Zależności w doborze zwierząt

Badania przeprowadzone przez psychologów na Uniwersytecie w Leicester wykazały, że ludzie posiadający dominujący, władczy charakter chętniej wybierają psy agresywne. Wśród osób wybierających psy agresywnych lwią część stanowią ludzie młodzi i temperamentni. Młodzi ludzie pragnący podkreślić swoją rolę w społeczeństwie i dążący do ustalenia stosunków weń panujących potrzebują towarzysza, który przejmie część ich cech.

Badanie psychologiczne dotyczące preferencji właścicieli obejmowało pytania z różnych dziedzin życia i miało na celu zanalizowanie osobowości osoby i tym samym określenia, jakie czynniki psychiczne wpływają na dobór zwierzęcia. Wyniki pokazały nie tylko system zależności na linii pies - właściciel, ale także pozwoliły określić, które psy są powszechnie uważane za najbardziej agresywne - Bullterriery jednomyślnie zostały ocenione jako najbardziej agresywna rasa; tuż po nich wyróżniamy boksery.

Retrievery i Cocker Spaniele są postrzegane zaś jako najmniej agresywne.

Zobacz także: