Psy biegały po dachu stodoły

     Kaliskie stowarzyszenie Help Animals otrzymało  niepokojącą informację, że w jednym z gospodarstw we wsi Stobno (woj. wielkopolskie) psy są przetrzymywane  w bardzo złych, zagrażających życiu warunkach. Prezes stowarzyszenia komentuje, że to co zobaczył bardzo go zszokowało: Na miejscu ujrzeliśmy psy biegające po dachu wysokiej stodoły. Właściciel gospodarstwa tłumaczył, że psy trzyma na nieużytkowym poddaszu dlatego, że gospodarstwo nie jest ogrodzone, a on nie chce, żeby psy obszczekiwały sąsiadów.
Jak się później okazało, jeden z psów miał uszkodzony kręgosłup. Lekarze podejrzewają, że wcześniej spadł z dachu stodoły. W dalszej części wywiadu prezes, Sylwester Piechowiak, mówi: W naszej obecności właściciel zmuszony był przenieść psy do pomieszczenia gospodarczego. Zwierzęta były bardzo głodne. Dosłownie połykały przywieziony przez nas pokarm. Jeszcze w tym tygodniu odbierzemy właścicielowi wszystkie psy, a ma ich łącznie cztery. Złożymy też do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt.

Przypominamy, że wedle art. 35 UoOZ:

Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4, albo znęca się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia – jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2500 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

foto. Help Animals w Kaliszu

Zobacz także: