Zwiększenie kar dla złodziei zwierząt

Statystyki poczynione przez Amerykański Związek Kynologiczny ukazują, że coraz więcej psów staje się łupem dla złodziei i organizatorów walk zwierzęcych. W związku z tym podjęto starania o wprowadzenie w życie ustawy o zwiększeniu kar za kradzież oznakowanych zwierząt. Motywacją dla rewizji dotychczasowego stanu prawnego stało się  zwrócenie uwagi na los zwierząt oderwanych od właściciela. Głęboki szok wpływa na ich dalsze życie i uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

W niedługim czasie ustawa ma zostać zaakceptowana przez Zgromadzenie Stanowe.

Zobacz także: