Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Udostępnij ten artykuł.

Wyjazd z psem do krajów Unii Europejskiej

Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.)

1. Metody oznakowania zwierząt

Muszą być zidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU

Tatuaże (wyraźnie czytelne) są metodą identyfikacji zwierząt, która akceptowana była do dnia 3 lipca 2011 r. Po tym okresie jedyną, obowiązującą podczas przemieszczania, metodą znakowania psów, kotów i fretek jest oznakowanie mikroczipem. Jednakże, Komisja Europejska wyjaśnia, iż zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą, mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z zapisami art. 4 rozporządzenia (WE) 998/2003, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

2. Szczepienia zwierząt

Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia.

3. Dokumenty

Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl

W przypadku podróży na terytorium Malty, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Irlandii obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multi ocularis.
Hodowcy podróżujący ze swoimi zwierzętami w celach komercyjnych muszą posiadać ponadto świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Niektóre kraje posiadają ponadto własne, wewnętrzne regulacje prawne odnośnie do transportu zwierząt. Bezpośrednio przed podróżą należy zatem sprawdzić, jak wyglądają procedury przewozowe.

Kraje Unii Europejskiej

1. Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry

a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu

b. Muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, szczepienie to jest ważne 21 dni od podania po raz pierwszy szczepionki. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

c. Muszą być zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii

2. Austria, Włochy

a. Wymagania jak w punkcie 1.

b. Przemieszczanie na terytorium Republiki Włoskiej, oraz Republiki Austrii psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest niedozwolone.

3. Belgia

a. Należy spełniać wymogi z punktu 1.

b. Przemieszczanie z Polski na terytorium Belgii psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie obowiązuje indywidualna procedura przemieszczania warunkiem jest zaszczepienie zwierzęcia, zgodne z wymogami UE, po ukończeniu 7 tygodnia życia i przynajmniej na 3 tygodnie przed przemieszczeniem.

4. Finlandia

a. Podczas przemieszczania, zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba za nie odpowiedzialna. Poniższe wymagania dotyczą psów, kotów i fretek, które nie są przeznaczone na sprzedaż ani do przekazania innemu właścicielowi.

b. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu

c. Muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, szczepienie to jest ważne 21 dni od podania po raz pierwszy szczepionki. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

d. Młode psy, koty i fretki, nieszczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wprowadzane na terytorium Finlandii.

e. Psy i koty muszą zostać poddane zabiegowi odrobaczania nie później niż na 30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finlandii zabieg ten musi być odnotowany w paszporcie zwierzęcia.

wyjazd z psem do krajów unii europejskiej

f. Zwierzęta muszą posiadać paszport

5. Irlandia, Wielka Brytania

a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu

b. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

c. Po upływie miesiąca od szczepienia, należy pobrać krew i oznaczyć poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny- świadczący o efektywności szczepienia, zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii, oaz Wielkiej Brytanii nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.

d. Następnie upoważniony lekarz wprowadza powyższe dane do paszportu zwierzęcia

e. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciw-kleszczowej, zostaje odnotowane w paszporcie

f. Zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel

g. Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika

h. Bardzo ważna jest kolejność wymienionych działań

6. Malta

a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu

b. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

c. Po upływie miesiąca od szczepienia, należy pobrać krew i oznaczyć poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny- świadczący o efektywności szczepienia, zwierzę może wjechać na terytorium Malty nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.

d. Następnie upoważniony lekarz wprowadza powyższe dane do paszportu zwierzęcia

e. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciw-kleszczowej, zostaje odnotowane w paszporcie

f. Zwierzęta przywożone z Polski pomimo spełnienia powyższych warunków podlegają 30 dniowej kwarantannie.

g. Przemieszczanie z Polski na terytorium Malty psów, kotów i fretek w wieku poniżej dziewięciu miesięcy jest niedozwolone.

h. Przywóz na Maltę psów w typie pitbull terier, tosa inu, dogo argentyno, fila brazilairo jest niedozwolone.

Za wprowadzenie na teren Malty takich psów grożą konsekwencje w postaci wniesienia oskarżenia przeciwko osobie a także odebrania i uśpienia psa.

7. Szwecja, Norwegia

a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu

b. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

c. Po upływie od 120 do 365 dni od szczepienia, należy pobrać krew i oznaczyć poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny- świadczący o efektywności szczepienia

d. Następnie upoważniony lekarz wprowadza powyższe dane do paszportu zwierzęcia

e. Muszą zostać poddane odrobaczaniu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierzęcia

f. Przemieszczanie z Polski na terytorium Królestwa Szwecji psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.*

* cyt. za wet-kaprow.pl/wymagania-dotyczace-transportu-zwierzat-za-granice-polski

Tagi artykułu: