Polska wstąpiła do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej w:

  • 1939 roku 5
  • 1934 roku 4
  • 1920 roku 2

Pozostałe sondy serwisu