytnio rozpraszać. Natomiast matkę szczeniąt, na czas testów najlepiej wyprowadzić na spacer, tak aby szczenięta nie mogły jej widzieć, słyszeć i czuć. Poszczególne szczeniaki należy oznaczyć (np. kolorową wstążką zawiązaną na szyi), by móc je potem rozróżnić przy ocenie wyniku poszczególnych testów. Testy takie polegają na obserwacji reakcji szczeniąt na: m.in. pozostawienie ich w nowym i obcym dla nich miejscu, na miskę z jedzeniem, na nagłe pojawienie się obcego przedmiotu w kojcu, lub na głośny i nagły dźwięk (np. wstawionego do kojca budzika).

    Ocena cech psychicznych i charakteru u psa jest także możliwa dzięki tzw. testowi Campbella, który jest pewną odmianą wyżej wymienionych prób. Jego autor to amerykański etolog, specjalizujący się w badaniu zachowań u psów. Test ten zawiera pięć prób, którym w ciągu kilku minut poddaje się szczenięta, każde z osobna. Aby test był wiarygodny, muszą być spełnione pewne warunki: osoba przeprowadzająca test musi być zupełnie obca dla szczeniąt i musi unikać mówienia; szczenięta muszą być w wieku 7 tygodni i pojedynczo poddawane testowi; osoba testująca musi być sama w pomieszczeniu w którym panuje spokój i nie ma innych bodźców odwracających uwagę testowanego szczeniaka; jeśli testowane szczenię się załatwi, to przed poddaniem testowi kolejnego szczeniaka, należy to dokładnie posprzątać. Po zakończonych próbach, każdego szczeniaka należy nagradzać i oddać jego matce.

Testy psychiczne psów obronnych w celu kwalifikacji hodowlanej. Wyżej wymienione testy są proste w wykonaniu i służą wyborze odpowiedniego charakterem szczeniaka z miotu. Są także przydatne do określania charakteru i przydatności psów starszych (dorosłych). Jednak są to testy możliwe do wykonania jedynie na użytek własny i nieobowiązkowe. Co innego gdy mamy do czynienia z obowiązkowymi testami psychicznymi u psów rasowych hodowlanych.

     Psy rasowe z rodowodem należące do tzw. ras psów obronnych podlegają wykonaniu specjalnych testów, są to testy psychiczne psów obronnych w celu kwalifikacji hodowlanej. Psy które zaliczą pozytywnie taki test (uzyskają pozytywny wynik testu), podlegają ogólnym zasadom dopuszczenia do dalszej hodowli, których jednym z elementów jest właśnie pozytywny wynik omawianych testów.

    W dniu 05.09.2009 r. Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce podjął uchwałę o rezygnacji z dotychczasowych zasad kwalifikacji hodowlanej dla rasy doberman, a szczególnie z obowiązku przeprowadzania kompleksowych przeglądów hodowlanych. Dlatego też w wyniku tego dobermany podlegają ogólnym zasadom dopuszczenia do hodowli, których jednym z elementów jest pozytywny wynik testów psychicznych, taki sam jak dla innych ras obronnych. Zasady przeprowadzania takiego testu przytoczone są poniżej.

Regulamin testów psychicznych psów obronnych w celu kwalifikacji hodowlanej

     Obowiązujący obecnie regulamin testów psychicznych psów obronnych w celu kwalifikacji hodowlanej wszedł w życie z dniem 01.04.2006 r. i uchwałą z 2009 r. (jak wyżej wspomniano), został uzupełniony o rasę doberman. Regulamin testów psychicznych psów obronnych w celu kwalifikacji hodowlanej dotyczy następujących ras:

·         Grupa I – bouvier des flandres, owczarek belgijski, owczarek niemiecki, owczarek francuski beauceron i briard, owczarek południoworosyjski jużak;

·         Grupa II – bernardyn (krótkowłosy i długowłosy), berneński pies pasterski, bokser, cane corso, doberman, dog argentyński, dog kanaryjski, dog z Majorki, duży szwajcarski pies pasterski, fila brasileiro, hovart, sznaucer olbrzym, owczarek kaukaski, owczarek środkowoazjatycki, tosa;

·        Grupa VI – gończy polski, ogar polski.

Celem testów psychicznych dla ogarów i gończych jest sprawdzenie i ocena reakcji na strzał, ocena charakteru oraz predyspozycji charakterystycznych dla rasy.

Testy takie przeprowadza wyłącznie międzynarodowy sędzia pracy psów obronych w obecności kierownika sekcji rasy danego Oddziału Związku Kynologicznego, lub osoby przez niego upoważnionej. W wypadku gdy do testów przystępuje pies z innego Oddziału powinien posiadać skierowanie na piśmie.

W testach psychicznych psów obronnych w celu kwalifikacji hodowlanej sprawdza się:

1.     odporność na strzał – psy lękliwe nie są dopuszczane do dalszych prób;

2.     znajomość rękawa – psy wyszkolone lub przygotowane do obrony muszą uzyskać wyższą ocenę punktową;

3.     ostrość(predyspozycje obrony, wykształcenie popędów) – wyrażona w ocenach cyfrowych;

4.     twardość(pewność siebie, odporność psychiczna) – wyrażona w ocenach cyfrowych;

5.     usposobienie – wyrażone w ocenach cyfrowych.

Jeśli pies nie zaliczy testów, to ich powtórzenie jest dozwolone dopiero po 3 miesiącach.

Sposób przeprowadzenia testów u psów obronnych.

1. Odporność na strzał. Przewodnik z psem przy nodze i na smyczy, maszeruje w nakazanym przez sędziego kierunku. W czasie marszu oddaje się dwa strzały z pistoletu (kaliber 6 mm) z odległości 15 m, w odstępie czasu 5 sek. Pies musi wykazać się niewrażliwością na strzał. Psy, które okazują duże zainteresowanie strzałem lub psy wykazujące agresję, można dopuścić do dalszych prób, jednak uważniej je obserwując. Psy lękliwe, lub nadmiernie agresywne, muszą zostać wycofane z dalszych prób.

2. Znajomość rękawa. Przewodnik przywiązuje psa do drzewa na smyczyo długości 1,5-2 m, stając z boku w odległości ok. 1 m, tak, by pies nie mógł do niego dojść. Pozorant z rękawem ochronnym na ręce i trzymając pałkę w drugiej ręce, wychodzi z ukrycia, z przeciwnej strony stojącego przy psie przewodnika, przechodzi spokojnie przed psem w bliskiej odległości (2-3 kroków), nie poruszając przy tym rękawem i trzymając pałkę przy sobie. Pies nie znający rękawa powinien zachować się spokojnie, obserwując nadchodzącego z zainteresowaniem. Pies szkolony będzie usiłował zaatakować i chwycić rękaw ochronny.

3. Ocena ostrości (predyspozycje obrony, wykształcenie popędów). Pozorant po przejściu przed psem idzie dalej, a po minięciu przewodnika robi nagły zwrot do niego i gwałtownie z krzykiem atakuje go. Przewodnik może się bronić głosem i zachęcać psa do obrony. Pies powinien wykazywać czujność i okazać swoim zachowaniem, że ocenia powagę sytuacji. Może też bronić przewodnika a nawet starać się atakować napastnika. Psy lękliwe z tendencją do ucieczki, symbolicznie broniące się w celach samoobrony (niepożądana ostrość) albo bierne, winny być niżej oceniane. Ocena: pies usiłuje uciec 0 pkt., lękliwy 1 pkt., bierny i opieszały 2 pkt., odważny i czujny 3 pkt., wykazuje chęć obrony 4 pkt., obrona aktywna 5 pkt.

4. Ocena twardości (pewność siebie, odporność psychiczna). Przewodnik oddala się od psa na odległość 3-5 m. Pozorant na polecenie sędziego kieruje się w stronę psa, robiąc gwałtowne ruchy rękawem ochronnym w kierunku psa, markując uderzenia pałką (nie wolno psa uderzyć). Pies powinien pozostać w miejscu, czujnie obserwując pozoranta, wykazując odwagę i chęć ataku z uchwyceniem rękawa. Ocena: tchórzliwy-uciekający 0 pkt., niepewny-opieszały-cofający się 1 pkt., zupełna bierność 2 pkt., odważny-postawa obronna 3 pkt., odważny z chęcią chwytu 4 pkt., odważny atak z trwałym uchwyceniem rękawa 5 pkt.

5. Ocena usposobienia (psychiki). 4 do 5 osób stoją w szeregu w odległości około 2-3 metrów od siebie. Przewodnik pozostawia psa w odległości ok. 20 m przed szeregiem na komendę siad, lub daje go komuś do przytrzymania, a sam udaje się poza szereg ok. 20 m. Przewodnik na polecenie sędziego przywołuje psa do siebie. Z chwilą ruszenia psa, osoby z szeregu poruszają się w kierunku psa. Ocena: pies cofa się przed szeregiem 0 pkt., pies obiega szereg dużym łukiem 1 pkt., pies przebiega niepewnie obok szeregu 2 pkt., pies przebiega przez szereg niezbyt pewnie 3 pkt., pies przebiega przez szereg z lekkim hamowaniem 4 pkt., pies odważnie przebiega przez szereg 5 pkt.

Ocena testów psychicznych psów obronnych w celu kwalifikacji hodowlanej

    Ocenę końcową takich testów, stanowi suma wyników cyfrowych z poszczególnych ćwiczeń. Dopiero to daje ocenę całościową psychiki psa. Dla zaliczenia testów pies nie szkolony i bez znajomości rękawa, musi uzyskać 8 pkt., natomiast pies szkolony i ze znajomością rękawa musi uzyskać 11 pkt. Nie można jednak zaliczyć takich testów, jeżeli choć w jednym z ćwiczeń pies uzyskał ocenę 0 pkt.

Dokumentacja

     Wyniki testów psychicznych psów obronnych w celu kwalifikacji hodowlanej sędzia wpisuje do karty oceny psa, protokółu, oraz do rodowodu. W wymienionej dokumentacji wpisywana jest suma uzyskanych punktów w próbach nr 3, 4, 5. Protokół z testów jest taki sam dla wszystkich rodzajów testów. Protokół z testów należy przesłać do Głównej Komisji Szkolenia Psów (GKSP), a kopie zachować w dokumentacji Okręgowej Komisji Szkolenia Psów (OKSP), oddziału i ewentualnie przesłać do Klubu Rasy.

jakie rasy psów obrończych muszą przejść testy, ocena testów psychicznych u psów obrończych, pies obronny i testy psychiczne, pies obronny przeznaczony do hodowli, psy obrończe, psy rasowe, regulamin testów psychicznych psów obrończych, test behawioralny szczeniaków, test campbella, test psychiczny u psów rasowych, testy dla psa obronnego przeznaczonego do hodowli, testy jakie musi spełniać pies obronny przeznaczony do hodow, testy psa obronnego przeznaczonego do hodowli, testy psychiczne dla psa, testy psychiczne dla ras obrończych, testy psychiczne psów, testy psychiczne psów obronnych, testy psychiczne psów obrończych, testy psychiczne psów obrończych w celu kwalifikacji hodowla, testy psychiczne ras obrończych, testy psychiczne ras psów obronnych, testy psychiczne u psów, testy u psów

Tagi artykułu: