Udostępnij ten artykuł.

Zakup czworonoga z licencjonowanej hodowli

Regulamin Hodowli Psów Rasowych w Polsce wyraźnie określa prawa i obowiązki hodowców oraz warunki jakie muszą spełnić psy reproduktory oraz suki hodowlane, aby zostały dopuszczone do rozrodu. W regulaminie znajdziemy także szczegółowe wytyczne odnoszące się do statusu prawnego psów oraz dokumentacji rodowodowej, którą powinien posiadać każdy pies rasowy. Treść regulaminu powinna być znana nie tylko hodowcom, ale również osobom, które mają w planach zakup czworonoga z licencjonowanej hodowli. Dzięki temu unikną niepotrzebnych problemów i rozczarowań, w przypadku gdy hodowca nie działałby zgodnie z literą prawa.

Hodowle psów w Polsce i działanie hodowców

W paragrafie 15 Regulaminu… czytamy, co następuje:

Hodowca ma obowiązek:

  1. Otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, podawać szczepienia ochronne.
  2. Ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym.
  3. W przypadku krycia suki za granicą, od właściciela reproduktora otrzymać pisemne potwierdzenie krycia oraz kserokopię rodowodu reproduktora. Dotyczy również reproduktorów czasowo przebywających w Polsce.
  4. Przed kryciem suki ustalić na piśmie w właścicielem reproduktora warunki i rozliczenia należności za krycie. Zaleca się stosowanie wariantów podanych w pkt. VII § 17.
  5. Złożyć w biurze w stosownym terminie: odcinek karty kopulacji (wzór - zał. nr ....) (lub w przypadku krycia zagranicznego, pisemne potwierdzenie krycia i kserokopię rodowodu reproduktora), kartę miotu (wzór - zał. nr ......) oraz potwierdzenie (rewers?) wykonania tatuażu (wzór zał. nr ......). Złożenie w/w dokumentów jest warunkiem wydania metryk.
  6. Powiadomić właściciela reproduktora o urodzeniu się szczeniąt.
  7. Poddać szczenięta tatuowaniu, które powinno nastąpić najpóźniej w dniu przeglądu miotu. Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej rasy. Zasady tatuowania określa oddzielna instrukcja.
  8. Udostępnić Kierownikowi Sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) miot i hodowlę do przeglądu. Odmowa udostępnienia miotu do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania metryk. Protokół przeglądu miotu (wzór - zał. nr .........) sporządza się w trzech egzemplarzach , z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału, drugą zaś kopię Oddział przesyła do Oddziału, w którym zarejestrowany jest reproduktor.
  9. Wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7-miu tygodni wraz z metrykami i książeczkami zdrowia.
  10. Uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawartą pisemną umową.

Zakup czworonoga z licencjonowanej hodowli

Suka z młodymi Cocker spaniela amerykańskiego

Najistotniejszym dla przyszłych właścicieli punktem regulaminu jest rzecz jasna pnkt.1. Potencjalni nabywcy szczeniąt muszą mieć pewność, że hodowle psów działają zgodnie z prawem, a hodowcy zapewniają zarówno szczeniętom, jak i ich rodzicom godne warunki bytowe. Hodowle psów rasowych powinny być dostosowane do przetrzymywania szczeniąt – nie chodzi jedynie o kojce i legowiska, ale także miejsca, które są odizolowane i nie stanowią zagrożenia dla małych psów. Jeżeli hodowca nie chce zaprosić nabywcy do swojej hodowli i zaprezentować, w jakich warunkach przebywają jego podopieczni, to istnieje realna szansa, że hodowca narusza warunki regulaminu. Dość często zdarza się, że szczenięta przebywają w sterylnych warunkach, natomiast suki i psy reproduktory mieszkają w ciasnych kojcach lub niehigienicznych wybiegach.
Hodowcy często naruszają jeszcze jeden punkt regulaminu – wydawanie szczeniąt nabywcom po osiągnięciu siódmego tygodnia życia. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy godzić się na przyjmowanie szczenięcia, które nie ukończyło siódmego tygodnia życie. Szybkie oderwanie zwierzęcia od matki może skutkować pojawieniem się lęku separacyjnego i problemami psychicznymi u młodego psa.

O czym pamiętać kupując psa z hodowli?

Co zrobić jeżeli kupiliśmy psa w hodowli, a po jakimś czasie okazało się, że ze zwierzęciem jest coś nie tak, np. pies choruje lub ujawniły się pewne wady genetyczne? A co zrobić w przypadku wad dyskwalifikujących? To nie lada problem dla właściciela. Istnieje jednak sposób na dochodzenie swoich praw, pod warunkiem, że posiadamy umowę kupna-sprzedaży psa. W innym wypadku nie mamy większych szansa na odzyskanie całej kwoty przekazanej nieuczciwemu hodowcy; możemy jednak ustrzec innych przed popełnieniem podobnego błędu.  

Jeżeli u psa ujawnią się wady dyskwalifikujące, nabywca może zażądać zwrotu części kwoty, którą zapłacił za psa. Koniec końców zapłacił za psa rodowodowego, a nie mieszańca. Gdyby okazało się, że pies ma pewne wady wrodzone, hodowca winien zapłacić za jego leczenie. Nabywca, który nie dysponuje umową kupna-sprzedaży bądź metryką czworonoga musi zgłosić się do lokalnego oddziału związku kynologicznego i podać hodowcę do sądu koleżeńskiego. Z prawnego punktu widzenia nie tylko umowa pisemna ma wartość dowodową. Umowa ustna również jest ważna, niemniej jej wyegzekwowanie bywa dużo  trudniejsze. Zgłoszenie sprawy do związku kynologicznego jest bardzo istotne z kilku względów. Po pierwsze chronimy potencjalnych nabywców przed popełnieniem tego samego błędu. Po wtóre przeciwdziałamy nielegalnemu procederowi, który niestety bardzo mocno się w Polsce rozplenił. Po trzecie dajemy sobie szanse – marną, bo marną – na odzyskanie pieniędzy.

psy z rodowodem rasy Chow Chow

Pieski z rodowodem rasy Chow Chow

Co powinno znaleźć się w umowie kupna sprzedaży psa/suczki?

W umowie kupna sprzedaży powinny znajdować się informacje o rodzicach naszego szczenięcia, kryciu oraz zobowiązania nowego właściciela i hodowcy. Przed podpisaniem umowy powinniśmy dokładnie zapoznać się z jej treścią i sprawdzić, czy zostały weń zawarte wszystkie dane o ewentualnych chorobach, wadach genetycznych etc. W umowie kupna-sprzedaży prawie zawsze znajduje się także wzmianka o możliwości pierwokupu czworonoga przez hodowcę. Jeżeli hodowca włączył ten punkt do umowy, świadczy to jedynie o jego profesjonalizmie i dobrym podejściu do swoich podopiecznych. Niestety, opieka nad zwierzęciem często przekracza możliwości właścicieli, którzy po jakimś czasie decydują się odsprzedać albo porzucić zwierzęcia. Zwrócenie psiaków hodowcy to najlepsza z możliwych opcji.

Tagi artykułu: