Najlepszy Maszer


Najlepszy maszer Martin Buser w Iditarod Trail Sled Dog Race.