Udostępnij ten artykuł.

Tresura psa obronnego

Tresura psa obronnego

Nie każdy pies może wziąć udział w szkoleniu obronnym. Podstawowym warunkiem przyjęcia na szkolenie jest posiadanie dyplomu PT 1 (kurs na psa towarzyszącego I stopnia). Kurs obejmuje m.in. chodzenie przy nodze na smyczy i bez smyczy, przywoływanie, pozostawanie w pozycjach siad i waruj (nawet w wypadku rozpraszania psa), aportowanie, bieganie na rozkaz i przywołanie poruszającego się psa, komendy siad i waruj realizowane na odległość. Instruktorzy uczą również chodzenia na luźnej smyczy oraz pokazują opiekunowi, jak interpretować znaki przekazywane przez czworonoga.

Tresura psa obronnego

Jedną z najważniejszych cech przyszłego psa obronnego jest sposób manifestowania instynktu obronnego. Niektóre psy przyjmują postawę aktywną, inne zaś – pasywną. Psy aktywne wymagają więcej uwagi i czasu. Trener musi czuwać nad postępami szkolenia i w porę wychwycić sygnały świadczące o rozwoju niepożądanych cech. Zbytnia agresja oraz nietolerancja obcych źle wróżą na przyszłość.psa obronnego,
Psy bierne są najczęściej wysyłane na kursy PT II i III stopnia. Zdarzają się również osobniki, które – poddane odpowiedniej stymulacji – nabierają cech psów obronnych.

Jak szkolić psy obronne?

·        Pies, który idzie przy nodze przewodnika, nie ma prawa wyrywać się do przodu, szczekać i zachowywać agresywnie. Szkolenie psa wymaga dużo cierpliwości, zapału i dobrej woli przewodnika.

·        W czasie szkolenia przewodnik współpracuje z pozorantem. Jeżeli pozorant ucieka, a przewodnik nie wydał bezpośredniego polecenia ataku, pies nie może się wyrywać i rzucać za nim w pogoń. Schemat przewiduje, że dopiero po pierwszym ostrzeżeniu, pies może przyjąć postawę obronną, a po komunikacie „bierz” – rzucić się na agresora.

·        Pies nie może atakować pozoranta, który przyjął postawę obronną. Gdy agresor leży nieruchomo, pies przystępuje do pilnowania do czasu przybycia przewodnika.

·        Jeżeli pozorant zaatakuje przewodnika, pies musi zainterweniować bez rozkazu.

W przypadku szkolenia czworonoga aktywnego, posiadającego wrodzone skłonności do agresji, mogą przydarzyć się niespodzianki. Najważniejszymi sprawami są: egzekwowanie posłuszeństwa i umiejętność zapanowania nad psem.

Cechy dobrego stróża i obrońcy

  • Wierność i przywiązanie do właścicieli

Kupując rodowodowe szczenię ze sprawdzonej hodowli, możemy mieć pewność, że czworonóg posiada wrodzone predyspozycje do pełnienia funkcji psa obronnego. Pies, przebywający z opiekunem od szczenięcia, będzie doń bardzo mocno przywiązany.

  • Przewidywalność zachowań

Musimy być pewni, że pies nie zrobi nam krzywdy. Jak tu brać udział w szkoleniu obronnym, skoro nie potrafimy ocenić, czy pies nie ukierunkuje agresji na nas samych?

tresura psa obronnego

  • Bezwzględne posłuszeństwo

Wyuczenie psa pożądanych zachowań może być problematyczne. Największe trudności sprawia nauka chodzenia przy nodze i pozostawania na luźnej smyczy.

  • Umiejętność wyłapywania nietypowych zachowań

Pies obronny musi być czujny i informować nas o zagrożeniach. Nawet kiedy agresor leży nieruchomy, zwierzę nie może przestać go pilnować.

  • Mało zachęcający wygląd

Duży czworonóg o prowokującym wyglądzie odstraszy nawet najgroźniejszego bandytę.

  • Nieustępliwość i zapalczywość

Wytrwałość w boju i zaciętość są cechami właściwymi dla psów obronnych. Kiedy raz chwycą agresora, nie ma zmiłuj.

  • Inteligencja i zdrowy rozsądek

Pies obronny nie może być przekupny. Wabienie smakołykami i odwracanie uwagi to częste metody stosowane przez agresorów.

Tresura psów – ile kosztuje tresura psa obronnego?

Szkolenie psa odbywa się w czasie wyznaczonym przez ośrodek szkoleniowy i trwa zazwyczaj 40 godzin. Cena kursów waha się w granicach 1000-2000 złotych.

Tagi artykułu: