Padaczka u belgijskich psów pasterskich

Fiński naukowcy wyizolowali nowy gen epilepsji idiopatycznej warunkujący padaczkę u belgijskich psów pasterskich. Gen znajduje się w 37 chromosomie, zaś jego odnalezienie otwiera nowe możliwości dla zrozumienia genetycznego podłoża najczęściej spotykanych padaczek u psów.

Szacuje się, że czynniki genetyczne odgrywają znaczną rolę w rozwoju padaczki aż u 40% pacjentów. Kilka genów wpływających na rozwój objawowych padaczek zostało już zidentyfikowanych, ale podłoże genetyczne wieloczynnikowych idiopatycznych padaczek często pozostaje nieznane. Grupa badawcza profesora Hannes Lohi we współpracy z duńskimi, szwedzkimi i amerykańskimi naukowcami w ramach projektu finansowanego przez UE poczyniła znaczący przełom. Porównując geny psów z padaczką i geny zdrowych psów kontrolnych w okolicach 37 chromosomu odkryto, że jeśli są one homozygotyczne, ryzyko padaczki zwiększa się aż siedmiokrotnie.

Ponadto wyniki badań wskazują, że inne, nadal nieznane, genetyczne czynniki ryzyka mogą być obecne w rasie belgijskich psów pasterskich.

Zobacz także: