Broholmer pochodzi z terenów:

  • duńskich 8
  • brytyjskich 4
  • skandynawskich 1

Pozostałe sondy serwisu