Pinczer


Pinczer miniaturowy na ławeczce w parku.