Udostępnij ten artykuł.

Wystawy psów rasowych

Wzięcie udziału w wystawie psów rasowych to dążenie większości dzisiejszych właścicieli i hodowców psów.

Sposobność wystawienia psa posiada każdy jego opiekun, który ma możliwość przedstawienia udokumentowanego rodowodu swego podopiecznego.

Rodowód ten zostaje wydany przez FCI(Międzynarodowa Federacja Kynologiczna) w dowolnie wybranym Oddziale Związku.

Każdy pies posiadający tego rodzaju dokument może i ma prawo do uczestniczenia w każdej jednej wystawie organizowanej w ramach patronatu Federacji. Zgodnie ze swym statutem związek ma prawo do organizowania zarówno pokazów i wystaw w formie wystawy:

 • międzynarodowej, przyznającej miedzy innymi CACIB (Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności),
 • krajowej,
 • klubowej,
 • pokazy popularyzujące,
 • wystawa championów.

Zapewnienie w trakcie każdej organizowanej wystawy psów rasowych właściwych i odpowiednio przystosowanych warunków czworonogom biorącym udział w wystawie jest podstawową regułą podczas tych jak i innego rodzaju imprez objętych patronatem Związku Kynologicznego. Żadna z wystaw nie służy przeglądom hodowlanym.

Opiekun psa ubiegający się o możliwość wystawienia swego pupila na wystawie psów rasowych zobowiązany jest do członkostwa w Związku i opłacania składek wynikających z faktu przynależności do tej organizacji. Każdy opiekun psa, dążący do tego, aby jego czworonóg mógł wziąć udział w wystawie, przed udziałem w pokazie zobowiązany jest do zgłoszenia i odpowiedniego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz do uiszczenia należnej z tego tytułu opłaty udziałowej. Każdy z chętnych czynność tą może wykonać osobiście lub za pośrednictwem poczty czy też Internetu. Po dokonaniu zgłoszenia, zazwyczaj nie później niż w siedmiodniowym okresie poprzedzającym wystawę, osobie zgłaszającej się do wystawy zostaje przyznane potwierdzenie uczestnictwa poparte numerem startowym. Posiadanie zgłoszenia i wspomnianego numeru startowego jest niezbędnym elementem umożliwiającym wzięcie udziału w wystawie. Poza nimi należy posiadać i przedstawić do wglądu aktualne świadectwo zdrowia naszego podopiecznego oraz świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie. Do wystawy psów rasowych dopuszczone zostają tylko i wyłącznie psy zdrowe. Osobniki chore, samce z widoczną atrofią jąder i samice w okresie laktacji nie mogą brać udziału w wystawie.


 • Wystawa psów rasowych

 • Wystawa psów rasowych

Samo przygotowanie psa do wystawy to nie tylko kilku czy kilkunasto dniowy okres przed zaprezentowaniem naszego pupila. Składa się na to czasami długi okres przygotowań i odpowiedniego doboru pożywienia dla naszego czworonożnego przyjaciela. W zależności od wieku naszego pupila może brać on udział w jednej z kilku klas zgłoszonych w wystawie.

 • klasa baby, najmłodsza z klas wiek psów zawarty jest w granicy od 3-6miesiąc życia,
 • klasa szczeniąt, wiek 3-9miesiąc życia,
 • klasa młodzieżowa, granica wiekowa pomiędzy 9-18 miesiącem życia,
 • klasa pośrednia, pomiędzy 15-24 miesiącem,
 • klasa otwarta, obejmuje czworonogi w wieku powyżej 15 miesiąca,
 • klasa użytkowa, skończony 15 miesiąc życia plus certyfikat użytkowości,
 • klasa champion, wszystkie psy z tytułem championa,
 • klasa weteranów, wszystkie psy, których wiek przekracza liczbę 8 lat.

W klasie champion i klasie użytkowej niezbędne jest przedstawienie posiadanych uprawnień w tym zakresie, w przypadku ich braku pies bierze udział w wystawie klasy otwartej.

Przestrzeganie zasad i reguł wystawy psów rasowych, w której przyjdzie brać udział naszemu pupilowi to nie wszystko, opiekun psa marzący o odniesieniu przez niego sukcesu nie ma innego wyjścia jak najnormalniej w świecie przygotować go do jak najbardziej udanego występu.


 • Wystawa psów rasowych

 • Wystawa psów rasowych

Każdy pies biorący udział w pokazie będzie musiał posiadać umiejętność;

 • dłuższego stania w należytej i wymaganej, w zależności dla danej rasy, pozie. Zachowanie pozycji powinno odznaczać się spokojem i opanowaniem,
 • brak oznak agresji i przyjazne nastawienie wobec innych psów przebywających na wybiegu,
 • zgoda na dotyk nieznanych osób, niedopuszczalny będzie w tym przypadku fakt szczerzenia zębów,
 • widoczne zadowolenie z przebywania na wybiegu, brak oznak szarpania i chęci ucieczki z wystawy.

Jeżeli opiekun psa dojdzie do wniosku, iż nie będzie on w stanie sam przygotować w odpowiedni sposób swego podopiecznego do poruszania się i przebywania w tym miejscu warto jest skorzystać z pomocy osoby zajmującej się profesjonalnym prowadzeniem psów na wystawie.

Osobą tą będzie sprawdzony i cieszący się dobrą opinią handler, oferujący swe usługi w zakresie handlingu, czyli w udanym wystawianiu psa podczas wystawy.

Dobry handler powinien być niejako odpowiednio dobranym „tłem” do całości obrazu wystawianego psa. Umiejętnie dobrany strój do barwy okrywy włosowej wystawianego psa to tylko jeden z licznych elementów, którymi cechuje się profesjonalny handler. Handler to także doskonały znawca psiej psychiki umiejący w doskonały sposób przyczynić się do entuzjastycznego poruszania się psa na wybiegu i właściwego reagowania na wydawane mu komendy.

Właściwe wystawienie psa jest rzeczą niezmiernie ważną, poprzez skutecznie nawiązaną nić porozumienia osoba ta może przyczynić się do odniesienia wymarzonego przez nas sukcesu i glorii chwały dla naszego pupila. Doświadczony handler cieszący się zasłużoną renomą pośród wystawców psów zna wiele niezwykle praktycznych trików i sprawdzonych sposobów na wydobycie walorów naszego psa oraz zamaskowanie cech nieco mniej przyjaznych jego właściwemu wyglądowi. W obecnym czasie dostępne są także szkoły i kursy dla początkujących wystawców w celu właściwego przygotowania ich samych do brania udziału ze swym czworonożnym przyjacielem w wystawie.

Tagi artykułu: