Polska organizatorem Euro Dog Show 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 października 2014 r. na Zjeździe Delegatów Sekcji Europejskiej FCI w Brnie, przyznano Polsce organizację prestiżowej wystawy Euro Dog Show w dniach 11-14 październik 2018 r.
Terenem wystawy psów będą TARGI KIELCE.

 

olska organizatorem Euro Dog Show 2018

Zobacz także: