Raport TNS Polska

Prawie połowa Polaków (48 proc.) ma w swoim domu jakieś zwierzę. Z raportu przeprowadzonego przez TNS Polska wynika, ze 83 proc. posiadaczy zwierząt ma psy, a 44 proc. koty. Mniejszą popularnością cieszą się ptaki (zaledwie 4 proc.), małe gryzonie (3 proc.) oraz gady (1 proc.).

Zwierzęta domowe można spotkać przede wszystkim na wsiach – aż 92 proc. mieszkańców wsi posiada psa. W przypadku miejscowości liczących od 100 do 500 tys. mieszkańców odsetek posiadaczy zwierząt jest mniejszy i wynosi zaledwie 60 proc. Ponad połowa osób mieszkających na wsi (52 proc.) zadeklarowała także, że ma w domu kota.
Z badania wynika, że posiadaczami czterołapów są częściej osoby młode, niepracujące, niż pracujący dorośli.  91 procent ankietowanych potwierdziło, że opieka nad zwierzęciem jest dużą odpowiedzialnością. 80 procent oceniło natomiast, że dzieci powinny wychowywać się pośród zwierząt.

A które zwierzę jest najbliższe sercom Polaków?

Większość ankietowanych zgadza się, że najlepszym przyjacielem człowieka jest pies. Taką odpowiedź wskazało aż 87 procent badanych. 10 proc. zaprzeczyło, jakoby psi gatunek mógł nosić to szlachetne miano; 3 proc. odmówiło odpowiedzi.

Zobacz także: