Udostępnij ten artykuł.

Umaszczenie Cocker Spanieli Angielskich

Umaszczenie Cocker spanieli angielskich występują w przeróżnej gamie kolorystycznej. Cocker Spaniele Angielskie o jednolitej barwie sierści nazywane są jednomaścistymi (z jęz. ang. ‘solid’). O osobnikach wielobarwnych mówimy natomiast, że są kolorowe – z języka angielskiego ‘particolor’. U tych ostatnich można zaobserwować pojawienie się przesiania (roan) bądź nakrapiania (ticked).

Słowniczek

Genotyp – zbiór genów, z których część może wpływać na fenotyp (cechy widoczne), a część ujawnić się dopiero w następnych pokoleniach.
Locus – miejsce położenia konkretnych genów na chromosomie.
Dziedziczenie dominujące – wystarczy jeden allel genu w parze, aby ujawniła się konkretna cecha. Geny dominujące zapisuje się wielką literą.
Dziedziczenie recesywne – aby ujawniła się cecha konieczne jest wystąpienie pary takich samych alleli. Geny recesywne zapisujemy małą literą.
Osobnik homozygotyczny – mający w danym locus parę alleli recesywnych lub dominujących.
Osobnik heterozygotyczny – mający w danym locus parę różnych alleli.

Umaszczenie Cocker Spanieli Angielskich

Cocker spaniele angielskie jednomaściste (jednobarwne)

Spaniele złote

Za złoty kolor umaszczenia u spanieli odpowiadają geny w locus E (extension). Geny obejmują gen E, który umożliwia kształtowanie i rozprzestrzenianie się ciemnego pigmentu, oraz gen e, który ogranicza występowanie ciemnego pigmentu. Kolor złoty powstaje, kiedy osobnik posiada dwa allele recesywne. Kolor skóry i oczu zazwyczaj jest normalny. Niekiedy zdarza się, że psy ee mają słabszy pigment na nosie. Złote cockery mają też sporą szansę na  pojawienie się białych znaczeń na kufie.

Umaszczenie Cocker Spanieli Angielskich

Cocker spaniel angielski złoty

Spaniele czarne

Gen dla koloru czarnego (B) jest dominujący w stosunku do genu, który jest odpowiedzialny za występowanie koloru czekoladowego (b). Jedynie pies, który otrzyma po obydwu rodzicach po genie b, będzie czekoladowy (bb). Odnosi się to zarówno do koloru sierści, jak i skóry, nosa i obwódek oczu.

Cocker spaniel angielski czarny

Cocker spaniel angielski czarny

Spaniele czekoladowe

Okazuje się, że nawet dwoje rodziców o czarnym umaszczeniu, może dać czekoladowe szczenię. Warunek jest jeden – muszą być nosicielami allelu b, co znaczy, że obydwoje są Bb. Wówczas 25 proc. szczeniąt powinno urodzić się z czekoladową maścią – także podpalaną. Pozostałe szczenięta będą miały inną maść, a część z nich przejmie genotyp rodziców. Po parze czekoladowych rodziców, wszystkie szczenięta muszą być czekoladowe.

Cocker spaniel angielski czekoladowy

Cocker spaniel angielski czekoladowy

Spaniele czarno podpalane

Pies o dowolnym kolorze maści i dowolnym typie znaczeń może, chociaż nie musi, posiadać gen dla podpalania. Podpalanie uwidacznia się  wówczas na kufie, klatce piersiowej , łapach i pod ogonem. Locus dla tego genu to A. Podpalanie warunkowane jest natomiast przez gen recesywny (at). Tym samym, aby podpalanie ujawniło się u jednego psa, musi on otrzymać po jednym genie AT od każdego rodzica: genotyp atat.

Cocker spaniel angielski czarno podpalany

Cocker spaniel angielski czarno podpalany

Spaniele czekoladowo podpalane

Podpalanie może pojawić się zarówno u psów jedno-, jaki i dwukolorowych. U osobników o jednolitej maści w locus S występuje kombinacja SS lub Ssp, zaś u kolorowych spsp (oraz ewentualnie genów dla przesiania i nakrapiania).

Spaniele sobolowe

Geny odpowiedzialne za występowanie maści sobolowej mieszczą się w locus A (podobnie jak geny dla podpalania). Kolor sobolowy jest warunkowany przez gen ay. Kiedy w locus A spotkają się dwa allele ay, osobnik będzie miał maść złotą. Do uzyskania koloru sobolowego konieczne jest spotkanie się jednego allelu ay (sobolowego) i jednego allelu  at (podpalania).

Cockere spaniel angielski sobolowy

Cocker spaniel angielski sobolowy

Cocker spaniele angielskie kolorowe (patricolor)

A. przesiane (Roan)

Spaniele niebieskie z przesianiem (blue roan)

Osobnik przesiany, posiadając znaczenia roan, to taki, u którego kolor podstawowy jest tłumiony i rozjaśniany przez biały włos. Osobnik łaciaty (open marked) posiada łaty w podstawowym kolorze umaszczenia (czarny, złoty, czekoladowy) a między nimi czysty kolor biały.

Cocker spaniel angielski niebieski z przesianiem

Cocker spaniel angielski niebieski z przesianiem

Spaniele czekoladowe z przesianiem (chocolate roan, liver roan)

Za wystąpienie przesiania odpowiedzialne są geny w locus R. Genotyp  RR lub Rr sprawia, że ujawnia się przesianie. Jeżeli w locus znajdą się dwa allele recesywne (r) przesianie nie wystąpi i pojawią się same łaty lub łaty i nakrapianie. Czworonóg przesiany może być nosicielem łat  (open marks) – jego genotyp to Rr. Z kolei osobnik łaciaty (rr) nie może być nosicielem  przesiania.

Spaniele pomarańczowe z przesianiem (orange roan)

Cocker spaniel angielski pomarańczowy z przesianiem

Pozostałe typy umaszczeń: B) Łaciate

Cocker spaniel angielski biało czarny

Cocker spaniel angielski biało czarny

Innymi, rzadziej spotykanymi typami umaszczeń u cocker spanieli angielskich, są:

  • angielskie cocker spaniele łaciate: pomarańczowo-białe, czarno-białe, czekoladowo-białe, cytrynowo-białe
  • angielskie cocker spaniele tricolor: czarno-białe podpalane, niebiesko-srebrne podpalane oraz niebiesko-srebrne sobolowe.

Cocker spaniel angielski niebiesko srebrny podpalany

Cocker spaniel angielski niebiesko srebrny podpalany

Tagi artykułu: