Pudelpointery zostały wyhodowane w:

  • Niemczech 4
  • Francji 2
  • Hiszpanii 1

Pozostałe sondy serwisu