Ratlerki


Dwu miesięczne szczeniaki Pinczera miniaturowego (Ratlerka).